LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
E-resource repository of the University of Latvia
Type
Institutional Repository
Items
28927 Publications
Compatibility
OpenAIRE Basic (DRIVER OA)
OAI-PMH
http://dspace.lu.lv/oai/request
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Lojalitātes pret organizāciju un pilsoniskas uzvedības saistības brīvprātīgā darbā

  Organizācijas pilsoniskās uzvedības un lojalitātes pret organizāciju pozitīvā saistība ir pierādīta algotā darbā. Šie lielumi organizācijā veicina tās efektivitāti, tomēr trūkst pētījumu, kas šo tendenci apstiprinātu brīvprātīgā darbā. Šī darba mērķis ir noskaidrot, kāda ir saistība starp lojalitāti pret organizāciju un pilsonisku uzvedību; kā šie abi lielumi ir saistīti ar nodomiem aiziet no organizācijas? Aptaujājot 86 brīvprātīgos ar Lojalitātes pret organizāciju aptauju (OCQ) un Organizāc...

  Krasta aizsardzība Rīgas līča dienvidrietumu piekrastē

  Pēdējo gadu laikā arvien aktuālāka kļūst problēma par piekrastes apdraudētību (krastu noskalošanos, piekrastes biotopu negatīvajām izmaiņām u.c.). Bakalaura darba tēmas izvēli ietekmēja arī tas, ka lielu daļu vasaru autors ir pavadījis Kurzemes jūrmalā, kas radīja papildus ieinteresētību par šo Rīgas līča daļu. Bakalaura darbā ir sniegta un apkopota informācija par Rīgas līča dienvidrietumu piekrastes krasta joslas ģeoloģiskajiem procesiem, piekrastes apsaimniekošanu un aizsardzību, bio...

  Lasīšanas stratēģija kā lasīšanas kompetenci svešvalodā veicinošs instruments

  Bakalaura darbs „Lasīšanas stratēģija kā lasīšanas kompetenci svešvalodā veicinošs instruments“ ir pētījums par apzināto un mērķtiecīgo lasīšanas stratēģiju izmantošanu lasīšanā vācu valodas kā svešvalodas apguves procesā Latvijas skolās un 2005. gadā publicētas vācu valodas mācību grāmātas „Deutsch – meine Wahl 3“ lasīšanas uzdevumu un vingrinājumu analīzi. Darba mērķis ir atspoguļot lasīšanas stratēģiju veicinošo lomu vācu valodas kā svešvalodas apguvē un izstrādāt ierosinājumus vācu valoda...

  Multistarpībkopas

  Šajā darbā pētīta kombinatoriska problēma – multistarpībkopu būvēšana. Multistarpībkopas, līdzīgi kā starpībkopas, var plaši pielietot dažādās dzīves sfērās – fizikā, signālu apstrādē, kriptogrāfijā, pat astronomijā. Joprojām pastāv atklāta problēma, pie kādiem parametriem eksistē multistarpībkopas. Darbā tiek aprakstītas multistarpībkopas un to zināmie konstrukciju veidi, kā arī tiek pētīti iespējamie multistarpībkopu parametri. Ar datorprogrammas palīdzību tika atlasītas parametru vērtības,...

  Efektīva skolas vadība izglītības kvalitātei

  Izpētot un analizējot pedagoģiskajā un psiholoģiskajā literatūrā Efektīvas skolu vadību izglītības kvalitātei tika izstrādāti kritēriji Skolu Efektīvākai vadībai. Pētījuma objekts: izglītības kvalitāte pedagoģiskajā procesā. Pētījuma priekšmets: efektīva skolas vadība. Darba mērķis: Izpētīt efektīvas skolas vadību izglītības kvalitātes nodrošināšanai. Pētījuma jautājums: kā izpaužas skolu vadības efektivitāte izglītības kvalitātes nodrošināšanai skolā. Uzdevumi: 1. Analizēt...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Funders in data provider publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Projects with most Publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark