LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Траектория науки
Type
Journal
Items
283 Publications
Compatibility
OpenAIRE Basic (DRIVER OA)
OAI-PMH
http://pathofscience.org/index.php/index/oai

 

 • Some aspects of financing physical culture and sport organizations in the USSR at the regional level in the early fifties (on materials of the Penza region)

  Королева, Лариса Александровна (2016)
  The article analyzes the funding mechanism of the Soviet organizations of mass physical culture and sports in the early 1950s on the example of the Penza area: the defects in estimating of expensesin of sports events, incorrect registration of financial documents – acts, business trip certificates, etc., wrong payment of work of judges and coaches, etc.

  Разработка и апробации методики комплексной оценки уровня качества флексопечати экструзионной упаковки

  Манаков, Владимир Павлович; Чеботарева, Ирина Борисовна; Чеботарев, Руслан Игоревич; Муравьева, Алена Валерьевна (2016)
  В работе рассматриваются вопросы контроля качества тубной упаковки. Для определения уровня качества упаковки, отпечатанной флексографским способом, применяется комплексный метод, который позволяет выделить наиболее значимые параметры, влияющие на качество печати. Основными единичными показателями являются: растискивание, неприводка, изменение общего контраста, отклонение по цветам. Для определения коэффициентов весомости единичных показателей используется экспертный метод, основанный на опрос...

  Спортивно-орієнтована модель організації занять з фізичного виховання зі студентами першого курсу

  Sіnіcina, Olena; Petruk, Ljudmila; Sholopak, Ljudmila (2018)
  У статті подано результати анкетування, які дали змогу визначити пріоритетні види спорту серед студентів першого курсу Національного університету водного господарства та природокористування. Респондентам були запропоновані для вибору наступні види спорту: волейбол, баскетбол, футбол, міні-футбол, плавання, легка атлетика, настільний теніс, боротьба, гирьовий спорт, армспорт, шахи, шашки, бокс, фітнес. Встановлено, що 33 % юнаків першого курсу, які прийняли участь у дослідженні, на перше місце...

  Формування і розвиток соціальної інфраструктури муніципальних утворень

  Евсеева, Ольга Алексеевна (2016)
  Управління розвитком муніципальних утворень розглядається в контексті управління процесами розвитку відповідної територіальної системи, що зорієнтоване на багатоаспектність розвитку цієї системи та багатовекторність інтересів представників місцевої громади. Виділено деякі продуктивні моменти зарубіжного досвіду, які можуть знайти успішне застосування в українській практиці програмно-цільового управління розвитком соціальної інфраструктури муніципальних утворень. Доведено, що муніципальне утво...

  Діагностика об’єктів інноваційної праці як інструмент підвищення інноваційної активності персоналу підприємства

  Skrynkovskyy, Ruslan; Protsiuk, Tetiana; Sytar, Liliia; Shpak, Oksana (2018)
  Метою статті є формування й розвиток теоретичних та методичних засад діагностики об’єктів інноваційної праці як інструменту підвищення інноваційної активності персоналу підприємства. Представлено структурну декомпозицію складових інноваційної праці на підприємстві. Встановлено, що програма проведення діагностики об’єктів інноваційної праці включає лінійний алгоритм, який складається з послідовності таких дій, як: 1) формулювання цілей діагностики; 2) визначення внутрішніх втрат у трудових про...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark