LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
E-resource repository of the University of Latvia
Type
Institutional Repository
Items
34633 Publications
Compatibility
OpenAIRE Basic (DRIVER OA)
OAI-PMH
http://dspace.lu.lv/oai/request
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Ārvalstu tiešo investīciju piesaiste Uzbekistānai

  Kakhramonov, Farid (2018)
  Bakalaura darba tēma ir Ārvalstu tiešo investīciju piesaiste Uzbekistānā. Bakalaura darba mērķis ir sistematizēt teorētiskos uzskatus un praktiskos pasākumus ārvalstu tiešo investīciju piesaistīšanai un identificēt investīcijām labvēlīgu vidi vietējā tautsaimniecībā ekonomiskās modernizācijas ietvaros. Darba pirmā, teorētiskā, daļa satur izpēti, pamatojoties uz ārvalstu tiešo investīciju piesaisti un stimulus ārvalstu tiešo investīciju piesaistei. Darba otrajā daļā tiek definētas ārvalstu tie...

  Baltic Botanic Gardens in 2013-2014

  (2015)
  This periodical issue presents information of botanic gardens in three Baltic States – Estonia, Latvia and Lithuania during period 2013-2014. The Association of Baltic Botanic Gardens, informal organization of botanic gardens in three countries on south coast of Baltic Sea, is producing this publication every two years since 1992. This publication continues the tradition to introduce the situation, activities, achievements, plant collections, significant results of research work of every one ...

  Dzeramā ūdens kvalitāte Varakļānu sabiedriskajā un individuālajā ūdens sistēmā

  Smirnova, Olita (2010)
  Bakalaura darba nosaukums ir „Dzeramā ūdens kvalitāte Varakļānu sabiedriskajā un individuālajā ūdens sistēmā”. Darba mērķis ir noskaidrot dzeramā ūdens kvalitāti Varakļānu sabiedriskajā un individuālajā ūdens sistēmā. Pētījums tika veikts Varakļānu pilsētā un LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātnes fakultātē. Bakalaura darbs sastāv no 3 nodaļām. Pirmajā nodaļā teorētiski apskatīti Latvijas normatīvie akti, ES direktīva par dzeramo ūdeni, kā arī raksturoti dzeramā ūdens kvalitātes rādītāji...

  Latvijas izglītības iestāžu angļu valodas vietņu žanra analīze

  Kravale, Linda (2012)
  Jaunākās literatūras pārskats, kas atspoguļots pirmajā nodaļā, atklāj nepilnības izglītības iestāžu vietņu kā jauna digitālā žanra veida empīriskajā pētniecībā. Šī bakalaura darba mērķis ir pierādīt, ka izglītības iestāžu vietnes var tikt uzskatītas par jaunu digitālo žanru, kam raksturīgs tādu prototipisku iezīmju kopums kā komunikatīvais mērķis, saturs, struktūra un mērķauditorija. Empīrisku datu iegūšanai, 20 Latvijas izglītības iestāžu angļu valodas vietnes, t.i. desmit universitāšu u...

  Datu režģa lietojamības uzlabošana tīmekļa risinājumos

  Jansone, Dace (2018)
  Bakalaura darba mērķi ir noskaidrot, kā iespējams uzlabot lietojamību datu režģos, noskaidrot ar lietojamību saistītas funkcionalitātes nodrošinājumu dažādos datu režģu rīkos un uzlabot vismaz viena produkcijā izmantota datu režģa lietojamību. Bakalaura darbā ir izpētīta un apkopota informācija par dažādiem datu režģu lietojamības uzlabošanas šabloniem. Darbā ir veikta trīs datu režģu rīku – Kendo UI Grid, DevExpress ASP.NET GridView un DataTables – ar lietojamību saistītas funkcionalitātes ...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Funders in data provider publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Projects with most Publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark