LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Fagarkivet
Type
Institutional Repository
Items
922 Publications
Compatibility
OpenAIRE 3.0 (OA, funding)
OAI-PMH
https://fagarkivet-hioa.archive.knowledgearc.net/oai/openaire
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Skole-hjem samarbeid på multikulturelle skoler

  Sundeng, Alexander Skinnes (2014)
  Temaet for denne oppgaven er skole hjem samarbeid med fokus på minoritetsspråklige foreldre, problemstillingen er derfor: «Hvordan jobber to multikulturelle skoler med stor andel minoritetsspråklige foreldre med skole-hjem samarbeid». Jeg ønsker å skrive om dette teamet på grunn av min egen oppvekst på Oslos østkant og fordi det er et veldig aktuelt tema for min fremtidige jobb som lærer i Oslo. Skole-hjem samarbeid er en viktig faktor for elevenes læringsresultater og motivasjon. Det e...

  På hvilken måte fungerer partnerskapet NAV - kontor i henhold til teori om samstyring?

  Sigurjonsson, Sergii (2017)
  Offentlig sektor har vært et omdiskutert tema gjennom alle år. De siste årene har den også vært gjenstand for store reformer. Storvik påpeker at formålet med reformer har vært å imøtekomme stadig økende forventninger blant befolkningen til de offentlige om effektivisering, bedre ressursutnyttelse og et ønske om å bedre kvaliteten på tjenestetilbudene. (Storvik 2010, 5). Den største forvaltningsreformen i Norge startet i oktober 2006, med etablering av Arbeids- og velferdsetaten, og åpnin...

  Open Access på Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet, en situasjonsanalyse blant universitetets faglige ansatte

  Fyhn, Maria Hjørdis Katrin (2016)
  Målet med denne bacheloroppgaven er å undersøke situasjonen rundt Open Access ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet blant de faglig ansatte. Undersøkelsen baserer seg på en kvantitativ survey-undersøkelse blant universitetets vitenskapelig ansatte. Undersøkelsen viser tendenser hos de vitenskapelig ansatte. Disse tilsier at mange opplever arbeid med Open Access som viktig, men at bare noen faktisk publiserer vitenskapelige artikler Open Access. Videre kommer det frem at det ...

  Pinsebevegelsen i Norge og dens forhold til offentlig skole

  Evjenth, Marius Kvitberg (2014)
  Denne oppgaven tar for seg problemstillingen hvilke kjennetegn og særtrekk definerer pinsekarismatisk kristendom i Norge, og hvordan kan den påvirke elevenes forutsetninger i skolen og samarbeid mellom skolen og hjemmet? Den består av to hoveddeler og en del hvor disse delene drøftes i forhold til hverandre. Først foreligger en beskrivelse av trosretningen pinsekarismatisk kristendom; hvor den kommer fra, hvilke kjennetegn den har, og hvordan den eksisterer i dag, så en beskrivelse av f...

  Lønnsomhetsanalyse av Teliasonera sitt oppkjøp av Tele2 Norge AS

  Haugen, Martin Aamodt; Bjerke, Lars Sebastian (2016)
  Oppgaven har som formål å finne verdien av Teliasonera AB sitt oppkjøp av Tele2 Norge AS. Vi har tenkt med denne oppgaven å finne ut hva som får Teliasonera AB til å kjøpe Tele2 Norge, istedenfor å heller satse på å stjele kunder gjennom deres egne selskap Chess og Netcom på lang sikt. For å kunne gi en verdivurdering av og gi en grundig begrunnelse av vår fremgang har vi gjennomført flere finansielle sensitivitetsanalyser i tillegg til en vurdering av Tele2 sin posisjon i markedet og hvordan...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark