LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Helsingin yliopiston digitaalinen arkisto
Type
Institutional Repository
Items
62627 Publications
Compatibility
OpenAIRE 3.0 (OA, funding)
OAI-PMH
http://helda.helsinki.fi/oai-extended/request
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Kuudesluokkalaiset vertaispalautteen antajiksi oppimassa – Katsaus vertaispalautteen sisältöön ja muotoon kuudennen luokan kirjoittamisen opetuksessa

  Bergström, Anna-Mari (2015)
  Tavoitteet. Tutkimukseni tavoite on kuvata, millaista vertaispalautetta kuudesluokkalaiset oppilaat antavat kirjoittamisen opetuksessa. Tarkennan fokukseni erityisesti niihin teksteistä puhumisen käsitteisiin, joita oppilaat palautekommenteissaan käyttävä sekä lukijakokemuksen ilmaisemisen tapohint. Lisäksi pohdin, millaisesta oppimisesta palautteenantaminen kertoo. Taustoitan tutkimustani avaamalla aiempaa tutkimusta niin yhteistoiminnallisesta oppimisesta, palautteen antamisesta kuin käsitt...

  Forestry in Finland.

  Heikinheimo, Olli; Saari, Eino (1922)

  Laskennan hajauttaminen ohjelmoitaville näytönohjaimille tietokonepeleissä

  Karhu, Kaj (2013)
  Moniydinsuorittimet ovat yleinen tapa kasvattaa tietokonepelien käytettävissä olevaa laskentakapasiteettia. Näytönohjainten kehitys on muuttanut tilannetta kasvattamalla näytönohjainten roolia yleislaskentaan soveltuvina alustoina. Aikaisemmin tällainen näytönohjainten käyttö on tarkoittanut ohjelmoimista tietokonegrafiikan käsitteillä ja termeillä. Ohjainten ja niille soveltuvien rinnakkaisohjelmointiympäristöjen kehittyminen antaa mahdollisuuden käyttää ja ohjelmoida näytönohjainten toimint...

  Ympäristöarvojen liittäminen metsäekonomisiin malleihin

  Mörä, Lauri (2013)
  Metsät tuottavat puuraaka-aineen ohella myös monia muita hyötyjä, jollaisia ovat muun muassa hiilensidon-ta, biologinen monimuotoisuus, virkistysmahdollisuudet ja kauniit maisemat. Näitä hyötyjä voidaan tuottaa pääosin samanaikaisesti yhteistuotantona. Metsien erilaiset käyttötavat ja hyödyt ovat kuitenkin usein aina-kin jossain määrin kilpailevia. Muuttuvassa yhteiskunnassa metsien ei-puuaineellisten hyötyjen merkitys korostuu, ja metsien käsittelylle asetetaan entistä tiukempia ympäristövaa...

  Oikeudenhaltijan käytössä olevat rajavalvontakeinot tuoteväärennöskaupan torjunnassa – Euroopan unionin oikeuskäytäntö ja tuoteväärennösasetus silmällä pitäen erityisesti kauttakulkutapauksia

  Hallikainen, Irene (2014)
  Tutkielmassa käsitellään rajavalvontakeinoja tuoteväärennösbisneksen torjunnassa. Tutkielma käsittelee tullipysäytystilanteita ottaen huomioon tulliviranomaisten mahdollisuuden puuttua tuoteväärennöserien kuljetukseen sekä maastavienti- että maahantuontitilanteissa. Tärkeä asiakysymys on myös niin kutsutut transito-tapaukset ja erityisesti kauttakuljetustilanteita koskeva Euroopan unionin tuomioistuimen ratkaisu asiassa Nokia/Philips, jota on peilattu Suomen oikeuskäytännössä esiin tulleisiin...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Funders in data provider publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Projects with most Publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark