LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Lietuvos Akademinė Elektroninė Biblioteka
Type
Institutional Repository
Items
22674 Publications
Compatibility
OpenAIRE 2.0+ (DRIVER OA, EC funding)
OAI-PMH
http://oai.elaba.lt/oai/
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Žiurkių dažniausiai pasitaikančios ligos ir jų gydymas X klinikoje

  Pagrindinis darbo tikslas buvo nustatyti žiurkių auginimo, laikymo, priežiūros reikalavimus, dažniausiai pasitaikančias ligas ir jų gydymą. Tyrimo metu buvo vykdoma anketinė žiurkių augintojų apklausa apie žiurkių ligų pasireiškimą, laikymo sąlygas, šėrimą, taip pat buvo renkamos ligos istorijos nuo 2004-01-01 iki 2016-09-27 ir analizuojami duomenys apie į LSMU VA Dr. Leono Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų kliniką apžiūrai atneštas žiurkes. Ligos istorijų analizės tyrimo metu buvo surinktos...

  Valstybės skola ir jos valdymo efektyvumas

  Valstybės skola dabartinėje ekonomikos krizės situacijoje yra vienas aktualiausių klausimų, kadangi tai liečia ne tik pačią valstybę, vyriausybę, bet ir visus šalies gyventojus, jų socialinę aplinką, ateities kartas. Darbo tikslas - atlikti Lietuvos Respublikos valstybės skolos ir jos valdymo efektyvumo analizę ir jos pagrindu pateikti pasiūlymus efektyvesniam valstybės skolos valdymui. Tikslui pasiekti numatyti šie darbo uždaviniai: 1) išnagrinėti užsienio bei Lietuvos autorių mokslinę...

  Microprocessing of silicon and metals with high pulse repetition rate picosecond lasers

  The objective of the thesis is to investigate applicability of high pulse repetition rate picosecond lasers for microfabrication and to clarify high repetition rate pulse interaction with metals and silicon. The ablation threshold and accumulation rate dependence on the laser pulse duration for silicon and metals has been experimentally studied. The model of optimal focus conditions for the maximum ablation rate was developed and experimentally confirmed. The material evaporation rate decr...

  Verslumo ugdymui skirtų mokymo priemonių taikymas gimnazijoje

  XXI amžius Europoje susijęs su dideliais pokyčiais, kurie labiausiai pastebimi ekonomikoje, socialiniame gyvenime. Naujausios technologijos keičia visuomenės socialinius santykius, požiūrį į verslą. Švietimo sistemai žiūrint tiek Europos, tiek ir Lietuvos lygiu kilo svarbus uždavinys - ugdyti jaunimą, suprantantį, kas yra verslas, efektyviai įsiliejantį į visuomeninį gyvenimą, ir gebantį savo įgūdžius ir žinias pritaikyti prie besikeičiančios ekonominės ir visuomeninės aplinkos. Jaunimo vers...

  Effect of Foreign Direct Investments in Transportation, Storage and Remote Connections on the Current Account of Lithuania’s Balance of Payments During Years 2002-2009

  The present article seeks to evaluate the effect of foreign direct investments in transportation, storage and remote connections on the current account of Lithuania’s balance of payments. In order to achieve this aim, a review of the results of theoretical aspects and empirical investigations in foreign countries is performed. The main trends and consequences of possible effect are distinguished. Applying econometric statistical methods (Granger causality test, correlation regression analysis...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Funders in data provider publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Projects with most Publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark