LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Adnan Menderes University
Type
Institutional Repository
Items
2055 Publications
Compatibility
OpenAIRE Basic (DRIVER OA)
OAI-PMH
http://adudspace.adu.edu.tr:8080/oai/driver
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Rastlantisal nadir bir bulgu, kuadriküspid aort kapağı

  Eryılmaz, Ufuk; Akgüllü, Çağdaş (2013)
  Kuadriküspid kapak, uniküspid ve biküspid aort kapağa göre hayli nadir görülen bir doğumsal malformasyondur. Genellikle izole doğumsal bir anomali şeklinde saptanması yanında bazen de diğer malformasyonlar ile ilişkili olabilmektedir. Kuadriküspid aort kapak nadiren diğer doğumsal anomalilere eşlike eder; doğumsal kalp hastalıkları içinde ise en sık koroner arter anomalileri ile birliktelik gösterir. Aort yetersizliği, kuadriküspid kapak ile ilişkili en sık birliktelik gösteren he...

  Schamberg hastalığı

  Şendur, Neslihan; Karaman, Göksun; Şavk, Ekin; Dikicioğlu, Emel (2000)
  Pigmente purpurik dermatozlar grubunda yer alan Schamberg hastalığı nedeni bilinmeyen, erkeklerde kadınlara oranla daha sık görüldüğü bildirilen ancak popülasyonda görülme sıklığı ile ilgili verilerin yetersiz olduğu bir hastalıktır. Bu yazıda; iki yıllık bir süre içinde polikliniğimize dermatolojik inceleme için başvuran 12353 hastadan Schamberg hastalığı tanısı alan Schamberg hastalığı tanısı almış 7 olgumuzun klinik ve histopatolojik özellikleri irdelenmiştir. Erkeklerde daha s...

  Erkeğin kullandığı aile planlaması yöntemlerinin kadın cinsel yaşamına etkisi

  Özdemir, Hatice (2014)
  Araştırma, erkeğin kullandığı AP yöntemlerinin kadın cinsel yaşamına etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Kesitsel tipteki çalışma Aydın il merkezindeki 2 ve 12 No'lu ASM'de kondom ve GÇ yöntemi ile korunan 15-49 yaş evli kadınlarda yapılmıştır. Örneklemi; menopoza girmemiş, aktif cinsel yaşamı olan, eşi ya da kendisinde tanı konmuş herhangi bir psikiyatrik hastalığı ve CFB olmayan ve evrenden ulaşılan 518 kadın oluşturmuştur (K:%58.1, GÇ: %41.8). Veri toplamada, soru formu ve geçerlik-g...

  Ankilozan spondilitli hastada paramedian yaklaşımla spinal anestezi uygulaması

  Öztürk, İbrahim; Ergil, Jülide; Özkan, Derya; Oğuz, Eylem; Bakır, Mesut (2014)
  Ankilozan Spondilit, cerrahi hastalarda nadir görülen ve hem genel hem de rejyonal anestezi uygulamasının zor olduğu bir kronik, ilerleyici seronegatif spondiloartropatidir. Sol spermatosel nedeni ile elektif cerrahi planlanan, 38 yaşında ve 170 cm boyunda, 82 kg ağırlığında, Amerikan Anestezistler Derneği fiziksel sınıflaması (ASA) II olan erkek hastada yaklaşık 14 yıldan beri Ankilozan spondilit bulunmaktaydı. Servikal eklemlerinde ciddi düzeyde ekstansiyon kısıtlaması old...

  Yumuşak doku tümörünü taklit eden primer karın ön duvarı aktinomikozu

  Bilgen, Köksal; Tütüncü, Ediz; Çölhan, İbrahim; Köybaşıoğlu, Fulya; Küçükpınar, Tevfik Hadi (2010)
  Aktinomiçes enfeksiyonlarına A.israelii sebep olur. Primer karın ön duvarı aktinomikozları çok nadir görülen hastalıklardır. Karın ön duvarında yumusak doku tümörleri daha sık görülürler.41 yasında, 4 yıldır intrauterin kontraseptif araç kullanım öyküsü olan kadın hasta karında kitle ve agrı sikayeti ile basvurdu. Yapılan fizik muayenede vital bulguları normal olarak bulundu.Yapılan karın muayenesinde umblikus etrafında orta hatta 5x8 cm' lik mobil kitle palpe edildi. Biz abdomina...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark