LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
On Thursday 28/09/2017 and Friday 29/09/2017 due to system maintenance you might experience some downtimes to claim, search and validator services that will also affect the portal. We apologize for the inconvenience.
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Lietuvos Akademinė Elektroninė Biblioteka
Type
Institutional Repository
Items
22674 Publications
Compatibility
OpenAIRE 2.0+ (DRIVER OA, EC funding)
OAI-PMH
http://oai.elaba.lt/oai/
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • VĮ Vilniaus miškų urėdijos 2010–2015 m. veiklos analizė

  Darbo tikslas – išanalizuoti VĮ Vilniaus miškų urėdijos veiklą pagal metines veiklos ataskaitas išsiaiškinant rodikliųs, kompleksiškai apibūdinančius urėdijos veiklą. Darbo objektas – VĮ Vilniaus miškų urėdija. Darbo metodai – rodiklių koreliacinė analizė, rodiklių saveikos analizė, regresinė analizė. Darbo rezultatai. Parengta pirminė rodiklių, apibūdidnčių urėdijos veiklą, sisitema buvo sudaryta iš 58 urėdijos išteklius ir rezultatus apibūdinančių rodiklių. Buvo parengta 8 rodikli...

  Lietuvos latvių kultūrinis tapatumas

  Pasienyje gyvenančių latvių kultūrinis tapatumas nėra vienalytis ir skirtingose vietovėse turi savitų regioninių bruožų, kuriuos lėmė įvairūs istoriniai, kultūriniai ir ekonominiai veiksniai. Straipsnio tikslas – ištirti, kaip formuojasi Lietuvos- Latvijos pasienio latvių kultūrinis tapatumas ir kokių regioninių ypatybių jis turi skirtingose vietovėse. Lyginami Palangos ir Biržų apylinkių atvejai, remiantis etnografi­ne medžiaga (autorės surinkta lauko tyrimo metu 2011 metais) ir istoriniais ...

  Kurčiųjų švietimo bruožai Lietuvoje: sutrikusios klausos mokinių ugdymo patirties sociologinis vertinimas

  Nepriklausomoje Lietuvoje keičiasi požiūris į neįgalius asmenis, taip pat ir į kurčiuosius. ‎Naujai priimti įstatymai (Invalidų socialinės integracijos, Švietimo) suteikė tėvams didesnes ‎pasirinkimo galimybes, pvz., neįgalius vaikus galima ugdyti integruotai bendrojo lavinimo įstaigose ‎arba steigiant jose klasę ar grupę. Todėl Lietuvoje šiuo metu yra per 50 vietų, kuriose ugdomi ‎vaikai., turintys klausos negalę. Vykstant šiam procesui iškyla daug problemų, viena jų – tėvų ‎pasirengimas vai...

  The Great Depression Period in John Steinbeck’s Prose

  The Great Depression Period in John Steinbeck’s Prose The object of the research is the theme of the Great Depression in John Steinbeck’s Of Mice and Men (1937), The Grapes of Wrath (1939) and The Winter of Our Discontent (1961). In the novels, the theme of the Great Depression is analyzed through different values: protagonists’ struggle to remain human, land as a value and friend as a value. The aim of the research is to reveal the theme of the Great Depression through different values...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Funders in data provider publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Projects with most Publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark