LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Faculty of political science repository
Type
Institutional Repository
Items
170 Publications
Compatibility
OpenAIRE 3.0 (OA, funding)
OAI-PMH
https://repozitorij.fpzg.unizg.hr/oai
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Holders of democratic changes in Croatia and Poland: comparative actor analysis

  Kolak, Tina (2016)
  Komparativnom makro-povijesnom analizom utvrđeno je da se akteri koji su vodili Poljsku i Hrvatsku prema demokratskom putu iz jednopartijskog komunističkog režima gotovo ne razlikuju. Kao odlučujući akteri nametnule su se komunističke elite koje su pod pritiskom razvile reformske stavove i prihvatile pluralizam. Članovi grupe koje su vršile pritisak, „Solidarnost“ u Poljskoj i novoosnovane stranke u Hrvatskoj, bile su uglavnom intelektualne elite umorne od cenzure i represije režima. Tako je ...

  Portraying refugees and migrants in primetime TV newscasts of HTV, Nova TV and RTL

  Mešanović, Ernada (2017)
  Veliki broj izbjeglica i migranata koji je stigao u Europu tijekom 2015. godine, potaknuo je kako svjetske, tako i hrvatske medije na svakodnevno izvještavanje o „izbjegličkoj krizi“. Stoga je ovaj istraživački rad nastojao objasniti kakvu su ulogu središnje informativne emisije HRTa, RTL-a i Nove TV imale pri izvještavanju o izbjegličkoj i migrantskoj krizi tijekom rujna i listopada 2015. godine. Budući da su mediji važan kreator javnog mnijenja, kroz početno definiranje funkcije medija u st...

  Representation of Indian society and culture in films of Bollywood productions

  Gvožđar, Ines (2016)
  Reprezentacija indijskogdruštva i kulture u filmovima bolivudske produkcije tema je moga diplomskog rada. U Indiji se isprepliće velik broj religija. Imaju kompleksnu društvenu strukturu kasti – strogi sistem društvene hijerarhije. Zanimalo me je li Indija zaista toliko drugačija i posebna u odnosu na sve ostale zemlje svijeta. Željela sam istražiti njihove kulturne posebnosti. Također, zanimalo me u kojoj mjeri te na koji način se prožimaju religije u Indiji te dolazi li do ne...

  The Participation of Citizens in the Budgetary Process: The Participatory Budgeting Project in the City of Pazin

  Kišić, Iva (2017)
  Ovaj diplomski rad bavi se praksom participativnog budžetiranja koja potječe iz Porto Alegrea. Participativno se budžetiranje nakon 2000. godine razvilo i na području Europe, pa tako i u Republici Hrvatskoj. Stoga ovaj rad proučava prvi primjer participativnog budžetiranja u Hrvatskoj – Grad Pazin. Cilj istraživanja bio je prikazati kako se mijenjao broj sudionika u javnim raspravama tijekom tri godine provedbe projekta u Pazinu. Kako bi se pokazala opravdanost početne hipoteze o porastu broj...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark