LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Lietuvos Akademinė Elektroninė Biblioteka
Type
Institutional Repository
Items
22674 Publications
Compatibility
OpenAIRE 2.0+ (DRIVER OA, EC funding)
OAI-PMH
http://oai.elaba.lt/oai/
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Vaiko teisė į mokslą ir aplinkos veiksniai, sąlygojantys nenorą mokytis

  Tyrimo aktualumas. Šiuolaikiniai mokslai mums teikia vis daugiau duomenų apie tai, jog kiekvienos gyvos būtybės egzistencija priklauso ne tik nuo jos prigimtinių veiksnių, bet ir nuo aplinkos: gamtinės, socialinės, kultūrinės. Šeima ir mokykla yra dvi institucijos, kurios susijungia bendram tikslui – ugdyti pozityvią, norinčią mokytis asmenybę. Vaiko teisę į mokslą garantuoja Lietuvos Respublikos Konstitucija, Švietimo įstatymas, Vaiko Teisių apsaugos pagrindų ir kiti įstatymai bei teisės akt...

  Kačių dantų ligos. Jų gydymas, profilaktika

  Veterinarinė odontologija – tai nauja greitai besivystanti veterinarinės medicinos sritis. Daugelyje šalių veterinarinė odontologija jau egzistuoja kaip atskira disciplina, tirianti dantų ir burnos ertmės ligas, profilaktiką bei gydymą. Remiantis statistiniais duomenimis, dantų, žandikaulio ir burnos ertmės ligos gyvūnų tarpe - labai paplitusios visame pasaulyje. Daugiau nei 95 proc. kačių ir šunų per visą jų gyvenimą pasireiškia dantų ir burnos ertmės patologijos. Kadangi kačių dantų l...

  Saviorganizacijos marginiai E. coli ir jos mutantų kultūrose

  Saviorganizacijos marginiai E. coli ir jos mutantų kultūrose Judrūs mikroorganizmai dalyvauja chemotaksyje – migruoja ieškodami geresnių gyvenimo sąlygų, maisto medžiagų, deguonies. Bakterijos išskiria chemines medžiagas, kurios pritraukia kitas bakterijas. Skysčiuose, cilindriniame indelyje bakterijos plaukia prie trijų fazių kontaktinės linijos (skystis – oras – indo sienelė), ten susidaro bakterijų agregatai, kurių dydis, forma ir kiekis nuolat kinta. Tokia bakterijų saviorganizacija sukel...

  Kaimo vietovių ekonominio konkurencingumo stiprinimas plėtojant vietos gyventojų verslumą

  Atskleidus kaimo vietovių ekonominio konkurencingumo ir vietos gyventojų verslumo ryšį ir išnagrinėjus vietos gyventojų verslumo plėtojimo svarba siekiant stiprinti kaimo vietovių ekonominį konkurencingumą pateiktos vietos gyventojų verslumo plėtojimo galimybės ir geroji patirtis. Disclosed in the rural areas of economic competitiveness and entrepreneurship in local access and examined the development of local entrepreneurship is key to strengthening the economic competitiveness of rural a...

  UAB „Danspin“ veiklos ekonominė analizė ir optimizavimo pagrindimas

  Magistro darbe išanalizuoti ir susisteminti Lietuvos ir užsienio autorių ekonominės analizės, bei veiklos optimizavimo teoriniai aspektai. Įmonių veiklos ekonominė analizė padeda įvertinti įmonių pasiekimus ir atskleisti darbo trūkumus, leidžia priimti teisingus sprendimus, numatyti organizacines ir technines priemones įmonės veiklai patobulinti. Antroje magistro darbo dalyje remiantis analizuojamoje literatūroje aprašytais ekonominės analizės veiklos vertinimo rodikliais ir UAB ,,Danspin“ pa...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Funders in data provider publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Projects with most Publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark