LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Univerzitní repozitář Masarykovy univerzity
Type
Institutional Repository
Items
1803 Publications
Compatibility
OpenAIRE 3.0 (OA, funding)
OAI-PMH
https://is.muni.cz/repozitar/oai/
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • The Use of Purr and Snarl Words as a Means of Manipulation in the American Presidential Debates

  Reich Pavel (2012)
  Politicians very often use language which is supposed to manipulate people’s thought and influence their perception of reality. This kind of language is called doublespeak and euphemisms and jargon are its most common forms. However, in order to understand how doublespeak is used and what effects its use has on what people think about a particular issue, it is essential to pay attention also to more basic forms of it, i.e. “purr” and “snarl” words. These can be defined as words whose favourab...

  Rodinné právo

  Salák Pavel (2017)
  Text se věnuje základním změnám v rodinném právu av rekodifikačních pracích v meziválečném období. Věnuje se i politickým důvodům, kvůli kterým nebylo rodinné právo do Osnovy 1937 nakonec vůbec zařazeno. The text deals with fundamental changes in family law and recodification works during the inter-war period. It also deals with political reasons for which the family right to the Draft 1937 was ultimately not included.

  Neřešené problémy úpravy unijního občanství aneb Malta zlobí

  Sehnálek David; Říčka Roman (2015)
  Článek je zaměřen na situaci, kdy se Malta rozhodla za peníze udělovat své státní občanství občanům třetích zemích. Odhalila se tím slabina stávajícího systému a právní úpravy občanství Evropské unie, které cizinci takto snadno mohli získat. S ohledem na rozsah práv spojených s občanstvím Evropské unie mohlo mít jednání Malty závažné důsledky na jiné členské státy. Článek jednak osvětluje podstatu problému a dále problematiku analyzuje z pohledu mezinárodního a unijního práva. Klíčovou otázko...

  K některým aktuálním a nadčasovým problémům okolností vylučujících protiprávnost v českém trestním právu

  Kuchta Josef (2016)
  článek se zabývá některými aktuálními problémy uplatňování některých okolností vylučujících protiprávnost v praxi se zaměřením zejména na nově upravené okolnosti. Jde zejména o přípustné riziko, svolení poškozeného a výkon rodičovských práv, ale i o nutnou obranu a a krajní nouzi. The article describes some problems connected with using of the especially new circumstances excluding illegality in the practice, but also from theoretical point of the view.There are described for example allow...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Funders in data provider publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Projects with most Publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark