LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
KTUePubl (Repository of Kaunas University of Technology)
Type
Institutional Repository
Items
2585 Publications
Compatibility
OpenAIRE 2.0+ (DRIVER OA, EC funding)
OAI-PMH
http://epubl.ktu.edu/oai/
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Įmonės taupiosios gamybos lygio vertinimas

  Stankuvienė, Giedrė
  Embargo end date: 2017/03/31
  Visų paslaugų kokybė yra neatsiejama nuo planavimo, organizavimo, vadovavimo, kontrolės, žmogiškųjų išteklių vadybos funkcijų, taip pat ir vertinimo funkcijų. Šiandien gamintojai visame pasaulyje bando įgyvendinti taupiosios gamybos sistemą, pagreitinti procesus, mažinti atliekas ir pagerinti kokybę. Įmonės norėdamos išlikti ir sėkmingai dirbti besikeičiančios konkurencinės rinkos sąlygomis, neišvengiamai susiduria su kokurencinio pranašumo didinimo poreikiu. Baigiamajame darbe nagrinėjamas t...

  Funkcionalaus maisto vartojimo veiksniai: situacija Lietuvoje

  Siekiant įvertinti veiksnius, galinčius turėti įtaką funkcionalaus maisto vartojimo apimtims Lietuvoje, atlikti vartotojų nuomonės tyrimai. Tyrimuose dalyvavo 374 asmenys, iš jų 129 vyrai, 245 moterys. Pagal amžių vartotojai buvo suskirstyti į 6 grupes, kurių kiekvieną sudarė ne mažiau 50 asmenų. Tyrimų rezultatai parodė, kad vyrai ir moterys vienodai dažnai vartoja produktus su biologiškai vertingais komponentais. Tačiau beveik 23  respondentų vyrų nieko nežinojo apie probiotikų ir prebioti...

  Nuotolinių studijų kokybės gerinimas panaudojant programinius agentus

  Baltrušaitis, Dominykas (2010)
  Embargo end date: 2011/12/30
  Studijų kokybės gerinimas yra siekiamybė tiek tradiciniame, tiek neformaliame mokyme. Kad pagerinti nuotolinių studijų kokybę atsiranda poreikis naudoti „protingesnes“ mokymosi aplinkas. Šios aplinkos turi skatinti studentų aktyvumą ir padėti dėstytojams nuotolinių studijų procese. Programiniai agentai virtualiose mokymo aplinkose yra pakankamai naujas reiškinys. Virtuali mokymosi aplinka Moodle turi daug įrankių, įskiepių, papildymų, bet nenaudoja programinių agentų, kurie teiktų pagalbą...

  Nuotolinių studijų technologijų panaudojimo geoinformacinių sistemų specialistų rengimui lyginamoji analizė

  Urbanavičius, Valdas (2007)
  Embargo end date: 2007/11/30
  Šiame darbe pateikiama nuotolinio mokymosi technologijos sąvokos ir turinio išaiškinimas. Apžvelgti nuotolinių studijų organizavimo modeliai. Analizuojama informacija apie nuotolinio mokymo/si būdus, priemones ir formas, kurias galima būtų taikyti geoinformacinių sistemų specialistų rengime. Pateiktos analizuotų universitetų ir institucijų teikiančių nuotolines studijas tinklalapių nuorodos. Įvardinti rekomenduotini nuotolinio mokymo priemonių ir technologijų pasirinkimo kriterija The ar...

  Kompiuterizuotas veido detektavimas ir atpažinimas

  Perlibakas, Vytautas (2005)
  Embargo end date: 2006/08/31
  The aim of the work. The aims of this work are: a) to develop new or modify existing face detection, analysis and recognition methods, in order to increase their speed and accuracy; b) investigate the problems of face features and face contour detection.
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Funders in data provider publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Projects with most Publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark