LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
EĞİTİM VE BİLİM
Type
Journal
Items
1765 Publications
Compatibility
OpenAIRE 3.0 (OA, funding)
OAI-PMH
http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/oai.

 

 • Kadının Kestiği Hayvanın Eti Yenmez mi?

  Toplumumuzda kadın ile ilgili geleneksel değer yargıları, onun erkekten daha değersiz bir varlık olduğunu göstermeye yöneliktir. Özellikle kırsal kesimde bu yargıların oldukça yaygın oluşu dikkatimizi çekmektedir. İşte bu konudaki örneklerden birisi de kadının kestiği hayvanın etinin yenilemiyeceği inancıdır. Ülkemizin çeşitli bölgelerinde bu inanç oldukça yaygındır. Fakat konu, kadınlar yönünden bir toplumsal sorun oluşturmadığı için üzerinde durulmamış ve dikkati çekmemiştir....

  Investigation of Turkish Nonword Repetition List for 3-9 Years Children

  The purpose of this study was to develop the Turkish Nonword Repetition (NWR) List and to assess the verbal working memory performances of typically developing children between 3-9 years. Study group consists of 84 girls and 108 boys with a total of 192 children who are attended to private and state preschool institutions as well as state primary schools in Ankara. NWR List consists of 36 words with a total of 210 phonemes. The results showed that the number of correct phonemes increase with ...

  Kültürlerarası Bir Çevresel Psikoloji Araştırmasından Çocuk ve Ergenlere İlişkin Bazı Bulgular

  Barker, Wright ve arkadaşlarının 1947'lerde çocuk davranışını doğal çevresel koşullar altında ve günlük akışı içinde gözleme, kaydetme ve çözümleme amacı ile başlattıkları çalışmalar daha sonraları çevresel (ekolojik) psikolojinin temelini oluşturan davranış alanları kuramının geliştirilmesine yol açmıştır (Barker ve Wright, 1955).

  Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf İçi Öğretim Süreçlerindeki Yeterliliklerinin Değerlendirilmesi

  As elementary education has a critical and vital importance within an educational system, the classroom teachers working in these institutions have gained increasing importance. A qualified teaching service in elementary education institutions depends on classroom teachers having certain competencies in the three main duty areas of the teaching and learning processes, which can be termed “the planning of instruction”, “the organizing of instruction in the classroom” and “effective communicati...

  Discipline in İzmir Lycees

  This research was undertaken to obtain empirical evidence about relationships between the punishments given to the pupils, their characteristics and those of their Lycees in the 1996-97 training year, in Izmir Lycees. The study population included all secondary schools in the province of Izmir in the 1996-97 training year. 25 out of the total of 235 Lycees found in the Izmir region were chosen as samples to be analysed. In the research, 23 sub-problems were posed. To obtain related data, the ...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark