LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Univerzitní repozitář Masarykovy univerzity
Type
Institutional Repository
Items
1655 Publications
Compatibility
OpenAIRE 3.0 (OA, funding)
OAI-PMH
https://is.muni.cz/repozitar/oai/
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Osobnostní rysy Big Five, pracovní spokojenost a afektivní závazek k organizaci

  Výzkum se zabývá vztahem osobnostních rysů Big Five, pracovní spokojenosti a afektivního závazku k organizaci. Data byla získána pomocí online dotazníku na vzorku 445 respondentů z české populace. Míra afektivního závazku k organizaci byla zjišťována pomocí Affective Commitment Scale, míra pracovní spokojenosti pomocí Job Satisfaction Scale a osobnostní charakteristiky pomocí Big Five Inventory. Hierarchická lineární regrese ukázala, že k afektivnímu závazku má vztah pouze extraverze a pracov...

  Stature of the Great Moravian Population in Connection with Social Status

  Stature is one of the basic anthropometric information relating to man. It reflects very sensitively a number of factors such as e.g. living conditions, sex, age, ethnicity, etc. We were mainly interested in the relationship between stature and living conditions that in each historical period are significantly influenced by social class. We compared the skeletons from the Mikulčice highest social class with skeletons from the area below the castle and from distant areas that represented the b...

  Autoevaluace mateřské školy jako prostředek zavádění změn.

  Příspěvek se věnuje procesu autoevaluace v mateřské škole. Seznamuje čtenáře s oblastmi vlastního hodnocení a nástroji, které je možné v mateřské škole využít. Upozorňuje na nutnost vytváření kritérií a potřebu propojovat hodnocení s plánováním a dalším zkvalitňováním vzdělávací práce. Autorka vnímá autoevaluaci jako prostředek k zavádění změn, které vyplývají z kurikulární reformy a Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Contribution devotes to the process of the self-...

  JBIG2 Supported by OCR

  Digital Mathematical libraries contain a large volume of PDF documents containing scanned text. In this paper, we describe how this documents can be compressed and thus provide them more effectively to the users. We introduce a JBIG2 standard for compressing bitonal images such as scanned text and we discuss issues if OCR is used for improving the compression ratio of jbig2enc open-source encoder. For this purpose, we have designed API for using OCR in jbig2enc which we describe in this paper...

  Analyzing probabilistic pushdown automata

  The paper gives a summary of the existing results about algorithmic analysis of probabilistic pushdown automata and their subclasses. V článku je podán přehled známých výsledků o pravděpodobnostních zásobníkových automatech a některých jejich podtřídách.
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Funders in data provider publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Projects with most Publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark