LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Univerzitní repozitář Masarykovy univerzity
Type
Institutional Repository
Items
1626 Publications
Compatibility
OpenAIRE 3.0 (OA, funding)
OAI-PMH
https://is.muni.cz/repozitar/oai/
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Heterogeneous Queries for Synoptic and Phrasal Search

  This paper describes our approaches for the Plagiarism Detection – Source Retrieval task of PAN 2014. We combined and improved methodology used at PAN 2012 and PAN 2013. Our system combines three types of queries: The keywords-based queries; the paragraph-based queries; and the headers-based queries. The queries are distinguished also by other properties such as the phrase query or the positional query. The queries are submitted to two search engines – Chatnoir and Indri – according to their ...

  Typologie rodinných vypravěčů

  Článek se zabývá čtením a vyprávěním pohádek předškolním dětem ve vícegeneračních rodinách. Chápeme-li obě aktivity jako metodu rozvoje počáteční gramotnosti, hraje při nich důležitou roli přístup dospělých vypravěčů. Ti jeho prostřednictvím vytvářejí z každovečerní pohádky také rodinný rituál, jehož smyslem je prožívání vzájemnosti, harmonizování a sjednocování rodiny. Kvalitativní šetření, realizované metodou individuálních a skupinových rozhovorů s rodiči a prarodiči ze čtyř vícegeneračníc...

  Úmyselný trestný čin ťažkého ublíženia na zdraví

  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

  Raman bands in microwave plasma assisted chemical vapour deposited films

  Raman spectroscopy is employed to characterize thin diamond films deposited by microwave plasma assisted chemical vapour deposition technique using a gas mixture of methane and hydrogen. The surface morfology of the films was analyzed by scanning electron microscopy. We have identified submicron crystals on (100) facets of diamond crystals which gave rise to bands in the Raman spectrum centred at 1170 and 1456 cm-1.
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Funders in data provider publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Projects with most Publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark