LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Repository of the University of Rijeka, Faculty of Humanities and Social Sciences
Type
Institutional Repository
Items
1105 Publications
Compatibility
OpenAIRE 3.0 (OA, funding)
OAI-PMH
https://repository.ffri.uniri.hr/oai
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Ranosrednjovjekovna skulptura otoka Krka

  Toljanić, Franka (2017)
  U ovom radu objašnjen je povijesni kontekst, odnosno ekonomske, gospodarske, vjerske i političke prilike koje su utjecale na gradnju crkava i opremanje liturgijskim namještajem u ranom srednjem vijeku. Slijedi razvoj skulpture u istom periodu na prostoru cijele istočne obale Jadrana kako bi se skulptura s područja otoka Krka mogla usporediti i uvrstiti u cjelokupni koncept te lokaliteti na kojima je pronađena skulptura te lokaliteti koji su građeni u ranom srednjem vijeku. U glavnom dijelu, k...

  Nogomet kao medijski spektakl u suvremenom kapitalističkom društvu

  Brnelić, Filip (2017)
  Ovaj rad želi proučiti kompleksne odnose između medija, nositelja suvremene stvarnosti te nogometa, dominantnog vida ljudskog interesa u zapadnoeuropskom društvu. Primarno polje analize bit će nogomet unutar engleskog/britanskog medijskog diskursa, a autor će na različitim razinama nastojati objasniti procese, interese i ideologije na kojima počiva medijska produkcija nogometnog spektakla te svoja razmišljanja potkrijepiti relevantnim teorijama. Cilj ovog rada jest antropološki, sociološki, k...

  FONOLOGIJA MJESNOGA GOVORA SMIŠLJAKA U ISTOČNOME GORSKOM KOTARU

  Marinković, Marina; Zubčić, Sanja (2017)
  U radu se na temelju rezultata vlastitoga terenskoga istraživanja opisuje fonologija mjesnoga govora Smišljaka, koji je u dosadašnjim dijalektološkim istraživanjima pridružen istočnome poddijalektu kajkavskoga goranskoga dijalekta. Analiziraju se inventar, realizacija i distribucija vokala, konsonanata i prozodijskih jedinica, te se donosi njihov povijesni izvod.

  Die Sapir - Whorf Hypothese. Der Einfluss der Kultur auf dio Sprache

  Stanković, Mihaela (2017)
  Rad ne sadrži sažetak.

  Komunikacija i prezentacija školskih knjižnica putem mrežnih stranica

  Vujačić, Nikola (2015)
  Cilj je rada prikazati na konkretnoj mrežnoj stranici srednjoškolske knjižnice Gimnazije Pula što mrežna stranica srednjoškolske knjižnice treba sadržavati, kakva izgledom mora biti ne bi li uspješno komunicirala sa svojim korisnicima i javnosti. Rad će pokazati da na internetskom prostoru Hrvatske, mrežnih stranica srednjoškolskih knjižnica manjka. Istaknut će se pozicija školske knjižnice na mrežnim stranicama njihove matične škole koja je u pravilu prezentirana u vidu veze na članak/strani...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark