LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Adnan Menderes University
Type
Institutional Repository
Items
2006 Publications
Compatibility
OpenAIRE Basic (DRIVER OA)
OAI-PMH
http://adudspace.adu.edu.tr:8080/oai/driver
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Aydın ekolojisindeki bazı erik anaç-çeşit kombinasyonlarında, klorofil miktarları ve yoğunluklarının belirlenmesi

  Alkan, Gülsüm; Seferoğlu, Güner; Tekintaş, Ekmel; Ertan, Engin (2014)
  Bu araştırma, Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümüne ait meyve koleksiyon bahçesinde yer alan, 4 farklı anaç (çöğür, Myrobolan B, GF 8-1, Common Mussel) üzerine aşılı Prunus cerasifera Ehrh. türüne ait “Papaz” ile Prunus salicina L. türüne ait “Santa Rosa” ve “Ozark Premier” çeşidinde yürütülmüştür. PlantPen NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) 300 cihazıyla, vegetasyon dönemi boyunca yapılan ölçümler ve analizlere göre, kombinasyonların Aydın ekoloji...

  Doğu Akdeniz (Hatay, Osmaniye, Adana, Mersin, Kilis ve Gaziantep)'deki bazı Eirenis (Reptilia: Serpentes) türlerinin (E. aurolineatus, E. barani, E coronelloides, E. eiselti, E. levantinus) taksonomik durumu

  Avcı, Aziz (2008)
  Son yıllarda özellikle Dogu Akdeniz’den Eirenis cinsine ait çok sayıda tür ya da alt tür tanımlanmıs olmasına ragmen (E. aurolineatus, E. barani, E. barani bischofforum, E. levantinus, E. modestus cilicius, E. modestus semimaculatus), bunların bir kısmına bazı arastırıcılar tarafından süphe ile yaklasılmıstır. Bu nedenle, özellikle problemli oldugu düsünülen Eirenis cinsine ait Eirenis aurolineatus (7 , 8 ve 7 Juvenil), Eirenis barani (49 , 40 ve 33 Juvenil), Eirenis ...

  Şizofreni hastalarının bakım vericilerine yapılan psikoeğitimin hastalardaki klinik gidişe ve bakım vericilerin duygu dışavurumu düzeylerine olan etkisi

  Arslantaş, Hülya; Sevinçok, Levent; Uygur, Bülent; Balcı, Volkan; Adana, Filiz (2009)
  OBJECTIVE: The aim of this study was to examine the impacts of psychoeducation among caregivers of schizophrenic patients on both clinical course of the illness and on the level of expressed emotion(EE) in them. MATERIALS and METHODS: The sample included schizophrenic patients who were admitted to psychiatry department as inpatients and their primary caregivers (N=39). Initially, a sociodemographic data form, Expressed Emotion Scale, Social Support Scales, State Anxiety Levels(STAI-I),The ...

  Yaşlı bakım teknikerliği programı : yeni bir meslek dalı için öğrencilerin beklentileri

  Saruhan, Gülnur; Kiraz, Emine Didem Evci; Ergin, Filiz; Beşer, Erdal; Başaloğlu, Hulki (2013)
  AMAÇ: Dünya'da yaşlı nüfus artmaktadır. Yaşlanma ile birlikte bağımlılık ve bakım hizmetlerine olan ihtiyaç artmaktadır. Yaşa ilişkili fiziksel, ruhsal ve çevresel değişimleri izleme, değerlendirme, kontrol etmek için girişimlerde bulunulması gerekebilir. Bu araştırmanın amacı yaşlı bakım teknikerliği programında okuyan öğrencilerin meslekleri ile ilgili gelecekten beklentilerini belirlemek ve bu beklentilerini yeni bir hizmet modeli oluşturma bakımından değerlendirmektir. GERE...

  Patrona isyanının gölgesinde (1730-1731) Batı Anadolu'da sosyal hayat ve Osmanlı müesseseleri

  İnce, Zeynep (2014)
  Bu çalışmanın temel kaynağını Batı Anadolu'ya ait kısıtlı miktardaki şeriye sicillerinin en değerlilerinden olan Manisa, Edremid ve Kemer - Ederemid kadılıklarına ait belgeler oluşturmaktadır. Bilindiği gibi, şeriye sicilleri kaydedildiği bölgenin yerel tarihini aydınlatmasının yanı sıra merkezî idarenin ve devlet teşkilatının işleyişi hakkında da önemli bilgiler de ihtiva edebilmektedir. Manisa Şer'iyye sicilleri özellikle 17. yüzyılın sonu ve 18. yüzyılın tamamını oluşturan defterleriyle ya...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark