LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:

OpenAIRE is about to release its new face with lots of new content and services.
During September, you may notice downtime in services, while some functionalities (e.g. user registration, validation, claiming) will be temporarily disabled.
We apologize for the inconvenience, please stay tuned!
For further information please contact helpdesk[at]openaire.eu

fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1

O2

Name
The Oberta in open access
Type
Institutional Repository
Items
8383 Publications
Compatibility
OpenAIRE Basic (DRIVER OA)
OAI-PMH
http://openaccess.uoc.edu/webapps/dspace_rei_oai/openaire
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Optimització de la web de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron per a dispositius mòbils

  Blanch Carles, Mariona (2014)
  Aquest TFM té com a finalitat optimitzar la pàgina web corporativa de l'Hospital de la Vall d'Hebron i adaptar un entorn col·laboratiu per a dispositius mòbils, basant-nos en la última versió de la plataforma de gestió de continguts Liferay, amb la qual es va crear la web de l'hospital, i que ens proporciona un entorn amb funcionalitats de disseny responsiu així com funcionalitats de col·laboració per a usuaris. This Master's final project's goal is to optimize the Hospital de la Vall d'He...

  Del cogito, ergo sum, al volo, ergo sum. Influència de la subjectivitat il·lustrada de Kant i la subjectivitat romàntica de Herder en l'evolució de la pedagogia

  Barnola Canales, Quim (2016)
  El "Cogito ergo sum" ens situa en el racionalisme de Descartes, del qual partiran els il·lustrats amb Immanuel Kant al capdavant. En canvi, el romanticisme amb Herder considera que la raó no és prioritària en la construcció de l'individu, sinó que primer estan els sentits, després la fantasia i en tercer lloc la raó. Heus ací la contraposició entre raó geomètrica i raó dialèctica. A través de l'evolució de la pedagogia es debaten aquests termes fins a arribar als seguidors de l'Escola Nova, q...

  Editorial

  Núñez Mosteo, Francesc (2009)
  Peer reviewed Presentamos con satisfacción el número 11 de Digithum, las humanidades en la era digital, que, como es habitual, reúne un conjunto de artículos de naturaleza diversa, seleccionados por medio del procedimiento de la revisión anónima de entre los recibidos por la revista, así como un dossier de carácter temático que coordina un experto o expertos en el tema. Presentem amb satisfacció el número 11 de Digithum, les humanitats en l'era digital, que, com és habitual, aplega u...

  Efecto de la aplicación de un programa nutricional sobre los hábitos alimentarios de los escolares

  Román Velarde, Esteban (2018)
  Introducción: La obesidad es considerada un verdadero problema de salud pública, que afecta enormemente a la población infantil. El contexto escolar constituye un marco idílico para establecer propuestas de intervención que causen en el alumnado la adquisición de hábitos de vida saludable, en una edad crucial para ellos. Objetivos: Evaluar el efecto de un programa de educación nutricional en la mejora de la calidad de la dieta y la adherencia a la dieta mediterránea en la población escolar...

  Disseny i implementació d'un sensor remot via LoRa de senyals analògics

  Ribera Currià, Josep Maria (2018)
  Aquest treball de fi de grau descriu el disseny d'un sensor remot via ràdio de senyals analògics. El projecte, propi de l'enginyeria de telecomunicacions, es du a terme des de la seva fase inicial a la final, és a dir, des de la planificació i el disseny fins a la seva implementació real. El sensor remot permet llegir sensors que utilitzin senyals estàndard tipus tensió 0 - 10 V o corrent 4 - 20 mA i envia els valors al seu receptor via ràdio mitjançant una modulació d'espectre eixamplat, ano...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Funders in data provider publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Projects with most Publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok