LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Diposit Digital de Documents de la UAB
Type
Institutional Repository
Items
51963 Publications
Compatibility
OpenAIRE 2.0+ (DRIVER OA, EC funding)
OAI-PMH
http://ddd.uab.cat/oai2d
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Les traduccions en txec i eslovac d'obres literàries catalanes i viceversa

  L'obra catalana traduïda al txec supera àmpliament en nombre els textos txecs en llengua catalana. Des del final del segle XIX i primera meitat del segle XX, el creixent interès dels txecs per Catalunya i els catalans va propiciar l'aparició de nombroses traduccions dels autors de més renom de l'època. Aquesta tradició va continuar durant el període totalitari a través de l'editorial Odeon i la revista Sveˇtová literatura. Les traduccions catalanes d'obres txeques no han esta...

  Diseño e implementación de un filtro paso banda de banda estrecha con topología interdigital a frecuencias UHF y microondas

  Desde el área de Ingeniería de RF del consorcio CELLS y en el marco de un convenio de colaboración firmado con el grupo de antenas y sistemas de microondas del Departamento de Telecomunicación e Ingeniería de sistemas de la ETSE (UAB), se ha planteado la evaluación y construcción de un filtro que formará parte del lazo de control en el módulo de RF. El objetivo es eliminar una señal espuria que se encuentra a la salida de un mezclador en banda lateral única, que por limitaciones en los inbala...

  An ordinal shapley value for economic environments (Revised version)

  We propose a new solution concept to address the problem of sharing a surplus among the agents generating it. The problem is formulated in the preferences-endowments space. The solution is defined recursively, incorporating notions of consistency and fairness and relying on properties satisfied by the Shapley value for Transferable Utility (TU) games. We show a solution exists, and call it the Ordinal Shapley value (OSV). We characterize the OSV using the notion of coalitional dividends, and ...

  Modernització activa vs. modernització passiva a Itàlia (1871-2007)

  Aquest article presenta noves estimacions dels indicadors socials i econòmics per a Itàlia i les seves regions, des de 1871 fins a 2007. Dades d'esperança de vida, educació, PIB per càpita i Índex de Desenvolupament Humà permeten discutir xifres regionals i analitzar l'evolució de la desigualtat entre el Nord i el Sud. Els autors llancen una hipòtesi per explicar els diferents patrons regionals: la distinció entre modernització activa (derivada del paper dels actors locals) i modernització pa...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Funders in data provider publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Projects with most Publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark