LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
MEF University Institutional Repository
Type
Institutional Repository
Items
8 Publications
Compatibility
OpenAIRE Basic (DRIVER OA)
OAI-PMH
http://openaccess.mef.edu.tr/oai/driver
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • MEF Üniversitesi Akademik / Kurumsal Arşiv Sistemi Yönergesi

  MEF Üniversitesi Akademik / Kurumsal Arşiv Yönergesi, öğretim elemanlarının araştırmalarının ve entellektüel ürünlerinin erişilebilirliğini, görünürlüğünü, kullanımını ve etkisini artırmak; araştırmalardan üretilen yayınları daha etkin yönetebilmek ve kamu kaynaklarıyla desteklenen araştırmalardan üretilen yayınlara serbestçe erişimi desteklemek amacıyla geliştirilmiştir. Bu yönerge, MEF Üniversitesi adresli bilimsel çalışmaların, MEF Üniversitesi Akademik/Kurmsal Sistemin'de arşivlenerek b...

  Understanding Water-Society Nexus: Insights From Turkey’s Small-Scale Hydropower Policy

  Turkey’s recent venture involving the construction of hundreds of small-scale hydropower projects is a signifi- cant trend, both in regard to its contribution to Turkey’s hydroelectricity production and the social and environmental impact of these projects at the local level. Turkey’s hydropower policy was premised on a conven- tional understanding of water driven by science, technology, and the market. This approach, however, does not seem to have paid sufficient attention to the socio-ecolo...

  Laz Rektör eğitimi alt üst etti

  MEF Üniversitesi Rektörü ile röportaj MEF Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin, dünyada hiç bir üniversitede olmayan bir eğitim sistemini üniversitesinde uygulayarak bir ilke imza attı. Bir dönem İTÜ Rektörlüğü de yapan Şahin, Flipped Clasroom eğitim-öğretim modeli ile Türkiye'de eğitimi alt üst ettiklerini söylüyor. Akademi dünyasının tepkisi ise ilginçti: "Bu riski sadece bir Laz Rektör alabilirdi."

  MEF Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü öğrencileri Büşra Koç, Mehmet Ali Ürel ve Semi Razon ile röportaj

  “Aldığımız Eğitimle Geleceğe Hazırlanıyoruz” MEF Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nü, “Flipped Classroom” sistemini Türkiye’de uygulayan tek üniversite olması ve akademik kadronun sektör ile yurt dışı deneyimine sahip başarılı isimlerden oluşması sebebiyle tercih ettiklerini söyleyen mühendis adayları, mezuniyetleri sonrası makine sektörünün farklı alanlarında çalışmayı planlıyor.

  MEF Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Can Fuat Delale ile röportaj

  “Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek” Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Can Fuat Delale, eğitim ve öğretimde kullandıkları “Flipped Classroom” (ters yüz edilmiş sınıf) yöntemiyle öğrencilerin; önceden hazırlanmış kısa süreli videoları online izleyip, gerekli diğer gereçleri de kullanarak ders...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark