LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Riga Technical University Repository
Type
Institutional Repository
Items
3073 Publications
Compatibility
OpenAIRE 3.0 (OA, funding)
OAI-PMH
https://ortus.rtu.lv/science/oai/openaire
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Industrial Cutting of Motif Design Fabrics

  Viļumsone, I; Spuļģīte, M; Puriņa, B (2008)
  Viļumsone I., Spuļģīte M, Puriņa B. Sarežģītu rakstu audumu rūpnieciska piegriešana Apģērba izgatavošanā bieži tiek izmantoti lielrakstaini audumi, kuru raksta laukumi kļūst par svarīgu modeļa dizaina sastāvdaļu. Parasti katrai raksta daļai ir konkrēta vieta un loma izstrādājumā dažādās detaļās, kas precīzi jāatkāto visos izstrādājumos. Šādas stingras raksta novietojuma prasības nosaka nepieciešamību izmantot specifiskas manuālās tekstilmateriālu klāšanas un piegriešanas metodes. Pirms...

  Cisternvagona rāmja bojājumu rašanās cēloņu un remonta kvalitātes analīze pamatsijas un pulkas sijas savienojumā

  Boiko, A; Balckars, P (2015)
  Darbā analizēti naftas pārvadājumiem paredzētu cisternvagonu rāmju bojājumi – plaisas. Novērtēta remontu kvalitāte pamatsijas un pulkas sijas savienojumā un stiprinājumu plākšņu efektivitāte. Izmantojot ar galīgo elementu metodi izveidotu cisternvagona rāmja modeli, veikta spriegumu stāvokļa analīze un atrasti bojājumu iemesli minētajās zonās. Pēc dažiem aprēķina eksperimentiem apstiprināta izremontēto pamatsijas un pulkas sijas savienojumu nepietiekama stiprība un...

  Augšdevona dolomīta litoloģiski morfoloģiskie tipi Rīgas Kultūrvēsturiskajos pieminekļos

  Hodireva, V; Sidraba, I; Purvins, E (2010)
  Vietējais Latvijas dolomīts plaši izmantots tagadējās Rīgas pilsētas un apkārtnes teritorijā esošajās viduslaiku kultūrvēsturiskajās celtnēs. Kultūrvēsturiskajos pieminekļos izmantotā dolomīta litoloģisko tipu identifikācija sniedz gan kultūrvēsturiski nozīmīgu informāciju, gan dod iespēju kultūrvēsturiskā objektā pielietotajam dolomīta litoloģiskajam paveidam piemeklēt atbilstošāko paveidu mūsdienu dolomīta ieguves vietās, kas būtu pielietojams kultūrvēsturiska objekta restaurācijā. Litoloģi...

  Research of Link between Nitrogen Oxides and Efficiency of Pellet Boilers

  Žandeckis, A; Blumberga, D; Bolonina, A; Rochas, C; Siliņš, K (2008)
  To reduce climate changes and to encourage usage of renewable energy resources are very important goals for EU. One of the resources, what is widely used at small power thermal energy sources, is biomass. Development of wood processing and incineration technologies and an increase of boiler’s automatization level, the more popular becomes impacted biomass fuel – pellets, briquettes. This paper is contributed to experimental research, which goal was to test pellet boiler and to determine p...

  Latvijā no 17. gs. līdz mūsu dienām lietoto un darināto mežģīņu kolekciju un paraugu klasifikācijas sistēmas izveide

  Prīberga, D (2008)
  D. Prīberga. Latvijā no 17. gs. līdz mūsu dienām lietoto un darināto mežģīņu kolekciju un paraugu klasifikācijas sistēmas izveide Saskaņā ar UNESCO Konvenciju (spēkā no 20.04.2006.) par nemateriālo kultūras mantojumu, Latvijā tiek veidots nemateriālo vērtību saraksts. Saraksta izveidei ļoti svarīgi apzināt dažādu prasmju izplatību un unikalitāti Latvijas novados (pilsētās, pagastos). Lai apzinātu unikālās un izzūdošās mežģīņu darināšanas prasmes, kādas raksturīgas dažādiem Latvijas nova...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Funders in data provider publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Projects with most Publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark