LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego (University of Lodz Repository)
Type
Institutional Repository
Items
18362 Publications
Compatibility
OpenAIRE Basic (DRIVER OA)
OAI-PMH
http://dspace.uni.lodz.pl:8080/oai/request
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • BENE-BUS BENchmarking of E-BUSiness solutions for Western and Eastern European SMEs

  Zuffada, Roberto; Giacomett, Fiorella; Borga, Francesca; Rudka, Andrzej (2002)
  While the European Union is launching its main challenge through the next enlargement the co-operation between the EU member states and the Associated countries is becoming more and more critical. A closer collaboration is thus expected at economic and political level in terms of knowledge transfer, adoption of models of sustainable growth, increasing o f competitiveness and development of novel opportunities for the players. Under this framework e-commerce solutions can ...

  Koordynacja polityki walutowej w skali międzynarodowej i regionalnej (na przykładzie MFW i EWG)

  Zabielski, Kazimierz (1993)
  Coordination of the monetary policy on the international and regional scale was analyzed by the author against the background of the operation of the international monetary system and the accoopllshMent of goals of the economic policy pursued by the member countries of the International Monetary Fund and the European Economic Community. The framework for coordination of ehe monetary policy on the International scale is provided by the provisions of the agreement on the...

  Przedsiębiorstwa krajowe i zagraniczne w Polsce. Warunki i efekty działania – fragment

  Jasiniak, Magdalena (2013)
  Po latach rozwoju gospodarki krajowej, transformacji ustrojowej i towarzyszącym im nieustającym procesom globalizacji naturalnym zjawiskiem stało się funkcjonowanie przedsiębiorstw krajowych i przedsiębiorstw zagranicznych w ramach tego samego rynku. Przedsiębiorstwa te działają zatem wśród niemalże takich samych uwarunkowań składających się na zewnętrzne bliższe i dalsze otoczenie przedsiębiorstwa. Posiadają jednak różne możliwości pozyskiwania różnych zasobów, umiejętności zarządzania nimi ...

  Personalizacja zadania jako aktywator zaangażowania

  Filipczak-Białkowska, Anita (2015)
  Publikacja przynosi różne spojrzenia na zjawisko zaangażowania (się) / angażowania (się) w dydaktyce. Znajdziemy tu teksty ujmujące ów proces z teoretycznej bądź historycznej perspektywy, a także takie, których autorzy ukazują realne – wypływające z ich dydak¬tycznych doświadczeń – efekty stosowania twórczych rozwiązań edukacyjnych w motywowaniu studentów. Jakie to metody? Stoliki negocjacyjne, audiodeskrypcja, personalizacja zadań, realizacja projektu – to niektóre z propozycji. Autorzy ...
 • Ernst Wiechert - Bild 1

  (2012)
  opracował Marcin Gołaszewski

  Ernst Wiechert - Bild 1

  (2012)
  opracował Marcin Gołaszewski
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Funders in data provider publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Projects with most Publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Projects with most Research Data

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark