LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:

OpenAIRE is about to release its new face with lots of new content and services.
During September, you may notice downtime in services, while some functionalities (e.g. user registration, login, validation, claiming) will be temporarily disabled.
We apologize for the inconvenience, please stay tuned!
For further information please contact helpdesk[at]openaire.eu

fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
TamPub Julkaisuarkisto - TamPub Institutional Repository
Type
Institutional Repository
Items
18159 Publications
Compatibility
OpenAIRE Basic (DRIVER OA)
OAI-PMH
http://tampub.uta.fi/oai/request
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Maahanmuuttajanaisten käsityksiä uraohjauksen antamista valmiuksista - Esimerkkinä Maahanmuuttajanaisille otetta työelämään -koulutus

  PIHLMAN, MARJO (2008)
  Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Maahanmuuttajanaisille otetta työelämään –hankkeen työvoimapoliittisiin ohjaaviin koulutuksiin osallistuneiden maahanmuuttajanaisten käsityksiä siitä, millaisia valmiuksia he kokevat saaneensa koulutuksen aikana uraohjauksesta. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat aikaisemmassa kotimaassaan Venäjällä ammatillisen tai korkeakoulututkinnon suorittaneet naiset. Tutkimuksessa uraohjauksella tarkoitetaan urasuunnitteluun ja oman osaamisen tunnistamiseen ja markki...

  Lääkitystiedon tietoarkkitehtuurin suunnittelu

  MÄKINEN, JOONAS (2009)
  Lääkitystieto on tärkeä hoitoprosessin osa, jolla on yhteys hoidon onnistumiseen ja potilasturvallisuuteen. Terveydenhuollon ammattilaisella tulisi olla käytössään ajantasainen, kattava ja luotettava tieto potilaan kokonaislääkityksestä. Tämän tavoitetilan saavuttaminen edellyttää kohdealueen ymmärtämystä, semanttisesti yhdenmukaista käsitteistöä ja yhteistä tietomallia eri tietojärjestelmien organisaatioiden välillä. Tämän tutkimuksen aiheena on lääkitystiedon tietoarkkitehtuuri, jonka on ta...

  Kunnan toimintavelvoite ja toiminnan oikeudellinen ohjaus kulttuuritoimessa, liikuntatoimessa ja nuorisotyössä.

  TERÄVÄINEN, SIRPA (2001)
  Kunnan kulttuuri- ja liikuntatoimen sekä nuorisotyön pohjoismaiseen hyvinvointivaltioon ankkuroitunut toimintaympäristö ja oikeudellinen infrastruktuuri on 1990-luvulla laajentunut ja monipuolistunut. Kansainväliset ihmisoikeussopimukset ja eurooppaoikeus osana Suomen oikeusjärjestystä ohjaavat yhä vahvemmin kulttuurin, liikunnan ja nuorisotyön tehtävien sisältöä. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, mikä on kunnan toimintavelvoite kulttuuritoimessa, liikuntatoimessa ja nuorisotyössä...

  Replantaatiot ja revaskularisaatiot TAYS:ssa 01.01.2005-31.05.2008

  KATAJAMÄKI, HEINI (2010)
  Tässä tutkimuksessa pyrittiin selvittämään, minkä tyyppisille vammoille ja millaisille potilasryhmille replantaatio- ja revaskularisaatiotoimenpiteitä kannattaa yrittää kalliista operaatiosta ja pitkästä kuntoutusjaksosta huolimatta. Tutkimuksessa selvitettiin, mitkä tekijät, kuten sukupuoli tai vammamekanismi, vaikuttavat replantaation tai revaskularisaation onnistumiseen. Aineistona käytettiin TAYS:ssa 01.01.2005-31.05.2008 replantaatio- tai revaskularisaatiotoimenpiteeseen joutuneiden ...

  Prehospital cardiac arrest and induction of mild hypothermia Studies on epidemiology and feasibility

  Kämäräinen, Antti (2009)
  Äkillinen sydänperäinen kuolema sepelvaltimotaudin seurauksena on aikuisväestön merkittävin kuolinsyy teollistuneissa maissa. Elvytystoimin pyritään palauttamaan elimistön oma verenkierto, mikäli kuolema ei ole odotettu tai vasta-aiheita elvytykselle ei ole. Onnistuneen elvytyksen jälkeen merkittävin kuolleisuutta vähentävä ja neurologista ennustetta parantava hoitomuoto on elimistön viilentäminen sairaalassa 32 34 °C:een ydinlämpöön 12 24 tunnin ajaksi. Väitöstutkimuksen tarkoituksena ol...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Funders in data provider publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Projects with most Publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok