LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Riga Technical University Repository
Type
Institutional Repository
Items
3079 Publications
Compatibility
OpenAIRE 3.0 (OA, funding)
OAI-PMH
https://ortus.rtu.lv/science/oai/openaire
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Feasibility Study of Inductor Coupling in Three-Level Neutral-Point-Clamped Quasi-Z-Source DC/AC Converter

  Zaķis, J; Husev, O; Strzelecki, R (2014)
  This paper presents a comparative feasibility study of coupled inductor implementation in a three-level neutral-point-clamped quasi-Z-source (3L-NPC qZS) DC/AC converter. Our theoretical verification shows that coupling of the qZS inductors enables reductions in the size and weight of the magnetic components or in the input current ripple. Our mathematical analysis shows the difference of inductor currents at variable circuit parameters. Simulations results are provide...

  Termoelektriskā moduļa integrēšanas iespējas cilvēka mikroklimatu regulējošos izstrādājumos. Patentu apskats

  Baltiņa, I; Blūms, J; Šahta, I (2009)
  Kopš aizvēsturiskiem laikiem cilvēki ir meklējuši veidus, kā ar apģērba palīdzību pasargāt sevi no pārāk zemas vai pārlieku augstas apkārtējās vides temperatūras ietekmes. Mūsdienās termoregulācija ar apģērbu tiek risināta gan speciālā tērpā iestrādājot dzesējoša šķidruma plūsmas sistēmas, gan pielietojot augsto tehnoloģiju ceļā izgatavotus siltumu regulējošus materiālus, gan arī iestrādājot apģērbā termoregulējošas elektriskas/elektroniskas konstrukcijas, kā piemēram, sistēmas ar Peltjē elem...

  Dynamics of Vibration Machine with Air Flow Excitation and Restrictions on Phase Coordinates

  Vība, J; Beresņevičs, V; Štāls, L; Eiduks, M; Kovals, E; Kruusmaa, M (2010)
  The objective of presented article is to show possibilities of practical use of air or liquid flow in vibration engineering. Dynamics of vibration machine with constant air or liquid flow excitation is considered. In the first part vibration motion of the machine working head under constant air or liquid flow velocity excitation is investigated. The main idea is to find out optimal control law for variation of additional surface area of vibrating object within limits. The criterion of optimiz...

  Digital Signal Analysis for Abnormal Electrocardiogram (ECG) Signal Research and Development of Open Source Abnormal ECG Signal Generator

  Rostoka, E; Grunde, U (2014)
  Digital signal processing for ECG is needed for development of ECG signal generators, mobile diagnostic devises and diagnostics in general. Most of regular signal processing methods have to be adjusted to fit ECG signal processing especially when the ECG signal is abnormal. During this research, filtering methods were applied to raw digital ECG data, new normalization method was developed and signal decomposition methods (Fourier transforms, empirical mode decomposition and wavelet transforms...

  Konstitucionālā reforma un demokrātijas konsolidācija Latvijā

  Ozolzīle, G (2012)
  Raksta mērķis ir izpētīt demokrātijas tālākas konsolidācijas iespējas Latvijā, reformējot parlamentāro valdīšanas sistēmu. Rakstā tiek veikta dažādu valdīšanas sistēmu salīdzinoša analīze un pētīta postsociālistisko valstu konstitucionālo reformu pieredze. Tiek analizētas pēdējos gados piedāvātās Satversmes reformas un secināts, ka lielākajai daļai no tām kā sarkanais pavediens cauri vijas tautas vēlēta prezidenta institūts. Tā kā šī reforma vieno lielāko daļu no piedā...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Funders in data provider publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Projects with most Publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark