LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
MEF University Institutional Repository
Type
Institutional Repository
Items
13 Publications
Compatibility
OpenAIRE Basic (DRIVER OA)
OAI-PMH
http://openaccess.mef.edu.tr/oai/driver
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • The role of social media in the promotion of university libraries

  Biçen Aras, Bahar; Çolaklar, Huriye (2015)
  This study seeks to investigate the types and frequency of social media tools' use in academic libraries to determine their developmental impact in Turkey. It involves 66 universities in the Marmara region in total – 24 (or 35%) are public and 42 (or 65%) are private - and only 60 of them have libraries.This data was collected by reviewing the libraries' web pages and analyzing them with some statistical tests via MS Excel. The results revealed that, in the Marmara region, 64% ...

  MEF Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü öğrencileri Büşra Koç, Mehmet Ali Ürel ve Semi Razon ile röportaj

  Koç, Büşra; Ürel, Mehmet Ali; Razon, Semi (2016)
  “Aldığımız Eğitimle Geleceğe Hazırlanıyoruz” MEF Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nü, “Flipped Classroom” sistemini Türkiye’de uygulayan tek üniversite olması ve akademik kadronun sektör ile yurt dışı deneyimine sahip başarılı isimlerden oluşması sebebiyle tercih ettiklerini söyleyen mühendis adayları, mezuniyetleri sonrası makine sektörünün farklı alanlarında çalışmayı planlıyor.

  Laz Rektör eğitimi alt üst etti

  Şahin, Muhammed (2016)
  MEF Üniversitesi Rektörü ile röportaj MEF Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin, dünyada hiç bir üniversitede olmayan bir eğitim sistemini üniversitesinde uygulayarak bir ilke imza attı. Bir dönem İTÜ Rektörlüğü de yapan Şahin, Flipped Clasroom eğitim-öğretim modeli ile Türkiye'de eğitimi alt üst ettiklerini söylüyor. Akademi dünyasının tepkisi ise ilginçti: "Bu riski sadece bir Laz Rektör alabilirdi."

  Strategic financial management for small and medium sized companies

  Karadağ, Hande (2015)
  Research shows the majority of small businesses fail in their early years due to poor financial management, turning the dreams of many business owners and novice entrepreneurs into nightmares. This book serves as a guide to prevent these financial disasters. In an applicable fashion, Karadag explains how financial management in an enterprise can be conducted strategically to attain significant improvement in business performance. Karadag takes the basic strategic management model of environme...

  İş sağlığı ve güvenlik kültürü algısının iş tatmini ile ilişkisinin incelenmesi

  Çiğdem Kevser, Saraç (2016)
  İş kazaları ve meslek hastalıkları topluma oluşturduğu maliyet nedeniyle son yıllarda üzerinde önemle durulan bir konudur. İş kazaları meslek hastalıklarının en önemli nedenini insanların iş sağlığı ve güvenliğini bilmemesi ya da önem vermemesi oluşturmaktadır. Bu çalışmanın amacı iş sağlığı ve güvenlik kültürünün alt boyutları ile birlikte iş doyumuna ve iş doyumunun alt boyutlarına olan etkilerinin araştırılmasıdır. Araştırmanın evrenini İstanbul bölgesi Anadolu yakasında 750...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark