LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
KTUePubl (Repository of Kaunas University of Technology)
Type
Institutional Repository
Items
2832 Publications
Compatibility
OpenAIRE 2.0+ (DRIVER OA, EC funding)
OAI-PMH
http://epubl.ktu.edu/oai/
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Dynamics of learning motives and barriers in the context of changing human life roles

  This paper promotes a theoretical discussion that focuses on the motives and barriers that make impact on adults learning as well as on their dynamics related to the change of social roles. The adult learning motives and barriers change and vary according to the prevailing social roles at different periods of one’s life. This dynamics of adult learning motives and barriers is mostly influenced by the importance and compatibility of acquired social roles, responsibility areas and spaces of ...

  Teoriniai ir praktiniai ugdymo proceso mokykloje kompiuterizavimo aspektai

  Ruškienė, Gitana (2009)
  Embargo end date: 2010/12/30
  Švietimas kiekvieno žmogaus gyvenime atlieka svarbų vaidmenį, ypač dabar, kai vis daugiau veiklos vyksta elektroninėje erdvėje, kai kuriama informacinė visuomenė. Vis dažniau ir efektyviau informacinės ir komunikacinės technologijos (toliau IKT) naudojamos tradiciniame mokyme. Tačiau iškyla klausimas – ar visada mes išnaudojame IKT privalumus? Ar visada IKT naudojimas pamokų metu atneša nauda? Kaip mokyklos susidoroja su greitu įvairios technikos nuvertėjimu? Į visus šiuos bei daugybe kitų kl...

  Švaresnės gamybos koncepcijos taikymas šilumos ūkyje

  Steponavičius, Ramūnas
  Embargo end date: 2017/02/01
  Problema – švaresnės gamybos koncepcijos taikymo šilumos ūkio bendrovėje galimybės, siekiant pagerinti energinių išteklių naudojimą. Objektas – švaresnės gamybos koncepcijos taikymo galimybės šilumos ūkio bendrovėje. Tikslas – teoriniu lygmeniu išanalizavus švaresnės gamybos koncepciją, identifikuoti jos taikymo galimybes ir tikslingumą šilumos energiją gaminančioje bendrovėje. Environmental protection through cleaner heat generation becomes increasingly important issue, both global...

  Viešų finansinių duomenų automatizuoto surinkimo ir panaudojimo tyrimas

  Gelažius, Paulius (2009)
  Embargo end date: 2012/06/29
  Darbas aprašantis duomenų surinkimo modelį ir jo dalis. Nagrinėjami duomenų pateikimo, apdorojimo ir saugojimo būdai. Pažymėtos surinktų duomenų panaudojimo alternatyvos. Atlikta finansinių skaičiuoklių informacinės sistemos realizacija. Sistemoje įgyvendintas automatinis Lietuvos bankų finansinių duomenų surinkimas ir panaudojimas. A paper describes data collection model and it's parts. Data publishing, parsing and storing types examined in thesis. Collected data usage alternatives noted ...

  Informacinių technologijų naudojimo, tausojant sveikatą, metodika ir jos realizacija

  Mokiniams vis dažniau užduodama namų darbų ir užduočių, kuriems atlikti reikalingas kompiuteris ir interneto prieiga. IT naudojimas įgalina mokinius kūrybiškai atlikti užduotis, ugdyti naujus gebėjimus ir įgūdžius. Kita vertus, tai gali sukelti ir tam tikrų problemų, kurios vienaip ar kitaip daro įtaką vaiko fizinei, dvasinei ir socialinei sveikatai. Praleidžiant vis daugiau laiko prie kompiuterio mažėja vaikų fizinis aktyvumas, pažeidžiama rega, gali atsirasti kitų sveikatos sutrikimų. M...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Funders in data provider publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Projects with most Publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark