OpenAIRE is about to release its new face with lots of new content and services.
During September, you may notice downtime in services, while some functionalities (e.g. user registration, login, validation, claiming) will be temporarily disabled.
We apologize for the inconvenience, please stay tuned!
For further information please contact helpdesk[at]openaire.eu

fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
DSpace@KMU
Type
Institutional Repository
Items
433 Publications
Compatibility
OpenAIRE 3.0 (OA, funding)
OAI-PMH
http://earsiv.kmu.edu.tr:8080/oai/driver
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Eğitim kurumlarında toplam kalite yönetimi anlayışı ve Karaman Milli Eğitim Müdürlüğünde bir araştırma

  Açıkel, Cennet (2011)
  Bu araştırmanın amacı ilköğretim kurumlarındaki, toplam kalite uygulamalarında yönetici ve öğretmenlerinin algı düzeylerini ölçmektedir. Ayrıca yönetici ve öğretmenlerin demografik özelliklerinin toplam kalite uygulamalarına etkisinin olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Karaman il merkezinde bulunan ilköğretim okullarındaki yönetici ve öğretmenlerin, Toplam Kalite Yönetimi (TKY) uygulamalarına ilişkin algılarını belirlemektir. Araştırmanın evrenini 2011–2012 öğretim yılında Karaman il m...

  Mobil sağlık uygulamalarının hastanelerde kullanılabilirliği, hastane yöneticileri üzerine bir araştırma

  Demir, Hüseyin; Arslan, Elif Türkan (2017)
  Mobil teknolojiler sağlık hizmetlerinde ortaya çıkan çoğu problem ile başa çıkmada bir araç olarak görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, mobil sağlık uygulamalarının hastanelerde kullanılabilirliğini araştırmaktır. Yöntem: Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini İzmir ilinde bir kamu hastanesinde çalışan 18 üst ve orta kademe yöneticisi oluşturmaktadır. Çalışmada amaçlı örnekleme yöntemlerinden kartopu örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırma, alanında uzman 2...

  Kayıt dışı ekonomi bağlamında, Dünya ve Türkiye'de kayıt dışı istihdam, terhaneler ve çocuk işçiler

  Yıldız, Zafer; Yıldız, Savaş (2017)
  Kayıt dışı ekonomi, ekonomik faaliyetlerin fiilen var olmasına rağmen kayıt altına alınamamasıdır. Bu sebeple ülke ekonomisinin gerçek durumu resmi rakamlara yansımamaktadır. Kayıt dışı ekonominin ortaya çıkma nedenlerinin başında düşük gelir düzeyi ve işletmelerde kurumsallaşma yetersizliği gelmektedir. İşletmelerin kâr amacıyla işçilik maliyetlerini düşürme çabaları ve düşük gelir sebebiyle sigortasız da olsa çalışmak zorunda kalan insanların varlığı kayıt dışı ekonomi ve kayıt dışı istihda...

  Uluslararası göç olgusu ve yol açtığı etkiler: Suriye göçü örneği

  Sayın, Yusuf; Usanmaz, Ahmet; Aslangiri, Fırat (2016)
  Bir toplum içinde bir arada yaşayan insanların sosyal olarak ideal olana ulaşmasının ve bu bağlamda gerekli çabayı göstermesin önünde en büyük engel olarak toplumsal ve kültürel bağlamda edinilen ve öğrenilen bir davranış biçimi olan şiddet olgusu görünmektedir. Çalışmanın konu alanı itibariyle; küreselleşme ile birlikte boyutları her geçen gün daha da belirgin hale gelmeye başlayan şiddet olgusu, bir bireyin ya da grubun, bir başka bireye veya gruba mikro ve makro düzeyde fiziksel güç kullan...

  Sezai Karakoç şiirlerinde tabiat ve kültür unsurları

  Furtuna, Filiz (2014)
  Türk şiirinin önde gelen şairlerinden Sezai Karakoç, İkinci Yeni akımı içinde yerini alarak şiirlerini yazmış ve şiire getirdiği yeniliklerle adından söz ettirmiştir. Körfez, Şahdamar, Hızırla Kırk Saat, Sesler, Taha’nın Kitabı, Gül Muştusu, Zamana Adanmış Sözler, Ayinler, Leyla ile Mecnun, Ateş Dansı ve Alınyazısı Saati adlı kitapları vardır. Karakoç bu kitaplarda belli bir edebi kıymete sahip olan şiirlerini okuyucuya sunar. Şiirlerini oluştururken doğduğu coğrafyadan ve kültürden yararlana...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok