LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
KTUePubl (Repository of Kaunas University of Technology)
Type
Institutional Repository
Items
1316 Publications
Compatibility
OpenAIRE 2.0+ (DRIVER OA, EC funding)
OAI-PMH
http://epubl.ktu.edu/oai/
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Funkcionalaus maisto vartojimo veiksniai: situacija Lietuvoje

  Siekiant įvertinti veiksnius, galinčius turėti įtaką funkcionalaus maisto vartojimo apimtims Lietuvoje, atlikti vartotojų nuomonės tyrimai. Tyrimuose dalyvavo 374 asmenys, iš jų 129 vyrai, 245 moterys. Pagal amžių vartotojai buvo suskirstyti į 6 grupes, kurių kiekvieną sudarė ne mažiau 50 asmenų. Tyrimų rezultatai parodė, kad vyrai ir moterys vienodai dažnai vartoja produktus su biologiškai vertingais komponentais. Tačiau beveik 23  respondentų vyrų nieko nežinojo apie probiotikų ir prebioti...

  Moterų ir vyrų kelio tiesiamųjų ir lenkiamųjų raumenų susitraukimo funkcijos priklausomybė nuo temperatūros

  Tyrimo tikslas — nustatyti vyrų ir moterų kelio tiesiamųjų ir lenkiamųjų raumenų susitraukimo funkcijos priklausomybę nuo temperatūros. Tiriamųjų kontingentą sudarė 19—23 m. moterys (n = 10) (ūgis — 166,4 ± 5,6 cm; kūno masė — 56,2 ± 6,1 kg) ir vyrai (n = 10) (ūgis — 177,8 ± 5,8 cm; kūno masė — 78,2 ± 6,1 kg), atrinkti taikant atsitiktinės atrankos metodą. Tiriamieji buvo testuoti izokinetiniu dinamometru. Registravome šiuos kinematinius rodiklius: maksimaliosios jėgos momentą (MJM) ir viduti...

  Užšaldymo ir laikymo sąlygų įtaka mėsos kokybei

  Lietuvos veterinarijos akademijos Gyvulių mėsinių savybių ir mėsos kokybės įvertinimo laboratorijoje atlikti tyrimai mėsos užšaldymo ir saugojimo įtakos mėsos fizinėms bei cheminėms savybėms nustatyti. Mėginiai buvo sudėti į specialius šaldymo maišelius ir sušaldyti –18ºC ir –86ºC temperatūroje. Pirmiausia nustatytos nešaldytos mėsos fizinės ir cheminės savybės. Vėliau jos buvo nustatomos po 1, 2 ir 5 mėnesių. Nustatyta, kad po penkių mėnesių mėsos, šaldytos –18ºC ir –86ºC temperatūroje, poky...

  Skirtingos temperatūros poveikis kelio tiesiamųjų ir lenkiamųjų raumenų nuovargiui ir atsigavimui

  Tyrimo tikslas — nustatyti, kaip skirtinga temperatūra veikia kelio tiesiamųjų ir lenkiamųjų raumenų jėgą, nuovargį ir atsigavimą. Tiriamieji — fi ziškai aktyvūs 19—23 metų vyrai (n = 10) (ūgis — 177,8 ± 5,8 cm; kūno masė — 78,2 ± 6,1 kg). Buvo atlikti trys eksperimentai skirtingai raumenų būsenai įvertinti. Tiriamieji testuoti „Biodex Medical System 3“ — žmogaus kaulų ir raumenų testavimo ir reabilitacijos įranga, kai raumenys įprastinės temperatūros, pašildyti ir pašaldyti. Buvo atliekama: ...

  Kauno tarpukario architektūrinis palikimas: autentiškumo ir vertės problematika

  Pastaraisiais metais akivaizdžiai suintensyvėjo diskusijos dėl Kauno tarpukario architektūros palikimo kultūrinės reikšmės miesto, o ir visos Lietuvos kontekste. Niekam nekyla abejonių, kad tarpukariu įvykęs virsmas iš paprasto carinės Rusijos imperijos provincijos miestelio į valstybės sostinę buvo pakankamai unikalus reiškinys, kuris šiandieniniame urbanistiniame audinyje galėtų tapti svariu ir aktyviu elementu, formuojančiu miesto mentalinį ir fizinį veidą. [...] Kaunas interwar archite...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Funders in data provider publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Projects with most Publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark