LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Univerzitní repozitář Masarykovy univerzity
Type
Institutional Repository
Items
1685 Publications
Compatibility
OpenAIRE 3.0 (OA, funding)
OAI-PMH
https://is.muni.cz/repozitar/oai/
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Paradoxy některých vybraných základních zásad dokazování v trestním řízení a jak s nimi naložit?

  Kratochvíl Vladimír (2015)
  Text kapitoly se pokouší ujasnit problém kolize některých vybraných základních zásad trestního práva procesního, jmenovitě zásady rychlého trestního procesu a zásady „objektivní pravdy“, mající paradoxní dopady. Komentuje dosavadní stav, tzn. teoretický, jakož i trestní praxi. Upozorňuje na potřebu respektovat obě vybrané zásady trestního řízení v praxi orgánů činných v trestním řízení, a to i za situace jejich kolize. Závěr: tato paradoxní kolize musí být řešena ve formě aplikace zásady (úče...

  "Pedofilie" v médiích

  Žák Karel; Reissmannová Jitka (2012)
  Referát poukazuje na nesprávné používání pojmu "pedofilie" v hromadných sdělovacích prostředcích. Byly zde prezentovány původní výsledky výzkumu. Referát poukazuje na nesprávné používání pojmu "pedofilie" v hromadných sdělovacích prostředcích. Byly zde prezentovány původní výsledky výzkumu. Paper points to the incorrect use of the term "pedophilia" in the mass media. There were published the results of research.

  Flow Data Collection in Large Scale Networks

  Čeleda Pavel; Krmíček Vojtěch (2013)
  In this chapter, we present flow-based network traffic monitoring of large scale networks. Continuous Internet traffic increase requires a deployment of advanced monitoring techniques to provide near real-time and long-term network visibility. Collected flow data can be further used for network behavioral analysis to indicate legitimate and malicious traffic, proving cyber threats, etc. An early warning system should integrate flow-based monitoring to ensure network situational awareness. ...

  Climate Change Awareness and the Attitudes of Adolescents in the Czech Republic

  Skalík Jan (2015)
  This study analyses the distribution of climate change awareness of Czech adolescent students and their climate change related attitudes. Even though the influence of accessed information on actual behaviour is usually described as rather small by most studies, we would like to point out that the effect of knowledge on a specific behaviour can become significant from a long-term perspective – but we lack this kind of academic result because of methodological issues (Bas, 2010). Thus the main ...

  Příklady využití pomůcek v plaveckém výcviku dětí a začátečníků

  Vajda Petr; Strašilová Kateřina; Hlavoňová Dita (2017)
  Výuková publikace Příklady využití pomůcek v plaveckém výcviku dětí a začátečníků představuje zásobník cviků a her využívající některé plavecké pomůcky. Jedná se tak o rozšíření plaveckých didaktik, které s různými obměnami vydalo v českém jazyce několik autorů. Výuková pomůcka je určena především studentům předmětu FSpS:np2076 Teorie a didaktika plávání a FSpS: np2025 Didaktika plaveckých sportů a je také dostupná ve verzi pro mobilní zařízení (epub). E-learning Examples of using swimming...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Funders in data provider publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Projects with most Publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark