LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
DSpace@ArtvinCoruh
Type
Institutional Repository
Items
773 Publications
Compatibility
OpenAIRE Basic (DRIVER OA)
OAI-PMH
https://openaccess.artvin.edu.tr/oai/driver
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Coruh river dam projects and their ecological impacts

  Tüfekçioğlu, Aydın; Altun, Lokman; Kalay, H.Z.; Schultz, R.C.; Yılmaz, Murat (2008)
  Coruh river starts from Mescit Mountains of Bayburt, Turkey and reaches Black Sea in Batum, Georgia. The total length of the river is around 431 km. and 410 km of it in the boundries of Turkey and the remaining 21 km in the Georgia. The annual discharge of the river is 6.3 billion cubic meter. Coruh is the fastest running river of the Turkey with an elevational difference of 1420 m. It carries 5.8 million cubic meter of sediment each year. Ten dams are planned to construct on the main rive...

  Socio-economic effects on the forest villagers of ecotourism potential (case of Artvin-Camili biosphere reserve area)

  Aydın, İnci Zeynep; Türker, Mustafa Fehmi (2010)
  Dünyadaki hızlı değişimlerle şehir insanları tatil seçiminde doğal alanlarda gezmeyi tercih ederken, diğer taraftan da orman köylüleri kırsal yoksulluktan dolayı ormanları tahrip etmekte ve orman kaynaklarına zarar vermektedirler. Günümüz şartlarında hem kent halkı hem de orman köylülerinin sorunlarına katkı sağlayabilen ve orman kaynaklarının da sürdürülebilirliğini sağlayan “ekoturizm etkinliği” gündemde yerini almaya başlamıştır. Artvin ili Camili Biyosfer Rezerv Alanı’nda gerç...

  Aydınlatmanın peyzaj mimarlığında kullanım alanları

  Sakıcı, Çiğdem; Var, Mustafa (2009)
  Peyzaj tasarımlarında oluşturulan mekânlar, gece aydınlatılmadıkları takdirde estetik görünümlerini kaybedip insanlarda tedirginlik, gerginlik gibi olumsuz duygular uyandırabilmektedir. Mekânların gece de kullanımlarının sağlanabilmesi ve mekânlarda oluşturulan görsel güzelliklerin devamının sürdürülebilmesi için doğru ve yerinde aydınlatma oldukça önemlidir. Peyzaj tasarımında aydınlatma sadece alanın görünmesini sağlamak için yapılmamalı, aynı zamanda mekânın mimari özelliklerin...

  Küresel ısınmanın ülkemiz ladin ormanları üzerine olası etkilerinin irdelenmesi

  Tüfekçioğlu, Aydın (2008)
  Global warming is one of the hot topics of these days and has been getting too much attention from scientific community recently. In this study, influences of global warming on spruce ecosystems have been investigated, possible effects were discussed and suggestions were made, based on current scientific studies. Increased recent insect infestations and decreased plant growth in spruce ecosystems are early signs of global warming oriented influences in Turkey. In the light of future climat...

  Odun yüzeylerinin bazı yeni nesil emprenye maddeleri ve üst yüzey işlemleri ile açık hava etkilerine karşı korunması

  Özgenç, Özlem; Yıldız, C. Ümit; Yıldız, Sibel (2013)
  Çevre dostu yeni nesil odun koruma maddeleri ile üst yüzey işlem maddelerinin açık hava koşullarına karşı dayanımının araştırıldığı bu çalışmada; Celcure AC 500 (Alkaline Bakır Kuat) ve MCQ (Mikronize Bakır Kuat) odun koruma kimyasalları ile poliüretan esaslı ve UV absorbe edici içeren akrilik reçine esaslı üst yüzey işlem maddeleri kullanılmıştır. Değişik kombinasyonlar halinde hazırlanan söz konusu kimyasalların, farklı türlerdeki odun örnekleri üzerine muamelesinden sonra örnek...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark