LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Univerzitní repozitář Masarykovy univerzity
Type
Institutional Repository
Items
1712 Publications
Compatibility
OpenAIRE 3.0 (OA, funding)
OAI-PMH
https://is.muni.cz/repozitar/oai/
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • epsilon-Fe2O3 nanoparticles synthesized in atmospheric-pressure microwave torch

  David Bohumil; Pizúrová Naděžda; Synek Petr; Kudrle Vít; Jašek Ondřej; Schneeweiss Oldřich (2014)
  The article reports on epsilon-Fe2O3 nanoparticles synthesized in a single step by atmospheric-pressure microwave torch discharge using gaseous precursors only. Morphology and composition of the as-synthesized nanopowder were studied by HR-TEM, XRD, and Mossbauer spectroscopy. In the studied nanopowder, epsilon-Fe2O3 phase (d(xRD)=25 nm, 32 wt%) together with alpha-Fe2O3 and gamma-Fe2O3 phases was found. The characteristic epsilon-Fe2O3 and alpha/gamma-Fe2O3 sextets in the Mossbauer spectra m...

  Několik poznámek k náhradě nákladů řízení v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu

  Coufalík Petr (2015)
  Tento příspěvek se zabývá náhradou nákladů řízení. V první řadě je pozornost zaměřena na problematiku přípusnosti dovolání do náhrady nákladů řízení. Dále je upozorněno na časté problémy spojené s rozhodováním o náhradě nákladů řízení. Tento příspěvek se zabývá náhradou nákladů řízení. V první řadě je pozornost zaměřena na problematiku přípusnosti dovolání do náhrady nákladů řízení. Dále je upozorněno na časté problémy spojené s rozhodováním o náhradě nákladů řízení. The article deals w...

  Adaptace Teacher Power Use Scale na studenty učitelství a druhý stupeň základní školy

  Vlčková Kateřina; Mareš Jan (2015)
  Příspěvek prezentuje adaptaci Teacher Power Use Scale (Schrodt, Witt & Turman, 2007) v úpravě na studenty učitelství. Nástroj měří, jak žáci reflektují moc uplatňovanou studenty učitelství, kteří v jejich třídě realizují dlouhodobou praxi v různých předmětech. Testována je teorie 5 bází relační moci Frenche a Ravena (1959), a to v českých podmínkách, u žáků druhého stupně základní školy a studentů učitelství (namísto univerzitních studentů a učitelů v anglosaském prostředí). The paper ...

  Vztah mezi kompetencemi, gramotnostmi a standardy v předškolním vzdělávání

  Syslová Zora (2012)
  Prezentace hledá souvislosti mezi úrovní funkční gramotnosti v jednotlivých oblastech a rozvojem klíčových kompetencí. Zamýšlí se nad úrovní realizace předškolního vzdělávání ve vztahu k rozvoji gramotností. Autorka upozorňuje na možnou souvislost mezi nízkými výsledky českých žáků v testech PISA a kvalitou předškolního vzdělávání. Vyjadřuje pochybnosti nad tím, že by standardy mohly pomoci ve zkvalitnění práce mateřských škol. The presentation is searching connections between the function...

  Co má cenu... Jindřicha Chalupeckého

  Kovář Petr (2012)
  Komentář výsledků Ceny Jindřicha Chalupeckého 2012 Komentář výsledků Ceny Jindřicha Chalupeckého 2012 Comment of results of Jindřich Chalupecký Award 2012
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Funders in data provider publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Projects with most Publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark