LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Jagiellonian University Repository
Type
Institutional Repository
Items
3977 Publications
Compatibility
OpenAIRE 3.0 (OA, funding)
OAI-PMH
http://ruj.uj.edu.pl/oai/openaire
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Myśl i Słowo

  Tytko, Marek Mariusz (2013)
  Autor wstępu opisuje poezje metafizyczne i biografię twórczą Leszka Elektorowicza (ur. 1924- we Lwowie), polskiego poetę metafizycznego, przyjaciela Zbigniewa Herberta (1924-1998). Nota edytorska zawiera kompletną bibliografię wszystkich źródeł przedruków wierszy Elektorowicza. Ponadto pierwsza bibliografia zawiera listę wszystkich publikacji książkowych Elektorowicza z lat 1957-2012, ale nie tylko książek poetyckich. Osobna bibliografia zawiera wybrane publikacje Elektorowicza w niepolskich...

  Odpowiedzialność karna lekarza za przeprowadzenie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta (art. 192 k.k.) : wykładnia znamion i problemy praktyczne

  Leszcz, Kamil (2015)
  Ramy bezprawności działania lekarza przeprowadzającego zabieg leczniczy bez zgody pacjenta w odniesieniu do art. 192 k.k. są określone w sposób nieostry i budzący wątpliwości. Należy dokonać interpretacji i zakreślenia granic znamion "zabiegu leczniczego" oraz "zgody" pacjenta. Pierwszym krokiem w tym celu jest wskazanie normatywnych podstaw wymogu zgody pacjenta na zabieg leczniczy, wynikających nie tylko z ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, ale także z Konstytucji RP i prawa międ...

  Europejskie Grupy Bojowe : od założeń do praktyki

  Kania, Magdalena (2017)
  Celem artykułu jest analiza ewolucji instytucjonalnej europejskich grup bojowych, powołanych w ramach Unii Europejskiej do prowadzenia krótkotrwałych misji ad hoc w oparciu o zdolności szybkiego reagowania. Artykuł przedstawia grupy bojowe jako niewykorzystaną szansę polityczną - z jednej strony ze względu na niezdolność instytucji UE do efektywnego działania w ramach WPBiO, z drugiej w kontekście braku woli państw członkowskich. Celem artykułu w tym kontekście jest spojrzenie na przyczyny ni...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Funders in data provider publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Projects with most Publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark