LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
TamPub Julkaisuarkisto - TamPub Institutional Repository
Type
Institutional Repository
Items
17934 Publications
Compatibility
OpenAIRE Basic (DRIVER OA)
OAI-PMH
http://tampub.uta.fi/oai/request
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Nesessiivirakenteet tamperelaisnuorten puhekielessä : morfosyntaktis-semanttinen analyysi

  AUTIO, SIINA (2014)
  Tutkielmassa tarkastellaan tamperelaisnuorten puhekielessä esiintyvien nesessiivirakenteiden morfosyntaktisia ja semanttisia erityispiirteitä sekä näiden suhdetta toisiinsa. Aineistona on vuosien 1991 ja 1992 aikana kerätty Sanasto ja maailmankuva -aineisto (Mustonen & Kervinen) sekä vuosien 2011 ja 2012 taitteessa kerätty vastaava mutta pienempi puhekielen aineisto. Kumpikin aineisto on kerätty haastattelumenetelmällä. Metodina työssä on lausesemanttinen analyysi. Luonnollisen kielen ne...

  "Kyl siellä saa olla se mustamakkarameininkinsä" : Tammelan alueen identiteetti asukkaiden näkökulmasta

  Laurila, Jenni (2015)
  Tämän tutkielman tarkoituksena on pohtia Tammelan kaupunginosan identiteettiä ja omaleimaisuutta ja näitä rakentavia tekijöitä. Tammelan kaupunginosan identiteetin tarkastelu on ajankohtainen Tampereen kaupungin alueelle suunnitteleman täydennysrakennushankkeen ansiosta. Tutkimuksen tavoitteena on pohtia alueen luonnetta määrittäviä tekijöitä myös kaupunkikehityksen kannalta. Tammelan kaupunginosa on suoraan kaupungin keskustaan kytkeytyvä alue, jota kuvataan kuitenkin lähiömäisen väljäksi ja...

  Peliteoriaa

  SIRKKA, TERO (2013)
  Tämä tutkielma käsittelee soveltavan matematiikan osa-aluetta, peliteoriaa. Peliteoria tutkii ja analysoi päätöksentekijöiden, pelaajien, käyttäytymistä erilaisissa vuorovaikutteisissa päätöksenteko-ongelmissa eli peleissä. Peliteoria eroaa normaalista päätöksenteko-ongelmasta siten, että pelaajan on päätöksiä tehdessään otettava huomioon myös muiden pelaajien valinnat. Tutkielmassa rajoitutaan tarkastelemaan erilaisia variaatioita strategiapeleistä sekä täydellisen informaation ekstensii...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Funders in data provider publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Projects with most Publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark