LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Jagiellonian University Repository
Type
Institutional Repository
Items
1934 Publications
Compatibility
OpenAIRE 3.0 (OA, funding)
OAI-PMH
http://ruj.uj.edu.pl/oai/openaire
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Est locus... : the "Grotteschi" of Giovanni Battista Piranesi and the ancient topos of locus horridus

  The present article discusses Piranesi's use of the ancient topos of locus horridus on the example of his four Grotteschi. The analysis of particular ingredients of Piranesi's loci horridi has shown that, in order to understand them, the onlooker must be not only familiar with the Greek and Roman mythology and literature, but also, must have the patience to detect even those details which, despite being too tiny or obscure to be noticed at the first glance, are crucial to the meaning of the w...

  On the use of metaphors in designing educational interfaces

  Metaphors are present in a wide range of everyday activities. They usually work by understanding or explaining complex subjects by terms from more familiar domains. Metaphors in everyday context are often used unconsciously, as their sources are basic entities and perceptual experiences. They can, however, be used deliberately in educational discourse to explain difficult concepts and introduce new ideas in an intelligible manner. This approach falls under constructivism, which claims that an...

  Poetyka epifanii Jamesa Joyce'a na przykładzie "Modlitwy"

  Autor analizuje liryk Jamesa Joyce'a pt. Modlitwa w kontekście epifanii jako głównej kategorii estetycznej i filozoficznej w literaturze nowoczesnej. Epifania okazuje sie nagłym i ulotnym wejrzeniem w istotę rzeczy. Epifaniczna wizja wyłania się z asocjacyjnej koincydencji prozaicznych obrazów lub sytuacji. Język dyskursywno-pojęciowy okazuje się niewystarczający, by wyrazić epifaniczne doświadczenie. Tylko mowa poetycka pozwala wyrazić istotę rzeczy. Epifaniczne doświadczenie ostatec...

  Współczesne asymetryczne konflikty zbrojne w obliczu prawa humanitarnego : stosowanie zasad użycia siły

  Zarysowuje się ogromna różnica i dysproporcja między działaniami militarnymi w XXI wieku i w okresie go poprzedzającym. Nowoczesne operacje zbrojne, przeprowadzane we wrogich środowiskach, wymagają harmonizacji wielu czynników. Artykuł prezentuje trudności wiążące się z zastosowaniem rules of engagement - w polskiej nomenklaturze wojskowej zwanych także zasadami użycia siły - przez jednostki biorące udział w bezpośrednich kontaktach na wrogim terytorium. Podkreślenia wymaga znaczenie przedmio...

  Warunki sukcesu poprawek Parlamentu Europejskiego w zwykłej procedurze ustawodawczej

  Celem artykułu jest identyfikacja warunków i technik negocjacyjnych, które wpływają na sukces poprawek Parlamentu Europejskiego w zwykłej procedurze ustawodawczej. W pierwszym kroku postawiono hipotezy dotyczące wpływu określonych czynników na skuteczność postulatów PE. Następnie zweryfikowano je za pomocą regresji logistycznej. Analiza empiryczna wykazała, że jeśli Parlament Europejski chce zwiększyć skuteczność swoich poprawek w zwykłej procedurze ustawodawczej, powinien podejmować siedem d...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Funders in data provider publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Projects with most Publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark