LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Repository of the University of Rijeka, Faculty of Humanities and Social Sciences
Type
Institutional Repository
Items
1116 Publications
Compatibility
OpenAIRE 3.0 (OA, funding)
OAI-PMH
https://repository.ffri.uniri.hr/oai
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Ranosrednjovjekovna skulptura otoka Krka

  Toljanić, Franka (2017)
  U ovom radu objašnjen je povijesni kontekst, odnosno ekonomske, gospodarske, vjerske i političke prilike koje su utjecale na gradnju crkava i opremanje liturgijskim namještajem u ranom srednjem vijeku. Slijedi razvoj skulpture u istom periodu na prostoru cijele istočne obale Jadrana kako bi se skulptura s područja otoka Krka mogla usporediti i uvrstiti u cjelokupni koncept te lokaliteti na kojima je pronađena skulptura te lokaliteti koji su građeni u ranom srednjem vijeku. U glavnom dijelu, k...

  Kršćanstvo i New Age: slučaj internetskih portala

  Grakalić-Rački, Greta (2016)
  U radu se propituje katolička percepcija New Agea na internetskim portalima. Nakon teorijskog osvrta na tekući period postmoderne i mjesta kojeg u njemu zauzima religija, nastoji se pobliže definirati ovaj pokret koji nalazimo u suvremenosti. Na razvoj New Agea naročito su utjecali periodi prosvjetiteljstva i romantizma, kao i sekularno društvo današnjice sa svojom kasno-kapitalističkom ideologijom. Nadalje, kroz tri primjera nastoji se oslikati konflikt kršćanstva s New Ageom: prvi se odnosi...

  Književnost, jezik i svijet: odnos književnosti i društva i uloga književnosti u procesima spoznaje

  Mustać, Anja (2015)
  Rad se bavi pregledom književnih teorija koje problematiziraju odnos književnosti i zbilje, te propituje važnost umjetnosti riječi za društvo i pojedinca koji mu pripada. Prvi se dio rada temelji na razmatranju interakcije književnog djela, društva i jezika pri čemu se predstavljaju glavni pristupi pojmu mimeze te perspektive proučavanja odnosa teksta i konteksta, s naglaskom na problematiku povijesti i ideologije. U tom smislu rad sagledava teorije antičkih mislioca Aristotela i Platona, mar...

  Problemi interpretacije vizualnih elemenata novčanica: jugloslavenski dinar u kontekstu političke ikonografije

  Maljavac, Sandra (2015)
  Vizualne karakteristike novčanica jugoslavenskog dinara može se sagledati kao medij za direktan prijenos političkih poruka i propagande državnih gospodarskih ciljeva. Kronološki pregled niza državnih tvorevina od kraja Prvog svjetskog rata do 1990. godine dopušta iznimno jasnu i preglednu komparaciju dizajna novčanica i njegovih promjena sukladno promjenama na političkom vrhu. Također, usporedbom dinara s vizualnim i sadržajnim karakteristikama zapadnjačkih valuta dolara i funte biti će vidlj...

  Konstrukcija i validacija hrvatske verzije testa udaljenih asocijacija

  Marinović, Pavo (2016)
  Cilj ovog istraživanja bio je konstrukcija i validacija hrvatske verzije Testa udaljenih asocijacija na osnovu izvornog Mednickovog testa. Konstruirana je ukupno 41 čestica od kojih je 30 iskorišteno za konstrukciju konačne verzije testa. Hrvatska verzija Testa udaljenih asocijacija pokazala je vrlo dobru pouzdanost uz jednofaktorsku strukturu. Pri validaciji testa korišteni su Test verbalne fluentnosti i Test alternativne upotrebe predmeta kao mjere divergentnog mišljenja, te Test odnosa, Te...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark