LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1

O2

Name
The Oberta in open access
Type
Institutional Repository
Items
8456 Publications
Compatibility
OpenAIRE Basic (DRIVER OA)
OAI-PMH
http://openaccess.uoc.edu/webapps/dspace_rei_oai/openaire
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Trobada UOC Alumni Mèxic

  Discurs del rector de la Universitat Oberta de Catalunya, Josep A. Planell Estany, amb motiu de la trobada UOC Alumni Mèxic. Discurso del rector de la Universitat Oberta de Catalunya, Josep A. Planell Estany, con motivo del encuentro UOC Alumni México. Speech by the president of the Universitat Oberta de Catalunya, Josep A. Planell Estany, with reason of the meeting UOC Alumni Mexic.

  Meteo, estació autònoma amb sensors

  Aquest treball, emmarcat dins de l'àrea de sistemes encastats, té per objectiu la construcció d'una estació meteorològica de baix consum que reporta periòdicament les dades de lectures preses a un servidor i es poden consultar. Este trabajo, enmarcado dentro del área de sistemas empotrados, tiene por objetivo la construcción de una estación meteorológica de bajo consumo que reporta periódicamente los datos de lecturas tomadas a un servidor y se pueden consultar. This work forms part of ...

  Fa deu anys que cartografiem les interrelacions entre art, ciència i tecnologia

  Peer reviewed Desde la revista Artnodes ya llevamos casi diez años cartografiando las interrelaciones entre arte, ciencia y tecnología, tanto introduciendo innovadoras prácticas artísticas como aportando historias y teorías que contribuyan a dar cuenta de una larga historia que conecta las artes y las humanidades con las ciencias y las tecnologías. Nuestro trabajo a lo largo de este tiempo ha pretendido ser una modesta aportación al estudio de un ámbito que transita entre varios, una aport...

  Intervenció del psicòleg d'educació en l'assessorament a una alumna amb Síndrome de Down de 1r de primària en l'àrea de lectoescriptura

  Davant la diversitat d'alumnat que es troba a les aules de les escoles ordinàries i, sobretot, per la creixent orientació inclusiva dels alumnes amb necessitats educatives especials en aquestes, a continuació es presenta un cas d'una alumna amb síndrome de Down i dictamen de reconeixement de necessitats educatives especials, que està escolaritzada en un centre d'educació infantil primària de Barcelona ciutat. A l'actualitat, ha iniciat 1r de primària i s'ha vist la necessitat d'elaborar un Pl...

  Gestió de xarxes Internet basada en SNMP

  El treball es divideix en dos grans parts, una primera eminentment teòrica en la que s'estudia SNMP, i una segona íntegrament pràctica en la que s'implementa el protocol. Per a cada part es defineix una metodologia ben diferenciada. El trabajo se divide en dos grandes partos, una primera eminentemente teórica en la que se estudia SNMP, y una segunda íntegramente práctica en la que se implementa el protocolo. Para cada parte se define una metodología bien diferenciada. This study is divi...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Funders in data provider publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Projects with most Publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark