LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Jagiellonian University Repository
Type
Institutional Repository
Items
2661 Publications
Compatibility
OpenAIRE 3.0 (OA, funding)
OAI-PMH
http://ruj.uj.edu.pl/oai/openaire
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Bezpieczeństwo i organizatorzy imprez sportowych : młodzi o sporcie 2014

  Publikacja towarzyszy I konferencji Naukowej „Młodzi o sporcie" zorganizowanej w 2014 roku przez Koło Naukowe Managerów Sportu UJ. W czasie tego wydarzenia młodzi ludzie mogli słuchać i dyskutować z praktykami rynku sportowego. Z tych właśnie dyskusji, młodzieńczej dociekliwości, ambicji oraz indywidualnych doświadczeń powstały później artykuły naukowe prezentowane w niniejszej publikacji. Zawiera ona prace poświęcone zarówno kwestiom bezpieczeństwa imprez sportowych, jak i wybranym zagadnie...

  Lwów : miasto uczonych w twórczości Bartłomieja Paprockiego (1543-1614)

  Kurak, Ewa (2015)
  Na kartach dzieł staropolskiego heraldyka Bartłomieja Paprockiego (1543-1614) odnaleźć można informacje o Lwowie jako mieście uczonych. Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie o to, na ile opinia ta mieści się w ramach toposu literackiego, a na ile znajduje ona pokrycie w źródłach. Warto odnotować, iż ów pogląd Paprockiego został doceniony i powielony w dziele autorstwa Aleksandra Gwagnina Kronika Sarmacyey Europskiey. Polityka miejska przedstawiona przez Bartłomieja Paprockiego w jego dzi...

  Dzwony Świętego Jakuba w Prokocimiu

  Tekst jest wierszem metafizycznym o dzwonach w kościele św. Jakuba w Krakowie-Prokocimiu. The text is a metaphysical verse on the Bells in the Church of St. James in Prokocim District in Krakow.

  Est locus... : the "Grotteschi" of Giovanni Battista Piranesi and the ancient topos of locus horridus

  The present article discusses Piranesi's use of the ancient topos of locus horridus on the example of his four Grotteschi. The analysis of particular ingredients of Piranesi's loci horridi has shown that, in order to understand them, the onlooker must be not only familiar with the Greek and Roman mythology and literature, but also, must have the patience to detect even those details which, despite being too tiny or obscure to be noticed at the first glance, are crucial to the meaning of the w...

  Poeta z Ameryki

  Artykuł ukazuje osobę i twórczość ks. Janusza Artura Ihnatowicza (ur. 1929-), polskiego kapłana, profesora świętej teologii w Uniwersytecie św. Tomasza w Houston (Teksas, USA), poety, w związku z jego przyjazdem do Podziemnego Salonu Artystyczno-Literacko-Muzycznego (Kraków-Piaski Nowe) w czerwcu 2013 r. The paper shows the person and creativity of father Janusz Artur Ihnatowicz (born in 1929), the Polish priest, the professor of saint theology at the University of St. Thomas in Houston (T...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Funders in data provider publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Projects with most Publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark