LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Repository of the Faculty of Food Technology and Biotechnology
Type
Institutional Repository
Items
523 Publications
Compatibility
OpenAIRE 3.0 (OA, funding)
OAI-PMH
https://repozitorij.pbf.unizg.hr/oai
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Mineralne tvari u medu

  Ružman, Edi (2016)
  Cilj ovog istraživanja bio je određivanje kalcija i magnezija prisutnih u bagremovom i cvjetnom medu prikupljenom od hrvatskih pčelara. Istraživanje je provedeno na deset uzoraka bagremovog i deset uzoraka cvjetnog meda. Uzorci su tretirani tehnikom „suhog“ spaljivanja, nakon čega su podvrgnuti mineralizaciji u mufolnoj peći. Udio kalcija i magnezija određen je na atomskom spektrofotometru Perkin-ELMER 2380. Dobiveni rezultati ukazuju na značajno veću količinu prisutnih mineralnih elemenata u...

  Sinteza derivata ferocena i uracila povezanih 1,2,3-triazolnom poveznicom

  Piškor, Dominik (2017)
  Derivati ferocena i nukleobaza postaju sve veći predmet istraţivanja zbog dokazane bioloških aktivnosti, kao što je antitumorska i antiviralna. Zbog toga imaju veliku primjenu u različitim područjima kemije te sve veću primjenu u farmaceutskoj industriji. Cilj ovog rada bio je sinteza potencijalno biološki aktivnih konjugata ferocena i uracila povezanih 1,2,3-triazolnom poveznicom. Triazolni prsten uveden je reakcijom 1,3-dipolarne cikloadicije izmeĎu 1-azidometilferocena i modificiranog urac...

  Akrilamidi u pekarskim proizvodima

  Beljan, Sabrina (2017)
  Potrošnja pekarskih proizvoda vrlo je velika te značajno pridonosi dnevnom unosu potencijalno kancerogenog spoja akrilamida u organizam. Akrilamid se u pekarskim proizvodima stvara tijekom toplinskog procesa kao posljedica Maillard-ovih reakcija između reducirajućih šećera i aminokiseline asparagina pri temperaturama iznad 120°C. Cilj ovog završnog rada je prema dostupnoj literaturi proučiti mehanizam nastajanja akrilamida u određenim pekarskim proizvodima, čimbenike koji utječu na njegovo st...

  Proizvodnja celulolitičkih enzima s plijesni Trichoderma reesei i optimizacija enzimske hidrolize kukuruznog oklaska

  Zvonar, Ines (2016)
  Plijesan Trichoderma reesei korištena je za proizvodnju celulolitičkih enzima na polučvrstoj i čvrstoj podlozi s kukuruznim oklaskom kao izvorom ugljika. Kako bi se postigla maksimalna celulolitička aktivnost (FPA) izvršena je optimizacija hranjivih podloga. Primjenom filter papir testa, maksimalna FPA vrijednost od 6,2845 IU/g glukana dobivena je u 28. danu uzgoja plijesni na čvrstoj podlozi s neobraĎenim kukuruznim oklaskom, pšeničnim mekinjama i 70 % vode. Na polučvrstoj podlozi, maksimaln...

  Fermentacija mlijeka kombuchom

  Latin, Maja (2016)
  Kravlje mlijeko fermentirano je s 3 različite koncentracije inokuluma kombuche (5, 10 i 15%) te na dvije temperature (40 i 43 ). Kombucha je uzgajana na crnom čaju te je kao takva korištena za inokulum. U uzorcima fermentiranog mlijeka praćene su razlike u trajanju fermentacije, titracijskoj kiselosti, sinerezi, suhoj tvari, reološkim svojstvima te senzorskim karakteristikama. Pri višoj temperaturi fermentacije i dodatkom većeg inokuluma fermentacija je trajala najkraće. Nisu primjećene znača...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark