LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Riga Technical University Repository
Type
Institutional Repository
Items
3039 Publications
Compatibility
OpenAIRE 3.0 (OA, funding)
OAI-PMH
https://ortus.rtu.lv/science/oai/openaire
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Ekranoplānu vieta transporta sistēmā

  Vairāku gadsimtu garumā cilvēki ceļojumiem izmanto pasaules okeānu un kustības ātrumi pastāvīgi aug. Pie tam pārak liela ātrgaitas kuģu jaudas daļa tiek zaudēta vides viskozitātes dēļ, vairāk par 50% no jaudas tiek patērēta uz ūdens berzes pārvarēšanu. Acīmredzams šīs problēmas atrisinājums būtu samazināt kontaktu laukumu ar ūdens virsmu. Ar šo uzdevumu labi tik gala ekranoplāns- kuģis ar spārniem, kas kustas tieša tuvumā pie ūdens virsmas, balstoties uz augsta spiediena gaisa spilvenu, kas r...

  Ferromagnetic Composite Sorbent for Oil Spill Collection, Its Properties and Morphology

  Current paper reports on the research conducted at Riga Technica University and Rezekne Higher Education Institution on the development of adsorbent material, which is made of closed hollow microspheres and which possesses ferromagnetic properties, with a large specific surface.

  Synthesis of Organic Glasses Containing Azochromofore

  Sintezēta rinda „push-pull” tipa organisko stiklu. Iegūtie savienojumi, 3-{4-[bis(2-tritiloksietil)amino]fenil}-2-{4-(4-acetilfenil)diazenil]fenil}- akrilnitrils, 3-{4-[bis(2-tritiloksietil)amino]fenil}-2-{4-(4-nitrofenil)- diazenil]-fenil}akrilnitrils, 3-{4-[bis(2-tritiloksietil)amino]fenil}-2-{4-(2-brom-4-nitrofenil)diazenil]fenil} akrilnitrils, {4-[{4-[2-(bis(2-tritiloksietil)aminofenil)-1-cianovinil]fenil}diazenil] benzilidēn} malonnitrils, 3-{4-[bis(2-tritil-oksietil)amino]fenil}-2-{4-(2...

  Latvijā no 17. gs. līdz mūsu dienām lietoto un darināto mežģīņu kolekciju un paraugu klasifikācijas sistēmas izveide

  D. Prīberga. Latvijā no 17. gs. līdz mūsu dienām lietoto un darināto mežģīņu kolekciju un paraugu klasifikācijas sistēmas izveide Saskaņā ar UNESCO Konvenciju (spēkā no 20.04.2006.) par nemateriālo kultūras mantojumu, Latvijā tiek veidots nemateriālo vērtību saraksts. Saraksta izveidei ļoti svarīgi apzināt dažādu prasmju izplatību un unikalitāti Latvijas novados (pilsētās, pagastos). Lai apzinātu unikālās un izzūdošās mežģīņu darināšanas prasmes, kādas raksturīgas dažādiem Latvijas nova...

  Calculation of 3D Texture Parameters

  The nature of the surface roughness is a result of mechanical processing, which can be described by random of two variables. 3D surface roughness parameters are determined by simple rough surface model. Two types of surface contacts were examined: plastic and elastic to calculate the contact resistance in welding and wear intensity. The Oscillating rolling machining influence on the surface state was determined and the model of surface simulation and the equation of surfa...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Funders in data provider publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Projects with most Publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark