LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Univerzitní repozitář Masarykovy univerzity
Type
Institutional Repository
Items
1612 Publications
Compatibility
OpenAIRE 3.0 (OA, funding)
OAI-PMH
https://is.muni.cz/repozitar/oai/
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Pet meždunarodni bărnenski srešti na prepodavatelite po južnoslavjanski ezici v slavjanski i neslavjanski kontekst

  Statijata govori za pet meždunarodni srešti na prepodavatelite po južnoslavjanski ezici kato čuždi, koito se săstojaha na Masarikovija universitet v Bărno, Čehija, v perioda ot 2010 do 2014 godina. Článek rekapituluje pět mezinárodních setkání učitelů a lektorů jihoslovanských jazyků jako cizích, která proběhla na Masarykově univerzitě v Brně v letech 2010 až 2014. The paper is about five international meetings of South Slavonic languages' teachers for foreigners, which were organized f...

  Setting up for corpus lexicography

  There are many benefits to using corpora. In order to reap those rewards, how should someone who is setting up a dictionary project proceed? We describe a practical experience of such ‘setting up’ for a new Portuguese-English, English-Portuguese dictionary being written at Oxford University Press. We focus on the Portuguese side, as OUP did not have Portuguese resources prior to the project. We collected a very large (3.5 billion word) corpus from the web, including removing all unwanted mate...

  Amnestie

  Text se věnuje institutu amnestie s přihlédnutím k amnestii z 1. 1. 2013. The text deals with institute of amnesty with a respect to the amnesty of 1 January 2013. Amnesty is analyzed in terms of constitutional and criminal law.

  Autoevaluace mateřské školy jako prostředek zavádění změn.

  Příspěvek se věnuje procesu autoevaluace v mateřské škole. Seznamuje čtenáře s oblastmi vlastního hodnocení a nástroji, které je možné v mateřské škole využít. Upozorňuje na nutnost vytváření kritérií a potřebu propojovat hodnocení s plánováním a dalším zkvalitňováním vzdělávací práce. Autorka vnímá autoevaluaci jako prostředek k zavádění změn, které vyplývají z kurikulární reformy a Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Contribution devotes to the process of the self-...

  CLIL do škol. Matematika pro nižší stupeň víceletých gymnázií.

  Metodický sešit s DVD pro pro zavádění angličtiny v daném předmětu metodou CLIL na nižším stupni gymnázií; zkušenosti z EU projektu; výukové materiály; on-line kurzy; sebraná přeložená a ozvučená slovní zásoba v angličtině; přípravy na hodiny Metodický sešit s DVD pro zavádění angličtiny v daném předmětu metodou CLIL na nižším stupni gymnázií; zkušenosti z EU projektu; výukové materiály; on-line kurzy; sebraná přeložená a ozvučená slovní zásoba v angličtině; přípravy na hodiny Methodolo...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Funders in data provider publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Projects with most Publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark