LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Epsilon Open Archive
Type
Institutional Repository
Items
6723 Publications
Compatibility
OpenAIRE Basic (DRIVER OA)
OAI-PMH
http://pub.epsilon.slu.se/cgi/oai2
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Kartering av Hyggeskanter i Pankromatiska SPOT - bilder

  Målet med denna Rapport är att beskriva hur en Detekterad Hyggeskant förskjuts relativt den sanna Hyggeskanten pga Belysnings-och Skuggeffekter. Det är även av intresse att Utvärdera om olika täta Skuggor påverkar den Detekterade Kantens läge. Med kännedom om detta kan en korrekt Metod för Hyggesdetektering tas fram för Operationellt bruk i Riksskogstaxeringen. Att avgränsa Hyggena korrekt är speciellt viktigt för små Objekt där Arealfelet annars blir förhållandevis stort....

  Stadens egnahemsträdgårdar 1905-1936

  Det övergripande målet för forskningsprojektet Kunskap om trädgårdens roll inom egnahemsrörelsen i Sverige 1905-1936 och dess tillämpning i diskussionen kring hållbar utveckling och välmående i dagens städer är att bredda kunskapen om trädgården och dess roll inom egnahemsrörelsen i Sverige. Syftena är att bidra till diskussionen kring hållbar stadsutveckling och människors välmående i staden, men även att diskutera användningen av historisk kunskap om stadsodling i en nutida stadskontext. Sa...

  How does tillage intensity affect soil organic carbon? A systematic review protocol

  Background Soils contain the greatest terrestrial carbon (C) pool on the planet. Since approximately 12% of soil C is held in cultivated soils, management of these agricultural areas has a huge potential to affect global carbon cycling; acting sometimes as a sink but also as a source. Tillage is one of the most important agricultural practices for soil management and has been traditionally undertaken to mechanically prepare soils for seeding and minimize effects of weeds. It has been asso...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Funders in data provider publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Projects with most Publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark