LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Lietuvos Akademinė Elektroninė Biblioteka eLABa
Type
Institutional Repository
Items
25210 Publications
Compatibility
OpenAIRE 2.0+ (DRIVER OA, EC funding)
OAI-PMH
http://vddb.library.lt/oaiprovider
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Lietuvos užsienio prekyba žemės ūkio ir maisto produktais 2007 metų

  Petuchova, Tamara (2007)
  During the 1st half-year 2007 the value of agricultural and food products exported from Lithuania made up 3299 million Litas and increased by 1.34 times compared to the same period of 2006. The value of the amounts imported totalled 2879 million Litas and went up by 1.28 times. The turnover (according to the Special Trade System) increased by 31 per cent and the positive balance amounted to 420 million Litas. The value of dairy products exported was the largest (566 million Litas) following t...

  Theoretical aspects of marketing strategy

  Išoraitė, Margarita (2009)
  Rinkos konkurencijos sąlygomis gerokai didesnę reikšmę įgyja numatymas ilgalaikės organizacijos plėtotės, kurios pagrindiniai komponentai – strateginė vadyba, verslo procesų efektyvumas ir organizacinis kapitalas. Įmonė, dirbdama šiuolaikinės rinkos sąlygomis, siekdama aukštesnių rezultatų, privalo nuolat analizuoti vidinę bei išorinę aplinką ir konkurentų veiksmus, tirti vartotojų poreikius ir numatyti vartojimo tendencijas, o atsižvelgdama į šiuos veiksnius, nuolat tobulinti rinkodaros stra...

  Paprastosios pušies spyglių morfologinių ir fiziologinių savybių kitimas lietuvos lokalios taršos poveikyje

  Šedbaraitė, Jūratė (2005)
  SUMMARY In the research work for Master degree the variance of morphological-physiological characteristics of the needles of Scots pine (Pinus sylvestris L.) growing in the vicinity of local pollution sources of Lithuania were investigated. Subject of research: Scots pine (Pinus sylvestris L.) growing near the largest industrial pollution sources in Lithuania: a cement factory, a nitrogen fertilizer factory and an oil refinery. Goals of the research: to estimate morphological and...

  Vadovų vadovavimo stiliaus, elgsenos aktyvumo ir darbuotojų patiriamo streso darbe sąsajos

  Mikelaitienė, Aušra (2008)
  Tyrimo tikslas - išsiaiškinti mokyklų vadovų vadovavimo stiliaus ir vadovų elgesio aktyvumo (A tipo) sąsajas su darbuotojų – mokytojų darbe patiriamu stresu (išgyvenamais stresogeniniais įvykiais, profesiniu pervargimu). Tyrime dalyvavo 242 Kauno regiono mokyklose dirbantys asmenys (mokytojai ir jų vadovai – direktoriai ir pavaduotojai). Jiems buvo pateiktos dviejų tipų apklausos anketos: mokytojams ir vadovams. Tiriamieji turėjo užpildyti anketas atitinkančias jų pareigas mokykloje...

  Tręšimo įtaka žieminių kviečių grūdų kokybiniams rodikliams

  Gedraitienė, Marytė (2011)
  Tyrimai, siekiant išsiaiškinti, kaip keičiasi fotosintetinių rodiklių intensyvumas ir grūdų kokybė bei derlingumas priklausomai nuo augimo tarpsnio bei tręšimo azotinėmis trąšomis, atlikti 2009-2010 metais. Pigmentų ir tirpiųjų sacharidų kiekis tirtas Agrobiotechnologijos laboratorijoje, o grūdų kokybės rodikliai ištirti AB „Kauno grūdai“ laboratorijoje. Žieminiai kviečiai auginti Lietuvos žemės ūkio universiteto Bandymų stotyje, kur dirvožemis IDg8-k (LVg-p-w-cc) – karbonatingas sekliai glėj...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Funders in data provider publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Projects with most Publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark