OpenAIRE is about to release its new face with lots of new content and services.
During September, you may notice downtime in services, while some functionalities (e.g. user registration, login, validation, claiming) will be temporarily disabled.
We apologize for the inconvenience, please stay tuned!
For further information please contact helpdesk[at]openaire.eu

fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Траектория науки
Type
Journal
Items
311 Publications
Compatibility
OpenAIRE Basic (DRIVER OA)
OAI-PMH
http://pathofscience.org/index.php/index/oai

 

 • Some aspects of financing physical culture and sport organizations in the USSR at the regional level in the early fifties (on materials of the Penza region)

  Королева, Лариса Александровна (2016)
  The article analyzes the funding mechanism of the Soviet organizations of mass physical culture and sports in the early 1950s on the example of the Penza area: the defects in estimating of expensesin of sports events, incorrect registration of financial documents – acts, business trip certificates, etc., wrong payment of work of judges and coaches, etc.

  Формування і розвиток соціальної інфраструктури муніципальних утворень

  Евсеева, Ольга Алексеевна (2016)
  Управління розвитком муніципальних утворень розглядається в контексті управління процесами розвитку відповідної територіальної системи, що зорієнтоване на багатоаспектність розвитку цієї системи та багатовекторність інтересів представників місцевої громади. Виділено деякі продуктивні моменти зарубіжного досвіду, які можуть знайти успішне застосування в українській практиці програмно-цільового управління розвитком соціальної інфраструктури муніципальних утворень. Доведено, що муніципальне утво...

  Разработка и апробации методики комплексной оценки уровня качества флексопечати экструзионной упаковки

  Манаков, Владимир Павлович; Чеботарева, Ирина Борисовна; Чеботарев, Руслан Игоревич; Муравьева, Алена Валерьевна (2016)
  В работе рассматриваются вопросы контроля качества тубной упаковки. Для определения уровня качества упаковки, отпечатанной флексографским способом, применяется комплексный метод, который позволяет выделить наиболее значимые параметры, влияющие на качество печати. Основными единичными показателями являются: растискивание, неприводка, изменение общего контраста, отклонение по цветам. Для определения коэффициентов весомости единичных показателей используется экспертный метод, основанный на опрос...

  Правові аспекти формування системи безпеки об’єктів критично важливої інформаційної інфраструктури в Україні

  Yesimov, Serhii; Skrynkovskyy, Ruslan; Kovaliv, Myroslav; Kret, Ihor (2018)
  Поява нових видів злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку робить проблему захисту критично важливої інформаційної інфраструктури актуальною, а розвиток інформаційних технологій і систем та удосконалення комунікаційних технологій переносить ці проблеми з площини технічної у площину юридичну.Критично важлива інформаційна інфраструктура виступає як сукупність територіально розподілених державних і корпоратив...

  Фіскальна політика держави на різних фазах економічного циклу: сутність, види та принципи формування

  Ogirko, Olha; Kurilin, Ivan (2018)
  Метою статті є представити сутність і види фіскальної політики та виокремити основні принципи формування фіскальної політики держави на різних фазах економічного циклу. Визначено, що під фіскальною політикою держави слід розуміти політику в галузі (сфері) доходів державного бюджету, політику щодо встановлення (визначення) й отримання (акумулювання) надходжень до нього (тобто до державного бюджету).З’ясовано, що залежно від фази економічного циклу у якій знаходиться економіка країни, враховуюч...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok