LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Roskilde Universitetscenter's Digitale Arkiv
Type
Institutional Repository
Items
16868 Publications
Compatibility
OpenAIRE Basic (DRIVER OA)
OAI-PMH
http://diggy.ruc.dk:8080/dspace-oai/request
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Podcast - Historien om Lukas

  This paper examines the narrative and auditory elements of the podcast series “Historien om Lukas” by the digital magazine Third Ear and the journalist Jakob Sheikh. The study revolves around how the above-mentioned elements contribute to maintain the listener’s attention, in spite of the fact that the death of the main character is already being uncovered in the beginning of the story. This study will commence with two different analyses, respectively a narrative and an audito...

  Bly og PAH forurening - Oprensningsmetoder

  Formålet med denne rapport er at kortlægge og undersøge de forskellige oprensningsmetoder, der benyttes til bly-, olie- og tjæreforurening (PAH). Valget af disse to forureningstyper, er baseret på et konkret tilfælde; Damhusdalen, et beboelsesområde i Rødovre, hvor der er konstateret blandt andet denne form for forurening. For at kunne diskutere og konkludere på disse metoder, er teorien bag bly, olie- og tjærestoffers opførsel i jord og oprensning af disse gennemgået. Damhusdalen har lagt...

  Matematisk trafikmodellering

  Dansk: Formålet med denne rapport er at identificere principielle problemstillinger ved matematisk modellering af persontransport på nationalt niveau. Det sker gennem analyse af en repræsentativ delmodel for valg af destination og transportmiddel, som indgår i den komplekse trafikmodel for persontransport ALTRANS, som er opstillet af Danmarks Miljøundersøgelser. Rapporten kommer blandt andet frem til flere principielle problemer ved afgrænsning af undersøgelsesdomænet. Endvidere vil ...

  Etude de nouveaux noms complexes

  Quel est le rôle de nouveaux noms complexes dans le domaine de la néologie ? Lors d’une tentative de repérage de nouveaux noms complexes d’une même structure, comme mise en accessibilité, mise en réalisation, mise en Bourse, mise en MP3, j’ai fait des observations intéressantes concernant l’usage et le sens de ces unités lexicales. Ce type de nom complexe dispose souvent d’un nom simple de sens équivalent qui lui est substituable, comme mise en stock et stockage. Mais quelles sont les rais...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Funders in data provider publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Projects with most Publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark