LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
DSpace@ArtvinCoruh
Type
Institutional Repository
Items
821 Publications
Compatibility
OpenAIRE Basic (DRIVER OA)
OAI-PMH
https://openaccess.artvin.edu.tr/oai/driver
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Yangın görmüş kızılçam meşcerelerinde azot mineralleşme potansiyelinin belirlenmesi

  Kahveci, Ünal (2016)
  Bu çalışmada, Samsun ili Vezirköprü ilçesi Sarıçiçek yöresinde 2014 subat ayında yangın görmüş kızılçammeşcerelerinde 4 dönemde (Nisan-Temmuz-Ekim 2014 ve Mart 2015)yapılan örneklemelerle yangının toprak özellikleri ve azot mineralleşmesi üzerine etkileri araştırılmıştır. Araştırmada hafif şiddetli yanmış yangın alanları ve kontrol sahaları olmak üzere iki farklı çalışma alanı ve toplam 6 deneme alanı seçilmiştir. Ölçümler bir yıl boyunca 4 dönemde gerçekleştirilmiştir. Azot mineralleşmesi, a...

  Artvin yöresinde ormancılık işlerinde çalışan işçilerin fiziksel iş yüklerinin belirlenmesi

  Yılmaz, Rahmi (2012)
  Bu çalışmada üretim ve fidanlık-ağaçlandırma işlerinde çalışan orman işçilerinin çalışma sırasındaki kalp atım değerlerinden yola çıkılarak iş yükleri ve işçilerin izometrik kuvvet değerleri belirlenmiştir. Ayrıca orman işçilerinin vücut kompozisyon değerleri ile çalışma sırasındaki hızları ve almış oldukları mesafeler bulunmuştur. Bu amaçla Artvin İşletme Müdürlüğüne ait 8 adet bölme ve 1 adet fidanlık, Ardanuç İşletme Müdürlüğüne ait 1 adet fidanlık olmak üzere toplam 10 deneme alanında 31 ...

  Farklı eğim gruplarında ve farklı bakılardaki meşe meşçerelerinde ve bitişiğindeki çayırlık alanlarda ince kök kütlesinin mevsimsel olarak değişiminin incelenmesi

  Baysal, Ali (2012)
  Bu çalışmada, Artvin ili Saçinka yöresinde farklı eğim gruplarında ve farklı bakılardaki meşe meşçerelerinde ve bitişiğindeki çayırlık alanlarda kök kütlesinin mevsimsel olarak değişimi belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla Artvin Orman İşletme Müdürlüğü, Saçinka Orman İşletme Şefliği sınırları içerisinde meşelik ve bitişiğindeki çayırlık alanlardan 15'er adet olmak üzere rastgele yöntemle toplam 30 adet deneme alanı seçilmiştir. Seçilen bu deneme alanlarında kök kütlesinin, bitki örtüsü, eği...

  Baraj ve yol inşası nedeniyle tahrip edilen alanlarda yapılan erozyon kontrol çalışmalarının toprak özelliklerinin iyileştirilmesi üzerine etkilerinin irdelenmesi

  Dehşet, Ferit (2011)
  Devlet Su İşleri tarafından uygulanan Çoruh Barajlar Projesi ile son yıllarda Çoruh Nehri Havzasında ekolojik ve sosyo-ekonomik açıdan ciddi değişimler meydana gelmektedir. Bu projelerden biri olan Deriner Barajının inşası ve buna bağlı olarak yapılan yol çalışmaları sonucunda oluşan arazi tahribatının da bölgedeki doğal kaynaklar üzerinde önemli etkileri olduğu gözlenmektedir. Ortaya çıkan bu tahribatlar ve bunlara karşı alınan önlemlerin başarı durumu ise bilimsel açıdan yeterince irdelenme...

  Galeri ormancılığı ve dere şevlerinin stabilizasyonu

  Tüfekçioğlu, Aydın; Sarıyıldız, Temel (2005)
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark