LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Jagiellonian University Repository
Type
Institutional Repository
Items
2967 Publications
Compatibility
OpenAIRE 3.0 (OA, funding)
OAI-PMH
http://ruj.uj.edu.pl/oai/openaire
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Say yes! to Michigan : image of the State of Michigan and its construction in Sufjan Stevens's album "Michigan"

  Sufjan Stevens started his famous "The Fifty States Project" in 2003, the goal of which was to record an album about every state of the United States of America. He made two LPs about his two favorite states - Michigan and Illinois. The first album, simply titled "Michigan", was released in 2003. He constructed the image of Michigan from the point of view of a person who was born and grew up there, then migrated to New York City and was sentimental about the region of their childhood. Each so...

  Humanistyczna pedagogika społeczna jako pogranicze i obszar wspólny z katolicką nauką społeczną : szkic zagadnienia

  Celem artykułu jest uczynienie kroku w kierunku przywrócenia pedagogice społecznej obszaru teorii i praktyki wychowawczej, który powstał na pograniczu pedagogiki i katolickiej nauki społecznej. Stanowi on humanistyczną pedagogikę społeczną. Działanie to ma sens, bowiem diagnoza stanu syntez i opracowań pedagogiki społecznej mówi o zagubieniu wkładu pedagogów w tę pedagogikę, zarazem w teorię i praktykę życia społecznego oraz kultury narodowej. Wkład ten wymyka się nie tylko historykom wychowa...

  Lwów : miasto uczonych w twórczości Bartłomieja Paprockiego (1543-1614)

  Kurak, Ewa (2015)
  Na kartach dzieł staropolskiego heraldyka Bartłomieja Paprockiego (1543-1614) odnaleźć można informacje o Lwowie jako mieście uczonych. Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie o to, na ile opinia ta mieści się w ramach toposu literackiego, a na ile znajduje ona pokrycie w źródłach. Warto odnotować, iż ów pogląd Paprockiego został doceniony i powielony w dziele autorstwa Aleksandra Gwagnina Kronika Sarmacyey Europskiey. Polityka miejska przedstawiona przez Bartłomieja Paprockiego w jego dzi...

  Dzwony Świętego Jakuba w Prokocimiu

  Tekst jest wierszem metafizycznym o dzwonach w kościele św. Jakuba w Krakowie-Prokocimiu. The text is a metaphysical verse on the Bells in the Church of St. James in Prokocim District in Krakow.

  Bezpieczeństwo i organizatorzy imprez sportowych : młodzi o sporcie 2014

  Publikacja towarzyszy I konferencji Naukowej „Młodzi o sporcie" zorganizowanej w 2014 roku przez Koło Naukowe Managerów Sportu UJ. W czasie tego wydarzenia młodzi ludzie mogli słuchać i dyskutować z praktykami rynku sportowego. Z tych właśnie dyskusji, młodzieńczej dociekliwości, ambicji oraz indywidualnych doświadczeń powstały później artykuły naukowe prezentowane w niniejszej publikacji. Zawiera ona prace poświęcone zarówno kwestiom bezpieczeństwa imprez sportowych, jak i wybranym zagadnie...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Funders in data provider publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Projects with most Publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark