LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Lietuvos Akademinė Elektroninė Biblioteka eLABa
Type
Institutional Repository
Items
25194 Publications
Compatibility
OpenAIRE 2.0+ (DRIVER OA, EC funding)
OAI-PMH
http://vddb.library.lt/oaiprovider
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Lietuvos žuvų produktų gamybos ir užsienio prekybos tendencijos

  Eičaitė, Ovidija; Motova, Arina (2008)
  The article deals with the results of analysis of Lithuanian fish processing industry and foreign trade in fishery products during the period 2002–2007. Lithuania has become a state importing raw fish and exporting processed and prepared fishery products. The main factors which influenced the development of Lithuanian fish processing industry and foreign trade in fishery products were Lithuania’s integration into the EU and new opportunities to participate in the EU common market. The export ...

  Darbo rinkoje diskriminuojamų asmenų nedarbo Vilniaus mieste analizė

  Mureikaitė, Neringa (2006)
  The main goal of this Masters thesis is to analyse the unemployment problem of the discriminated work force groups in Vilnius city and to propose the possible ways for increasing the unemployment. In theoritical part of the unemployment in Lithuania is being compared with the EU-15 countries. The situation of discriminated work force groups in Vilnius labor market is rewiewed. The author also analyses the grounds for unemployment occurence and the outcomes it may couse.

  A right of an illegally residing third-country national to stay in the European Union on the grounds of the protection of the family life

  Šarkauskaitė, Sandra (2013)
  This Master Thesis reveals how illegally residing TCN family members of static European Union citizens might get residence rights by relying on EU law; it also distinguishes the existing problems related to residence rights of illegally residing TCNs and proposes theoretical and practical solutions. The first part of the Master Thesis reveals how the EU may protect family rights despite the fact that it has no competence in human rights’ area and discloses what family mebers are being protect...

  Sumažinto kaloringumo dietos poveikis energijos apykaitai ramybėje ir fizinio krūvio metu bei kai kuriems kūno kompozicijos rodikliams

  Gataveckaitė, Reda (2007)
  Energija reikalinga kūnui dėl medžiagų apykaitos, ląstelinio ir mechaninio darbo taip pat kvėpavimui, širdies veiklai ir raumenų darbui. Trečdalis energijos išeikvojimo yra susiję su fiziniu aktyvumu, kai atliekami įvairūs pratimai, bei kitos fizinio aktyvumo formos. Yra labai svarbu išlaikyti energijos pusiausvyrą. Todėl ir kyla probleminis klausimas, ar sumažinto kaloringumo dieta daro poveikį kūno kompozicijai ir energijos apykaitai ramybėje ir fizinio krūvio metu. Tyrimo tikslas –– nus...

  Lietuvos mokestinių dydžių pokyčiai bei jų įtakos verslo subjektams analizė

  Andriejauskis, Darius; Matulaitytė, Eglė (2010)
  Bakalauro baigiamajame darbe analizuojami mokesčių teoriniai pagrindai, mokesčių našta ir jos poveikis verslui. Teoriniu aspektu išsamiau nagrinėjami trys pagrindiniai mokesčiai (PVM, pelno mokestis, akcizai) Lietuvos statistikos departamento duomenimis turintys didžiausią lyginamąjį svorį visų Lietuvos verslo subjektų sumokėtų mokesčių sumoje, aptariama jų tarifų pokyčių galima įtaka veiklos rezultatams. Empirinėje darbo dalyje atlikta 2005-2009 m. Lietuvos verslo subjektų sumokėtų mokesčių ...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Funders in data provider publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Projects with most Publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark