LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Repository of the Faculty of Food Technology and Biotechnology
Type
Institutional Repository
Items
524 Publications
Compatibility
OpenAIRE 3.0 (OA, funding)
OAI-PMH
https://repozitorij.pbf.unizg.hr/oai
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Akrilamidi u pekarskim proizvodima

  Beljan, Sabrina (2017)
  Potrošnja pekarskih proizvoda vrlo je velika te značajno pridonosi dnevnom unosu potencijalno kancerogenog spoja akrilamida u organizam. Akrilamid se u pekarskim proizvodima stvara tijekom toplinskog procesa kao posljedica Maillard-ovih reakcija između reducirajućih šećera i aminokiseline asparagina pri temperaturama iznad 120°C. Cilj ovog završnog rada je prema dostupnoj literaturi proučiti mehanizam nastajanja akrilamida u određenim pekarskim proizvodima, čimbenike koji utječu na njegovo st...

  Utjecaj uvjeta ekstrakcije na izolaciju fenolnih spojeva iz organskog otpada u proizvodnji vina

  Lisica, Patricija (2016)
  Cilj ovog istraživanja je bio ispitati utjecaj otapala i vremena ekstrakcije na sadržaj polifenola i antioksidativnu aktivnost iz prethodno liofiliziranih te odmašćenih uzoraka sjemenki grožđa sorti Merlot, Teran te Cabernet Sauvignon. Ekstrakcija je provedena u ultrazvučnoj kupelji uz primjenu 50%-tne vodene otopine etanola i 50%-tne vodene otopine acetona na C pri vremenu od 15, 30 te 45 minuta. Ukupni fenoli, hidroksicimetne kiseline i flavonoli određivani su spektrofotometrijski, a pojedi...

  Ostaci antibiotika u hrani animalnog podrijetla i mogući toksični učinci

  Konsuo, Marina (2016)
  Antibiotici su specifični proizvodi metabolizma koji posjeduju visoku fiziološku aktivnost prema određenim grupama organizama kao što su virusi, bakterije, plijesni, protozoe ili zločudni tumori, zadržavajući njihov rast ili uništavajući ih. Najčešće skupine antibiotika koje se koriste u veterinarskoj medicini su tetraciklini, β-laktami, sulfonamidi, aminoglikozidi, fluorokinoloni, oksazolidinoni i fenikoli. Analitičke metode koje se koriste za određivanje ostataka antibiotika u hrani su orij...

  Usklađenost tjelesne konstitucije i prehrane s obzirom na Ayurvedske principe

  Ćaćić, Maja (2017)
  Iako je ayurveda priznata od strane Svjetske zdravstvene organizacije, na osnovu trenutnih znanstvenih spoznaja nije sasvim jasna razlika između ayurvedskih pogleda na prehranu i onih znanosti o prehrani. U cilju jasnijeg razumijevanja ayurvede, cilj je bio ispitati korelaciju prehrambenih navika te konzumaciju određenih namirnica, prema principima ayurvede, i prakriti, promatrajući ravnotežu pojedinih dosha u tijelu. Podaci o tjelesnoj konstituciji (prakriti) dobiveni su ispunjavanjem testa ...

  Mineralne tvari u medu

  Ružman, Edi (2016)
  Cilj ovog istraživanja bio je određivanje kalcija i magnezija prisutnih u bagremovom i cvjetnom medu prikupljenom od hrvatskih pčelara. Istraživanje je provedeno na deset uzoraka bagremovog i deset uzoraka cvjetnog meda. Uzorci su tretirani tehnikom „suhog“ spaljivanja, nakon čega su podvrgnuti mineralizaciji u mufolnoj peći. Udio kalcija i magnezija određen je na atomskom spektrofotometru Perkin-ELMER 2380. Dobiveni rezultati ukazuju na značajno veću količinu prisutnih mineralnih elemenata u...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark