LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
DSpace@KMU
Type
Institutional Repository
Items
390 Publications
Compatibility
OpenAIRE 3.0 (OA, funding)
OAI-PMH
http://earsiv.kmu.edu.tr:8080/oai/driver
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Kaybolmakta olan değerlerimizden doğal boyamacılık sanatı

  Akyürek, Cafer (2012)
  Turizm pazarında, doğaya dayalı turizm olarak tarif edilen kırsal turizm, sürdürülebilir kalkınma aracı olarak görülmektedir. Karaman il sınırları içinde önceleri çok önemli kültür miraslarımızdan olan halı-kilim dokumacılığının yapıldığı ve halen yer yer dokumanın devam ettiği merkezlerinden Taşkale (halı), Ayrancı Büyükkoraş-Küçükkoraş-Çat (halı)-Berendi (kilim, halı) Köyleri ile Kazımkarabekir ilçesi (kilim) kayda değer yerlerdir. Kültürel sanatlarından olan el halısı ve kilimi yapımında k...

  Sezai Karakoç şiirlerinde tabiat ve kültür unsurları

  Furtuna, Filiz (2014)
  Türk şiirinin önde gelen şairlerinden Sezai Karakoç, İkinci Yeni akımı içinde yerini alarak şiirlerini yazmış ve şiire getirdiği yeniliklerle adından söz ettirmiştir. Körfez, Şahdamar, Hızırla Kırk Saat, Sesler, Taha’nın Kitabı, Gül Muştusu, Zamana Adanmış Sözler, Ayinler, Leyla ile Mecnun, Ateş Dansı ve Alınyazısı Saati adlı kitapları vardır. Karakoç bu kitaplarda belli bir edebi kıymete sahip olan şiirlerini okuyucuya sunar. Şiirlerini oluştururken doğduğu coğrafyadan ve kültürden yararlana...

  Kültürel ve tarihi açıdan Karaman’daki Hatuniye Medresesi’nin yeri odaları

  Dilay, Seda (2012)
  Tarihten günümüze ulaşan yapılar incelendiğinde eğitim merkezlerinin toplumlar için büyük önem taşıdığı görülmektedir. Anadolu kültüründe de çok eski çağlardan beri eğitime büyük önem verilmiştir. Her türlü gelişimin eğitimden geçtiğine inanılmıştır. Hıristiyanlık kültüründe Manastır adı verilen bu yapılar, İslam kültüründe Medrese adını almıştır. Tarihimiz incelendiğinde Medreselerden yetişmiş çok sayıda bilim adamı bulunduğu görülmektedir. Karamanoğlu Beyliğinde, Hatuniye Medresesinin en bü...

  Sportif rekreasyon uygulama politikaları üzerine bir araştırma

  Birol, Sefa Şahan; Karaküçük, Suat (2014)
  Bu araştırma, Türk Spor Teşkilatının değişik kademelerinde görev yapan yöneticilerin Boş Zaman ve Rekreasyon kavramlarının alt boyutları ile birlikte anlamları konusunda yeterli bilgiye sahip olup olmadıklarının araştırılması ile Sportif Rekreasyon uygulamalarının planlanması hususunda kendi üzerlerine düşen görevlere yönelik görüşlerinin tespit edilmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın evrenini Türk Spor Teşkilatının değişik yönetici kademelerinde görev yapan 1717 kişi, örneklemini ise Gen...

  S-O-R paradigması temelinde mağaza atmosferi ve duyguların pazarlamadaki önemi: Bir literatür incelemesi

  Bakırtaş, Hülya (2013)
  Mağaza atmosferi, tüketiciyi mağazaya çeken, mağaza içerisinde daha fazla vakit geçirmesine ve harcama yapmasına neden olan önemli bir unsurdur. Pazarlama yazınında yapılan çalışmalar mağaza atmosferinin, tüketicilerin hem duygusal ve bilişsel değerlendirmelerini hem de davranışsal tepkilerini önemli bir düzeyde etkilediğini ileri sürmektedir. Günümüz perakende mağazalarının büyük bir kısmının tüketiciyi cezp etmek amacıyla katlandığı mağaza atmosferi oluşturma ve geliştirme maliyetleri, bu ö...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark