LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Lietuvos Akademinė Elektroninė Biblioteka
Type
Institutional Repository
Items
22670 Publications
Compatibility
OpenAIRE 2.0+ (DRIVER OA, EC funding)
OAI-PMH
http://oai.elaba.lt/oai/
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • A functional analysis of noncanonical word order patterns in CARSON McCULLERS‘ short stories

  In communication, a language user is naturally disposed to proceed from what is known to, or shared by, both the speaker/writer and hearer/reader and end with the information that is the most important. Such a disposition complies with the requirements of Functional Sentence Perspective (FSP), but it also makes a language user “transform” the basic word order. The present work took a functional approach to language study to explore the syntactic potential of English to produce various sentenc...

  Efficiency of missing data imputation methods in the survey on tourism

  Šiame darbe išnagrinėjome kelis praleistų reikšmių įrašymo metodus, kuriuos taikėme išvykstamojo turizmo statistinio tyrimo 2.6. klausimo pirmiems dviem punktams: paslaugų paketo ir transporto išlaidoms. Įrašymo metodų efektyvumo analizę atlikome su pilnais duomenimis, juose fiktyviai padarydamos praleistas reikšmes ir į jas įrašydamos reikšmes keliais praleistų reikšmių įrašymo metodais. Tuomet turėdamos tikras ir įrašytas reikšmes galėjome palyginti parametrų įverčius. Kadangi praleistos re...

  Šiaulių miesto saugos tarnybų paslaugų konkurencingumo tyrimas

  Sparčiai besikeičiančios rinkos sąlygos, konkuruojančioms įmonėms tampa svarbiu iššūkiu, reikalaujančiu didelių išlaidų bei ypatingų žinių ir gebėjimų. Įmonės turi dėti daugiau pastangų, norėdamos išlikti konkurencingomis. Saugos tarnybos konkuruoja siekdamos pelno, o jo galima tikėtis, pasiūlius vartotojams naujų ir kokybiškesnių nei konkurentų paslaugų, atradus tobulesnes paslaugos teikimo formas, įdiegus naujas technologijas ir sumažinus išlaidas. Manoma, kad vienas svarbiausių veiksnių, s...

  Mašinėlė valdoma Android įrenginiu, Bluetooth ryšiu

  Bakalauro darbo tikslas - sukurti, aprašyti ir ištestuoti žaislinės mašinėlės prototipą valdomą android įrenginiu.Buvo sukurta mašinėlė, bei android programėlė valdyti mašinėlei. Mašinėlėje panaudotas mikrovaldiklis - PIC16F1786, programinė įranga parašyta naudojant C kalbą, bei MikroC programinį paketą. Komunikacijai naudojamas Bluetooth modulis, o android programėlė parašyta Java kalba, naudojant Android Studio programinį paketą. Mašinėlė valdoma mygtukais ir akselerometru. The objecti...

  Alkaloido svainsonino nustatymas kulkšnėje hidrofilinės sąveikos chromatografijos-tandeminės masių spektrometrijos metodu

  Svainsoninas – indolizidino grupės alkaloidas, kurio gausu įvairių rūšių kulkšnėje. Priėdę kulkšnės galvijai apsinuodija svainsoninu, kuris sukelia taip vadinamą lokoizmą. Lokoizmo simptomai: hiperaktyvus ir agresyvus elgesys, nerangi eisena, traukuliai, mažėjanti judesių koordinacija, silpnumas ir mirtis. Pvz., vien Šiaurės Amerikoje, dėl apsinuodijimo svainsoninu priėdus kulkšnės, per metus prarandama apie 25000 galvijų. Tuo tarpu apie panašius apsinuodijimus Europoje patikimų duomenų nėra....
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Funders in data provider publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Projects with most Publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark