LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:

OpenAIRE is about to release its new face with lots of new content and services.
During September, you may notice downtime in services, while some functionalities (e.g. user registration, validation, claiming) will be temporarily disabled.
We apologize for the inconvenience, please stay tuned!
For further information please contact helpdesk[at]openaire.eu

fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Bartın Üniversitesi Akademik Arşiv Sistemi
Type
Institutional Repository
Items
216 Publications
Compatibility
OpenAIRE Basic (DRIVER OA)
OAI-PMH
http://acikerisim.bartin.edu.tr:8080/oai/driver
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Bir kereste işletmesi üretim sürecinde iş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirme çalışması

  Güneysu, Gülşah (2016)
  İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarının amacı, çalışanları iş kazaları ve meslek hastalıklarından korumak, daha sağlıklı bir ortamda iş görmelerini sağlamaktır. İnsan kaynağına verilen önemin belki de en önemli göstergesi; İş Sağlığı ve Güvenliğine verilen önemdir. Risk değerlendirme çalışanların korunması, iş devamlılığı ve yasal uyum için oldukça önemli bir adımdır. Çalışma alanındaki gerçek potansiyel tehlikeleri anlamanıza ve çözümüne yönelmenize yardımcı olur. Temel sorun, bu metotların t...

  Batı Karadeniz bölümündeki kent ormanlarının kullanıcı özelliklerinin araştırılması

  Çinis, Fatma (2016)
  Endüstri devrimiyle birlikte sanayinin hızla gelişmesi, insanları yaşadıkları kırsal alanlardan eğitim, sağlık, istihdam gibi nedenlerle şehirlere göç etmeye zorlamıştır. Yaşanan yoğun göçler, kentlerde kişi başına düşen yeşil alan miktarını azaltmış ve yeni rekreasyon alanlarına olan ihtiyacı arttırmıştır. Kent içinde bulunan ağaç toplulukları ve kent çevresindeki ormanlık alanlar bu ihtiyaca cevap verecek nitelik ve yapıdaki alanlardır. Ek olarak kent ekolojisine katkıları ve kent halkına s...

  Üniversite öğrencilerinin okuma sürecinde üstbilişsel stratejileri kullanma durumları

  Köse, Neslihan (2016)
  Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin okuma sürecinde üstbilişsel stratejileri kullanma durumlarını belirlemektir. Tarama modelinin kullanıldığı araştırmada 2014-2015 eğitim yılında Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programları ve Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı ve Sosyoloji lisans programlarında eğitim gören toplam 236 öğrenci örnekleme alınmıştır. Veri toplama aracı olarak Okuma Stratejileri Üstbilişsel Farkın...

  İzmit-Kerpe araştırma ormanında duglas (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco)'ın 34 yıllık gelişme durumlarının incelenmesi

  Memiş, Süleyman (2009)
  Bu çalışma İzmit Kerpe Araştırma Ormanı'nın da Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Müdürlüğü'nce 1974, 1975 yıllarında dört faklı bölmede, 31 hektarlık bir alanda üç farklı orijin ile demostratif amaçlı olarak yapılan duglas ağaçlandırmalarının 34 yıllık gelişme durumlarının incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmada öncelikli olarak tam kapalı saf duglas alanları belirlenmiş ve bu nitelikte olmayan sahalar araştırma dışında bırakılmıştır. Denme alanların yer ve sayıları belirl...

  Bartın ili coccinellidae (insecta: coleoptera) türleri

  Sobutay, Umut (2016)
  Biyolojik mücadelede yararlanılan önemli predatör gruplarından biri uğur böcekleri olarak bilinen Coccinellidae familyasından yırtıcı böceklerdir. Bartın ilinde daha önce Coccinellidae familyasına ait türlerin belirlenmesine yönelik kapsamlı bir araştırma bulunmamaktadır. Bu nedenle Coccinellidae türlerini tespit ve teşhis etmek amacıyla bu tez çalışması planlanmıştır. Öncelikle bu familyaya dair literatür taraması yapılmıştır. Edinilen bilgilere binaen arazi çalıĢmaları 2014-2015 yıllarında ...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok