LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Jagiellonian University Repository
Type
Institutional Repository
Items
3642 Publications
Compatibility
OpenAIRE 3.0 (OA, funding)
OAI-PMH
http://ruj.uj.edu.pl/oai/openaire
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Dorobek wydawniczy Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej "Kroki-Schritte" 2005-2015

  Jurczyk, Agnieszka (2016)
  Celem pracy była próba analizy dorobku wydawniczego Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej w ramach projektu "Kroki-Schritte", realizowanego w latach 2005-2015. Obok informacji dotyczących genezy Fundacji, dokonałam prezentacji wybranych autorów i ich dzieł, a także wydawnictw biorących udział w projekcie. Osobne informacje dotyczą czołowych tłumaczy polskich. Całość wzbogacona została danymi statystycznymi, dotyczącymi liczby pozycji literackich wydanych w ramach projektu Kroki-Schritte w po...

  Est locus... : the "Grotteschi" of Giovanni Battista Piranesi and the ancient topos of locus horridus

  Pypłacz, Joanna (2015)
  The present article discusses Piranesi's use of the ancient topos of locus horridus on the example of his four Grotteschi. The analysis of particular ingredients of Piranesi's loci horridi has shown that, in order to understand them, the onlooker must be not only familiar with the Greek and Roman mythology and literature, but also, must have the patience to detect even those details which, despite being too tiny or obscure to be noticed at the first glance, are crucial to the meaning of the w...

  Poeta z Ameryki

  Tytko, Marek Mariusz (2013)
  Artykuł ukazuje osobę i twórczość ks. Janusza Artura Ihnatowicza (ur. 1929-), polskiego kapłana, profesora świętej teologii w Uniwersytecie św. Tomasza w Houston (Teksas, USA), poety, w związku z jego przyjazdem do Podziemnego Salonu Artystyczno-Literacko-Muzycznego (Kraków-Piaski Nowe) w czerwcu 2013 r. The paper shows the person and creativity of father Janusz Artur Ihnatowicz (born in 1929), the Polish priest, the professor of saint theology at the University of St. Thomas in Houston (T...

  Astrofizyka

  Tytko, Marek Mariusz (2010)
  Tekst jest wierszem metafizycznym o ludzkiej duszy i stworzeniu. The text is a metaphysical verse on a human soul and Creation.
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Funders in data provider publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Projects with most Publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark