LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
KTUePubl (Repository of Kaunas University of Technology)
Type
Institutional Repository
Items
2803 Publications
Compatibility
OpenAIRE 2.0+ (DRIVER OA, EC funding)
OAI-PMH
http://epubl.ktu.edu/oai/
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Nuotolinių studijų technologijų panaudojimo geoinformacinių sistemų specialistų rengimui lyginamoji analizė

  Urbanavičius, Valdas (2007)
  Embargo end date: 2007/11/30
  Šiame darbe pateikiama nuotolinio mokymosi technologijos sąvokos ir turinio išaiškinimas. Apžvelgti nuotolinių studijų organizavimo modeliai. Analizuojama informacija apie nuotolinio mokymo/si būdus, priemones ir formas, kurias galima būtų taikyti geoinformacinių sistemų specialistų rengime. Pateiktos analizuotų universitetų ir institucijų teikiančių nuotolines studijas tinklalapių nuorodos. Įvardinti rekomenduotini nuotolinio mokymo priemonių ir technologijų pasirinkimo kriterija The ar...

  Kompiuterizuotas veido detektavimas ir atpažinimas

  Perlibakas, Vytautas (2005)
  Embargo end date: 2006/08/31
  The aim of the work. The aims of this work are: a) to develop new or modify existing face detection, analysis and recognition methods, in order to increase their speed and accuracy; b) investigate the problems of face features and face contour detection.

  Pradinukų individualių mokymosi poreikių realizavimas taikant interaktyviąsias priemones

  Informacinės komunikacinės technologijos aktyviai naudojamos visose gyvenimo sferose, jas naudoja įvairaus amžiaus žmonės. Šiais laikais jau pradinukas ateina į mokyklą turėdamas tam tikrų technologijų naudojimo įgūdžių. Mokyklos aprūpinamos kompiuterine įranga, skaitmeninėmis mokymosi priemonėmis, pedagogai tobulina kompiuterinio raštingumo įgūdžius kursuose. Visi šie procesai skatina informacines komunikacines technologijas įtraukti į mokymo(si) procesą. Todėl atsiranda poreikis naujiems mo...

  Informacinė skiriamųjų operacijų štampų projektavimo sistema

  Černiukas, Robertas (2004)
  Embargo end date: 2005/05/31
  Currently there are many programs which draw drawings, but they do not count the measurements of the detales. CAD – Computer Aided Development systems widely used in the world. Three dimensional modeling systems, like AutoCAD, 3DS Max and similar are well known. Unfortunately these systems are quite complicated and expensive. It takes a lot of time and money to train company workers to use these systems. Small companies are not capable to do it. So naturally there comes demand on more simple ...

  Programinės įrangos dokumentacijos rengimo lanksčiu formatu tyrimas

  Piatikonė, Lina
  Embargo end date: 2016/07/30
  Šiame darbe yra tiriamas dabartinis įmonės „IT Sprendimai“ dokumentacijos rengimo bei teikimo procesas, įvardinami egzistuojantys trūkumai ir tobulinimo galimybės. Kuriant programinės įrangos dokumentaciją pagal įprastinį jos rengimo procesą, kyla problemų, nes turinys yra neatskiriamas nuo atvaizdavimo, nėra galimybės konvertuoti turinio į skirtingus formatus, sudėtingai valdomi turinio pakeitimai, informacija dubliuojasi. Darbe sukurtas programinės įrangos dokumentacijos metodas remiasi lan...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Funders in data provider publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Projects with most Publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark