LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Diposit Digital de Documents de la UAB
Type
Institutional Repository
Items
55049 Publications
Compatibility
OpenAIRE 2.0+ (DRIVER OA, EC funding)
OAI-PMH
http://ddd.uab.cat/oai2d
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Ressenyes

  Index de les obres ressenyades: Antonio LÓPEZ GAY, Canvis residencials i moviments migratoris en la renovació poblacional de Barcelona

  Periodisme i Internet mòbil : un cas de servei informatiu via MMS : «El día en cinco imágenes» de La Vanguardia

  Aquest article planteja el desenvolupament de la Internet mòbil i les seves oportunitats per a l'activitat periodística. S'hi debat l'existència o no d'una particularitat professional dels periodistes «digitals» i proposa un escenari de producció òptim basat en la col·laboració entre periodistes purs i productors. Les tecnologies SMS, WAP i MMS són analitzades com a eina periodística. Els autors defensen que el nou mitjà requereix una adaptació de formats, nous esquemes i productes que hauran...

  On D*-extension property of the Hartogs domains

  A complex analytic space is said to have the D*-extension property if and only if any holomorphic map from the punctured disk to the given space extends to a holomorphic map from the whole disk to the same space. A Hartogs domain H over the base X (a complex space) is a subset of X × C where all the fibers over X are disks centered at the origin, possibly of infinite radius. Denote by [phi] the function giving the logarithm of the reciprocal of the radius of the fibers, so that, when X is pse...

  Reputació i confiança modelades

  Tots sabem que la reputació i la confiança són elements essencials per a què la nostra societat funcioni. A més, també ho són per a què les noves societats virtuals puguin funcionar. Investigadors de la UAB han desenvolupat un model computacional de reputació cognitiva que permet utilitzar unitats anomenades agents amb creences, desitjos i intencions per a prendre decisions basades en la reputació i confiança en altres agents. Així, reputació i confiança poden ser analitzades en profunditat....

  Regression analysis using order statistics and their concomitants

  In this work we derive the exact joint distribution of linear combinations of order statistics and linear combinations of their concomitants and some auxiliary variables in multivariate normal distribution. By extending the results of Sheikhi and Jamalizadeh we investigate some regression equations. Our results generalize those obtained in previous research by Viana, Lee and Loper-fido.
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Funders in data provider publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Projects with most Publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark