LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
DSpace@KMU
Type
Institutional Repository
Items
322 Publications
Compatibility
OpenAIRE 3.0 (OA, funding)
OAI-PMH
http://earsiv.kmu.edu.tr:8080/oai/driver
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Sportif rekreasyon uygulama politikaları üzerine bir araştırma

  Bu araştırma, Türk Spor Teşkilatının değişik kademelerinde görev yapan yöneticilerin Boş Zaman ve Rekreasyon kavramlarının alt boyutları ile birlikte anlamları konusunda yeterli bilgiye sahip olup olmadıklarının araştırılması ile Sportif Rekreasyon uygulamalarının planlanması hususunda kendi üzerlerine düşen görevlere yönelik görüşlerinin tespit edilmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın evrenini Türk Spor Teşkilatının değişik yönetici kademelerinde görev yapan 1717 kişi, örneklemini ise Gen...

  Eğil ilçesi kırsal turizm potansiyelinin değerlendirilmesi

  Eğil ilçesi Diyarbakır ilinin kültürel ve doğal zenginliği en fazla olan ilçelerinden biridir. Peygamberlerin kabirleri, antik kalesi, baraj gölü sayesinde mesire alanı olarak günübirlik ziyaret edilebilecek, Diyarbakır iline yakın en güzel doğal mekândır. Turizm, çoğu ülkede düşüşte olan geleneksel sanayileri tamamlamak, izole edilmiş iş alanları ve kırsal kesimi geliştirme aracı ve kırsal sosyo ekonomik gelişme ve yenileşme için etkili bir katalizör olarak kabul edilmektedir. Bu bağlamda Eğ...

  Gökçeada e-koagro turizm projesi

  Türkiye’nin sürdürülebilir turizm kalkınmasında lokomotif olabilecek Ekoagro Turizm, deniz, kum, güneş turizmi olarak adlandırılan kitlesel turizmden farklı bir turistik faaliyet yapmak isteyenlere, kırsal bölgelerin doğal yaşantısı ve bozulmamış çevre olanaklarından faydalanarak doğayla baş başa zaman geçirebilecekleri, çok farklı aktivitelerden oluşmuş farklı tatil yapma seçenekleri sunmaktadır. Kırsal Turizm faaliyetlerinden birisi olan Ekoagro Turizmin amacı, genellikle deniz kıyılarında ...

  Avrupalı bir müslüman olarak İbn Hazm’ın savaş ve barış anlayışı

  İslâm‟ın Avrupa‟da temsilini, yüzyıllar boyunca Endülüslü Müslümanlar yapmışlardır. Bu süre zarfında muazzam bir kültür ve medeniyet inşa etmişler, doğunun ve İslâm‟ın üstün insani kazanımlarını Avrupalılara tanıtmışlardır. Farklılıklarına rağmen insanların bir arada yaşayabileceklerini en güzel şekilde göstermişlerdir. Hâkimiyetleri dönemlerinde Avrupa‟nın farklı etnik yapısının ve değişik din mensuplarının tüm haklarını kullanarak bir ayırıma tabi tutulmaksızın barış içinde yaşayabilmelerin...

  İşletmelerin hesap verebilirlikleri ile performans oranları ilişkisi : İMKB-30 endeksinde yer alan işletmeler üzerine bir araştırma

  Bu makalede Finansal raporlama standartlarını ve kurumsal yönetim ilkelerini uygulayan işletmelerin daha hesap verebilir nitelikte olacağı savından yola çıkarak işletmelerin hesap verebilirlikleri ile performans oranları arasındaki ilişki karşılıklı olarak test edilmiştir Çalışmanın uygulama kısmı; İMKB – 30 endeksinde yer alan işletmelerin; hesap verebilirliklerinin ölçülmesi, bu ölçümün işletme performansına yansımasının belirlenmesi söz konusu işletmelerin; internet sayfalarından, Kamuyu A...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark