LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Faculty of political science repository
Type
Institutional Repository
Items
159 Publications
Compatibility
OpenAIRE 3.0 (OA, funding)
OAI-PMH
https://repozitorij.fpzg.unizg.hr/oai
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Prilozi. Intervjui

  Sanja, Šurina (2018)

  Uloga Hrvatskoga sabora u procesu pristupanja Republike Hrvatske Europskoj Uniji : Doprinos parlamenta konsolidaciji demokracije u Republici Hrvatskoj

  Sanja, Šurina (2018)
  Tema disertacije je djelovanje i uloga Hrvatskoga sabora u procesu pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji i istraživanje njegovog doprinosa konsolidaciji demokracije u Republici Hrvatskoj. Pokazala sam da je Sabor pridonio konsolidaciji demokracije koja se provodila kroz proces europskih integracija, međutim, nastupila je ponajviše institucionalna konsolidacija, koja je bila uvjetovana članstvom Hrvatske u Europskoj uniji, ali ne i potpuna (četverorazinska) konsolidacija (slijedeći te...

  Media publishing in Croatia with emphasis on the culture of reading

  Živković, Ivana (2016)
  Knjiga je sastavni dio života svakog čovjeka - s njom učimo, otkrivamo nove svjetove, služi nam kao bijeg od svakodnevice ili pak kako sredstvo opuštanja od užurbanog stila života. No, da bi knjiga uopće došla do čitateljske publike, potrebno je proći kroz cijeli lanac proizvodnje zvane nakladništvom. Situacija u današnjem izdavaštvu, pogođena financijskom krizom i raznim društvenim, pa tako i političkim previranjima, nije nimalo zavidna. Financijske, ali i moralne potpore države, gotovo da n...

  Formation, activity and role of intelligence agencies during the Homeland war

  Pažin, Damjan (2017)
  Rad se bavi osnutkom, razvojem i djelovanjem obavještajnih službi tijekom Domovinskog rata. Cilj rada je ustanoviti kako su društveno-politički procesi na prostoru Europe, a posljedično i Jugoslavije, utjecali na nastanak Republike Hrvatske a analogno tome i sigurnosno-obavještajnog sustava. Također, potrebno je ući u srž sigurnosnog aparata bivšeg režima da bismo vidjeli kako je metodologija i način rada tih službi izravno utjecao na način rada službi u samostalnoj i demokratskoj Republici H...

  The Media Politicization of Football and Fan Culture: a Case Study of the Croatian Football Team during the 2016 European Championship in France

  Škrlec, Petra (2017)
  Cilj ovog diplomskog rada jest istražiti utjecaj medija na stvaranje slike o povezanosti hrvatskog nogometa i politike na primjeru izvještavanja triju dnevnih novina u lipnju 2016. godine. U Francuskoj se održavalo Europsko nogometno prvenstvo, a na utakmici hrvatske i češke reprezentacije manja skupina hrvatskih navijača nedopuštenim je sredstvima prekinula susret. Uslijedile su brojne medijske polemike o postupcima dijela navijača, a pritom su, u potrazi za pravim uzrokom problema, otvorena...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark