LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
E-resource repository of the University of Latvia
Type
Institutional Repository
Items
32530 Publications
Compatibility
OpenAIRE Basic (DRIVER OA)
OAI-PMH
http://dspace.lu.lv/oai/request
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Laika apstākļu ietekme uz ceļu satiksmes negadījumiem Latvijā

  Degaine, Līga (2006)
  Autore maģistra darbā Laikapstākļu ietekme uz ceļu satiksmes negadījumiem Latvijā pēta laikapstākļu (nokrišņi sniega un lietus veidā, migla) saistību ar ceļu satiksmes negadījumiem autoceļa Via Baltika trīs ceļa posmos: Iecava – Grenctāle, Lilaste – Jelgavkrasti, Vitrupe - Ainaži. Pētījumā aptvertais laika posms ir 2000.-2005.g. oktobra, novembra, decembra, janvāra un februāra mēneši. Maģistra darbs sastāv no teorētiska pārskata par ceļu satiksmi ietekmējošiem laikapstākļiem; datu analīz...

  Ceļš: Teoloģisks un kultūrvēsturisks žurnāls. Nr.1(45)

  Latvijas Universitāte. Teoloģijas fakultāte (1994)

  Mono un kombinēto tēju patēriņš un to lietošanas tendences SIA " Latvijas aptieka" aptiekās, dažādos reģionos

  Akmane, Agate (2014)
  Aptieku plauktos var atrast daudz un dažādas ārstnieciskās tējas, kuras var tikt izmantotas ārstēšanas terapijas papildināšanai un profilaksei. Augu valsts produkti, tādi kā zāļu tējas, var tikt izmantoti alternatīvajā ārstēšanā, jo tie balstās uz "dabisku" pieeju ārstēšanai ar zemu blakusparādību izpausmju risku. Aktuāli ir uzzināt šo žāļu tēju iespējamās blakusparādības un mijiedarbību ar dažādiem recepšu un bezrecepšu medikamentiem, kā arī citām zāļu tējām. Šī bakalaura darba mērķis ir...

  Reliģiski-filozofiski raksti, XXI

  (2016)
  Reliģiski-filozofiski raksti XXI sniedz ieskatu starptautiskajā konferencē “Jezuītu kultūrvēsturiskais mantojums Latvijā”, kura notika Rīgā 2014. gada 7. un 8. novembrī. Konferenci organizēja toreiz vēl LU aģentūras “LU Filozofijas un socioloģijas institūts” reliģijpētnieki sadarbībā ar Lietuvas–Latvijas jezuītu provinci.

  Mācību procesa individualizācija latviešu valodas apguvē mazākumtautību vidusskolā

  Drakša, Ludmila (2006)
  Ludmila Drakša. Mācību procesa individualizācija latviešu valodas apguvē mazākumtautību vidusskolā. Mācību procesa individualizācija dod iespēju apgūt latviešu valodu kvalitatīvi. Pētījuma mērķis ir teorētiski pamatot un eksperimentāli pārbaudīt mācību procesa individualizācijas efektivitāti latviešu valodas apguvē mazākumtautību vidusskolā. 1. daļā aplūkoti mācību procesa individualizācijas teorētiskie aspekti, izskatīti pedagoģiski psiholoģiskie pamati. Parādītas mācību procesa indi...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Funders in data provider publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Projects with most Publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark