LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Riga Technical University Repository
Type
Institutional Repository
Items
2990 Publications
Compatibility
OpenAIRE 3.0 (OA, funding)
OAI-PMH
https://ortus.rtu.lv/science/oai/openaire
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Use of Pareto Principle in Power System Mode Analysis

  The optimal power dispatch problem in the power system is looked out in the given work. The mathematical model of power system optimal regime searching approach in the market conditions in accordance with Pareto principle is described. The theoretical layout is illustrated on a real power system model of the united power system, which consists of 17 nodes and 21 lines. The procedure is realized using the GAMS software

  Progresīvas darba laika normēšanas metodes Latvijas šūšanas uzņēmumos

  Austrumu šūšanas rūpniecības uzņēmumu darba izmaksas ir zemas, tehnoloģijas attīstītas; tas savienojumā ar lētiem materiāliem un zemu gala produkta kvalitāti nodrošina augstu produktivitāti un pievienoto vērtību. Tādējādi šie uzņēmumi kļūst par spēcīgiem Latvijas ražotāju konkurentiem. Viens no ceļiem kā Latvijas šūšanas uzņēmumiem iespējams saglabāt konkurētspēju tirgū - uzlabot darba metodes un darba procesus, tādējādi ceļot produktivitāti. Šūšanas rūpniecībā pastāv uzskats, ...

  Психическая надёжность спортсменов и свойства личности

  В работе исследовано влияние свойств личности на показатели психической надёжности. Выявлены основные личностные комплексы по критерию их взаимосвязи с такими компонентами психической надёжности, как стабильность и помехоустойчивость, соревновательная эмоциональная устойчивость, саморегуляция, мотивация и суммарный показатель надёжности. Показано относительно равномерное распределение типов стрессоров. При этом наиболее характерны высокие показатели суммарной чувствительности и стрессор...

  Numerically Stable Symbolical Combinatory Model of Polynomial Approximation for Problems of Identification and Imitation Modelling

  Burovs, G (2008)
  Rakstā apskatīta analogo tehnisko objektu identifikācijai izmantoto eksperimentālo datu aproksimācija izmantojot patvaļīgas formas polinomiālas funkcijas. Simbolisko kombinatorisko modeļu izmantošana ļāva analītiskā formā iegūt algoritmu vienādojumu sistēmu matricu, kas veidotas no šādām funkcijām, invertēšanai. Tas ļauj izmantot netradicionālās algoritmu regularizācijas metodes un palielināt to noturību pret trokšņu iedarbību. Iegūti teorētiskie rezultāti, kas ļauj tiešā veidā izdalīt faktor...

  Feasibility Study of Inductor Coupling in Three-Level Neutral-Point-Clamped Quasi-Z-Source DC/AC Converter

  This paper presents a comparative feasibility study of coupled inductor implementation in a three-level neutral-point-clamped quasi-Z-source (3L-NPC qZS) DC/AC converter. Our theoretical verification shows that coupling of the qZS inductors enables reductions in the size and weight of the magnetic components or in the input current ripple. Our mathematical analysis shows the difference of inductor currents at variable circuit parameters. Simulations results are provide...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark