LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
DSpace at VSB Technical University of Ostrava
Type
Institutional Repository
Items
2131 Publications
Compatibility
OpenAIRE 3.0 (OA, funding)
OAI-PMH
http://dspace.vsb.cz/oai/request
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Acceleration wave propagating in hyperelastic Mooney-Rivlin and Zahorski materials

  Major, Maciej (2013)
  The paper presents the problems of propagation of the acceleration wave in a cylinder made of hyperelastic incompressible Mooney – Rivlin and Zahorski materials. The study analysed the velocity of acceleration wave propagation and the shape of the front of propagating surface of discontinuities. The analytical results obtained in the study were presented graphically.

  Problematické odbočování autobusů na chybně navržené křižovatce

  Křivda, Vladislav; Mahdalová, Ivana (2012)
  Článek se zabývá problematickým odbočováním autobusů na vybrané křižovatce s využitím videoanalýzy konfliktních situací. Článek také popisuje nový přístup při členění a označování konfliktních situací a rovněž jeden z postupů při provádění videoanalýzy konfliktních situací při hodnocení nevhodně navržených stavebních prvků na křižovatkách. The paper deals with problematic turning of buses on selected intersection with use of video analysis of conflict situations. This paper als...

  Aspects of classification of energy sources in terms of their position in the sector of the economy

  Dirner, Vojtech; Pavelek, Zdeněk (2016)
  The paper deals with the study of problems relating to classification of energy sources, in particular from the perspective of their position in covering of energy needs of country or economic sector. Classification of energy sources is currently often viewed as a set of fixed categories, but taking a closer look and making a deeper analysis can defined a number of criteria that might determine the final importance and position of resources in the context of complex connections. The compositi...

  Effective medium approximation of anisotropic lamellar nanogratings based on Fourier factorization

  Foldyna, Martin; Ossikovski, Razvigor; De Martino, Antonello; Drevillon, Bernard; Postava, Kamil; Ciprian, Dalibor; Pištora, Jaromír; Watanabe, Koki (2006)
  Anisotropic lamellar sub-wavelength gratings (nanogratings) are described by Effective Medium Approximation (EMA). Analytical formulas for effective medium optical parameters of nanogratings from arbitrary anisotropic materials are derived using approximation of zeroorder diffraction mode. The method is based on Rigorous Coupled Wave Analysis (RCWA) combined with proper Fourier factorization method. Good agreement between EMA and the rigorous model is observed, where slig...

  Vícevrstvé reologické kluzné spáry v základových konstrukcích

  Janulíková, Martina; Stará, Marie (2013)
  Kluzné spáry jsou v praxi využívány pro zmírnění účinků smykových napětí v základové spáře. Tato napětí mohou mít svůj původ v podloží (vlivy poddolování) nebo mohou vznikat přímo v konstrukci (smršťování a dotvarování betonu, předpínání), přičemž kluzné spáry lze využít u obou těchto skupin. Pro vytvoření kluzné vrstvy mezi podložím a stavbou jsou ve většině případů využívány asfaltové pásy. Na stavební fakultě na VŠB TUO jsou již řadu let prováděny laboratorní zkoušky pro ově...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Funders in data provider publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Projects with most Publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark