LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Repository of the Faculty of Food Technology and Biotechnology
Type
Institutional Repository
Items
523 Publications
Compatibility
OpenAIRE 3.0 (OA, funding)
OAI-PMH
https://repozitorij.pbf.unizg.hr/oai
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Testiranje utjecaja hranjive podloge na sastav crijevne mikrobiote u in vitro sustavu

  Zubčić, Marina (2017)
  Crijevna mikrobiota, iako relativno novo područje istraživanja, je pobudila snažan interes za istraživanjem uslijed svojeg velikog utjecaja na zdravlje i dobrobit ljudi. Zbog raznih etičkih ograničenja pri istraživanju crijevne mikrobiote, razvijaju se razni in vitro sustavi kojima je cilj što bolje simulirati uvjete u crijevu čovjeka. Postoji više ograničavajućih faktora pri istraživanju mikrobiote u in vitro sustavima od kojih je najznačajniji nemogućnost repliciranja svih fizioloških uvjet...

  Prehrana nogometaša za vrijeme Ramazana

  Marović, Roko (2016)
  Smjernice za prehranu nogometaša su do sada u svijetu relativno dobro razrađene, no jedinstvene preporuke se ne mogu primijeniti na specifičnu populaciju nogometaša koji poste za vrijeme Ramazana. Cilj je ovog rada saznati o promjenama njihovih životnih i prehrambenih navika te na koji način to utječe na njihove sposobnosti na treningu ili utakmici.U tu svrhu provedeno je istraživanje s pet poluprofesionalnih nogometaša. Za ovu svrhu kreiranim upitnikom je utvrđeno da dnevna apstinencija od t...

  Smjernice za prehranu i hidraciju igrača odbojke na pijesku tijekom natjecateljske sezone

  Ovčina, Ivana (2017)
  Okolišni uvjeti mogu izrazito negativno utjecati na izvedbu igrača zbog mogućnosti pojave hipertermije i hipohidracije. Igračima odbojke na pijesku (n=15) mjerene su tjelesna masa i temperatura prije zagrijavanja i neposredno nakon završetka utakmice. Praćen je unos tekućine, trajanje utakmice te okolišni uvjeti. Do očekivanog porasta tjelesne temperature nije došlo, a u polovici slučajeva ona se snizila. Ekstremno visoke temperature zraka na suncu (max. 45,8⁰C) suprotno očekivanju nisu znača...

  Sinteza derivata ferocena i uracila povezanih 1,2,3-triazolnom poveznicom

  Piškor, Dominik (2017)
  Derivati ferocena i nukleobaza postaju sve veći predmet istraţivanja zbog dokazane bioloških aktivnosti, kao što je antitumorska i antiviralna. Zbog toga imaju veliku primjenu u različitim područjima kemije te sve veću primjenu u farmaceutskoj industriji. Cilj ovog rada bio je sinteza potencijalno biološki aktivnih konjugata ferocena i uracila povezanih 1,2,3-triazolnom poveznicom. Triazolni prsten uveden je reakcijom 1,3-dipolarne cikloadicije izmeĎu 1-azidometilferocena i modificiranog urac...

  Individualizacija prehrane pretile osobe dodatkom prebiotika NUTRIOSE® FB06

  Pešić, Petra (2017)
  Crijevnoj mikrobioti pridaje je sve veći znaĉaj za dobrobit domaćina te se dovodi u vezu s mnoštvom stanja, od gastrointestinalnih do imunoloških i metaboliĉkih bolesti. Smatra se da ima vaţnu ulogu u nastanku, razvoju i lijeĉenju pretilosti, pri ĉemu mehanizmi djelovanja još nisu razjašnjeni. Prehrana, posebice unos prehrambenih vlakana (prebiotika), jedan je od glavnih ĉimbenika koji pozitivno utjeĉu na mikrobiotu. Ispitali smo koncept moduliranja sastava mikrobiote pomoću prebiotika kod um...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark