LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Repository of the Chatolic Faculty of Theology in Đakovo
Type
Institutional Repository
Items
80 Publications
Compatibility
OpenAIRE 3.0 (OA, funding)
OAI-PMH
https://repozitorij.djkbf.hr/oai
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Svetkovina Božića : misa dana u svjetlu govora sv. Leona Velikog

  Medaković, Nikolina (2015)
  Rad ne sadrži sažetak.

  Misije u Africi : Demokratska Republika Kongo, Ruanda i Kenija

  Runje, Ana Marija (2015)
  Misije su uvijek bile radost i nada cijele Crkve. Ovaj rad sastavljen je od pet poglavlja. U prvom poglavlju sam prikazala misijsku djelatnost Crkve. Poglavlje je podijeljeno u nekoliko podnaslova. Prvi podnaslov govori o Očevom naumu, drugi o poslanju Sina, a treći o poslanju Duha Svetoga. U drugom podnaslovu sam obradila razlog i svrhu misijskog djelovanja. Treći podnaslov prikazuje misionare i misijsku duhovnost. Drugo poglavlje prikazuje religioznost crne Afrike. Slijedeća tr...

  Okolišna bioetika iz teološke perspektive

  Šapina, Mateja (2015)
  Na prvi pogled bismo mogli reći kako teologija i ekologija zapravo nemaju ništa zajedničko. Međutim, cilj ovoga rada jest upravo prikazati ulogu teologije u odnosu prema ekologiji, odnosno prikazati kakav to doprinos može teologija dati suvremenim zbivanjima u ekologiji.Već na prvim stranicama Knjige Postanka se progovara o stvaranju, ne samo čovjeka, nego i ostalog stvorenja, a upravo je čovjek taj koji je čuvar prirode. Teologija ima jasnu zadaću promisliti ljepotu stvorenoga, a temelj naše...

  Crkveni oci i II. Vatikanski sabor

  Sertić, Filip (2017)
  Cilj rada je prikazati utjecaj patrističke ekleziologije na Drugom vatikanskom saboru, točnije u dogmatskoj konstituciji Lumen gentium, a time i prisutnost u današnjoj Crkvi. S obzirom na širinu građe dokumenata Drugog vatikanskog sabora, u radu smo se odlučili usredotočiti samo na navedeno. Rad je podijeljen u dva dijela. Prvi, kraći dio rada, ukratko progovara općenito o crkvenim saborima, zatim naglasak prelazi na Drugi vatikanski sabor, pregled rada, strukturu i plodove. U sklopu pregleda...

  Nasilje u obitelji : uzroci i posljedice za pojedinca i zajednicu

  Živković, Ana (2015)
  Ovaj rad se bavi temom nasilja unutar obitelji. Radi se o sve prisutnijem fenomenu o kojemu se danas dosta raspravlja. Nasilje ovakvoga tipa ne bira svoje žrtve. Ono se može dogoditi i u bogatim i u siromašnim obiteljima. Ne postoji pravilo tko će biti žrtva, a tko nasilnik, iako se profil eventualnoga nasilnika može odrediti. U većini slučajeva radi se o osobama koje su u djetinjstvu bile zlostavljane, te su se od žrtve pretvorile u nasilnike. Nakana rada jest prikazati vrste nasilja te odre...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark