LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
DSpace@ArtvinCoruh
Type
Institutional Repository
Items
772 Publications
Compatibility
OpenAIRE Basic (DRIVER OA)
OAI-PMH
https://openaccess.artvin.edu.tr/oai/driver
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Coruh river dam projects and their ecological impacts

  Tüfekçioğlu, Aydın; Altun, Lokman; Kalay, H.Z.; Schultz, R.C.; Yılmaz, Murat (2008)
  Coruh river starts from Mescit Mountains of Bayburt, Turkey and reaches Black Sea in Batum, Georgia. The total length of the river is around 431 km. and 410 km of it in the boundries of Turkey and the remaining 21 km in the Georgia. The annual discharge of the river is 6.3 billion cubic meter. Coruh is the fastest running river of the Turkey with an elevational difference of 1420 m. It carries 5.8 million cubic meter of sediment each year. Ten dams are planned to construct on the main rive...

  Viewing the power by the dilemma of heterodox- orthodox economics

  Akansel, İlkben (2012)
  Orthodox economics, which is meant as domination in education of economics, in politics, and in economical institution of neo-classical economics, targets power at the same time. If an idea is surrounded by its very own acknowledgement in every field of social life, it can be explained by ‘power’ statement. However, critical approaches have great influence to debate the power of orthodox economics in economical field. Because the conflict point of these two approaches start whether both are a...

  Sarıçam tomruklarında mavi renklenme zararı ve satış fiyatı üzerine etkileri

  Komut, Osman (2011)
  Bu araştırma, orman depolarında satışa çıkarılan tomruklar üzerinde etkili olan mavi renklenme zararı ve bu zararın satış fiyatları üzerine etkilerini belirlemek amacıyla ele alınmıştır. Araştırma, 2010 yılında Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Torul Devlet Orman İşletmesi Altınpınar Orman Deposu'nda yürütülmüştür. Materyal olarak, 41 adet sarıçam tomruk istifi mavi renklenmeye maruz kalma açısından incelenmiştir. Mavi renklenmeye maruz kalmış istiflerdeki her bir tomruk üzerinde metre i...

  Orman ürünleri sanayinde kalite yönetimi üzerine bir araştırma (karadeniz bölgesi örneği)

  Cındık, Hicabi; Karayılmazlar, Selman (2000)
  Kendilerini yarınlara taşımak isteyen işletmeler artık stratejilerini kalite, maliyet ve hız üstünlüğü esaslarına göre oluşturmaktadırlar. Kalite önemli bir rekabet unsuru olmuştur. Günümüzde kaliteden sadece kalite kontrol bölümü değil, yönetimin liderliğinde tüm çalışanlar sorumludur. Yani kalite atölyeden yönetim odasına taşınmıştır. Ülkemiz Orman Ürünleri Sanayi (OÜS) işletmeleri de küreselleşen rekabeten kendilerini soyutlayamazlar. Bu bağlamda çalışmanın amacı, OÜS’nin y...

  Doğu Karadeniz Bölgesi'nde halk arasında tıbbi amaçlı kullanılan bazı bitkilerin antioksidan aktivitelerinin incelenmesi

  Harşıt, Burhan (2015)
  Bu çalışmada Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki Artvin, Trabzon, Bayburt ve Giresun gibi çeşitli illerde yetişen ve halk arasında tıbbi amaçlı kullanılan; Kantaron (Hypericum montbretii),Kantaron (Hypericum bupleuroides), Centiyane (Gentiana pyrenaica L.), Trabzon Hurması (Diospyros kaki), Ahududu (Rubus ideus), Karaçalı (Paliurus spina-christi Mill), Tarhun (Artemisia dracunculus L.) isimli odun dışı orman ürünlerinin yaprakları, meyveleri, çiçekleri ve bazı türlerin kökleri gibi 20 farklı örnek, ...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark