LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Helsingin yliopiston digitaalinen arkisto
Type
Institutional Repository
Items
53114 Publications
Compatibility
OpenAIRE 3.0 (OA, funding)
OAI-PMH
http://helda.helsinki.fi/oai-extended/request
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Raumalace.fi-verkkosivusto itseopiskelumateriaalina

  The starting point for this thesis has been to develop the website Raumalace.fi which has been set up to teach the basics of bobbin-lace making for the beginners according to the traditional practice of the town of Rauma. The main goal is to find out if the website works as an independent learning material for a total beginner. In addition, I aim to analyse what the user knows after using the material available at the website and how the website could be improved. The website was tested ...

  Tyhjät tilat

  Ympäristöministeriön Tyhjät tilat -hankkeessa tutkittiin vajaakäyttöisten tilojen ja rakennusten problematiikkaa ja uusia toimintamalleja, joiden avulla vapaat tilat saataisin nykyistä paremmin käyttöön. Eri puolilla Suomea ja maailmaa on runsaasti hukkatilaa: vajaakäyttöisiä toimistotaloja, tyhjentyneitä teollisuuskiinteistöjä, eri syistä uusia ratkaisuja odottavia tiloja. Talouden ja teollisuuden rakennemuutos, logistiikan kehitys, kaupan muutokset ja julkisten organisaatioiden uudelleen...

  Ammatillisten opintojen keskeyttämisen kehystäminen Helsingin Sanomissa

  Tutkielmassani tarkastelen kuvauksia ammatillisten opintojen keskeyttämisestä ja keskeyttäjistä 2000-luvun sanomalehtikirjoituksissa. Keskeyttäminen on yleinen ilmiö ammatillisessa peruskoulutuksessa. Aiemmin keskeyttämistä on lähestytty yksilölähtöisesti, keskeyttäjän poikkeavuuteen ja koulutuskielteisyyteen keskittyen. 2000-luvun aikana keskusteluissa on paikoin siirrytty keskeyttämisen normaaliutta ymmärtävään suuntaan, toisaalta se on kytketty myös puheisiin koulutusjärjestelmän tuloksell...

  X-ray scattering and diffraction enhanced imaging studies of in vitro breast tissues

  This thesis is a study of the x-ray scattering properties of tissues and tumours of the breast. Clinical radiography is based on the absorption of the x-rays when passing right through the human body and gives information about the densities of the tissues. Besides being absorbed, x-rays may change their direction within the tissues due to elastic scattering or even to refraction. The phenomenon of scattering is a nuisance to radiography in general, and to mammography in particular, because i...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Funders in data provider publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Projects with most Publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark