LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:

OpenAIRE is about to release its new face with lots of new content and services.
During September, you may notice downtime in services, while some functionalities (e.g. user registration, login, validation, claiming) will be temporarily disabled.
We apologize for the inconvenience, please stay tuned!
For further information please contact helpdesk[at]openaire.eu

fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Academy Journal of Educational Sciences
Type
Journal
Items
7 Publications
Compatibility
OpenAIRE Basic (DRIVER OA)
OAI-PMH
http://journal.acjes.com/api/public/oai/aebd/

 

 • Editorial

  Turgut, Sedat (2018)
  Dear researchers,We are proud of sharing the first issue of the Academy Journal of Educational Sciences (ACJES) with you. As ACJES, we hope to publish original studies on educational sciences and contribute to the field. In the upcoming issues, we aim to present ACJES to you with more studies and to carry it to national and international indexes as soon as possible. We would like to thank the members of the editorial board, advisors, writers and referees who have contributed to the publicatio...

  Editorial

  Turgut, Sedat (2018)
  Dear researchers,We are happy to share the second issue of ACJES with you. We would like to thank the members of the editorial board, advisors, writers and referees who have contributed to the publication of ACJES.Hope to see you again in the next issues...

  Investigation of The Effect of Mathematics Education Through Storytelling Method on Six-Aged Children’s Mathematical Achievement

  Sertsöz, Aylin; Doğan Temur, Özlem (2017)
  Bu çalışmanın amacı; 6 yaş çocuklarına öyküleştirme yöntemi ile verilen matematik eğitiminin çocukların matematik başarılarına olan etkisini incelenmektir. Öyküleştirme yöntemi; çocukların yeni bilgilerini kullanarak eski bilgilerini ve tecrübelerini işe koştuğu, bunların yanı sıra yeni bilgileri edinerek bunlarla birlikte süreçte aktif olarak yer aldığı problemlere çözümler ürettiği, deneyimler kazandığı bir ortam yaratmaktadır. Araştırma  nitel ve nicel tekniklerin bir arada kullanıldığı ka...

  Sınıf Öğretmenlerinin Okuma-Yazma Öğretiminde Karşılaşıkları Güçlüklerin Hizmetiçi Eğitim Yoluyla Giderilmesi

  Aydın, Harun; Kartal, Hülya (2017)
  Buaraştırmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin ‘Ses Temelli Cümle Yöntemi’ ileokuma-yazma öğretiminde karşılaştıkları güçlüklerin belirlenmesi ve bugüçlüklerin hizmetiçi eğitim yoluyla giderilmesidir. Çalışma, karma desenaraştırmadır. Araştırmada 2 farklı grup ile çalışılmıştır. İlk önce birincigruptaki Bursa İli İnegöl İlçesinde 2014-2015 eğitim-öğretim yılında 1. sınıfokutan ve bir sonraki eğitim-öğretim yılında 1.sınıf okutacak olan farklısosyoekonomik düzeydeki 12 merkez ilkokulunda görev ya...

  Opınıons of Classroom Teachers on The Practıces of Teachıng Wrıtıng at Fırst Grade

  Özdemir, Kemal (2017)
  Bu çalışma, ilkokul birinci sınıfı okutan öğretmenlerin ilk okuma ve yazma öğretiminde sınıf içi uygulamalara yönelik görüşlerini incelemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmada, nitel araştırma yöntemlerden temel nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Temel nitel araştırmalar, bütün alanlarda kullanılmakla birlikte yaygın olarak eğitim bilimleri araştırmalarında kullanılmaktadır. Çalışmanın amacı doğrultusunda öğretmenlerin, okuma ve yazma öğretimi süreci sınıf içi uygulamalarına yönelik görüşler...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok