LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
E-resource repository of the University of Latvia
Type
Institutional Repository
Items
31366 Publications
Compatibility
OpenAIRE Basic (DRIVER OA)
OAI-PMH
http://dspace.lu.lv/oai/request
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Functionality and genetics of melanocortin and purinergic receptors

  Melanokortīnu un purīnu receptoru funkcionalitāte un ģenētika Anotācija Darba mērķis bija pētīt funkcionāli raksturīgās pazīmes, kas ir būtiskas receptoru aktivācijā divās GPCR apakšgrupās ar strukturāli atšķirīgiem dabīgo ligandu veidiem, lietojot raugu ekspresijas sistēmu, un pētīt melanokortīnu un purīnu nozīmību multifaktoriālajās slimībās ar ģenētiskās asociācijas metodēm. MC4R 126. pozīcijas un P2Y12R 181., 256., 265. un 280 pozīciju randomās bibliotēkas analīze parādīja, šo pozīc...

  Latvijas brāļu draudzes atspoguļojums periodikā no 1903. līdz 1945.gadam

  Brāļu draudžu kustība Latvijas teritorijā ienāk 18.gadsimtā un izplatās Vidzemē. 19.gadsimta vidū notiek kustības noriets un 20.gadsimta sākumā hernhūtiešu kustības darbība ir neliela. Pētījuma mērķis ir izpētīt Latvijas brāļu draudzes, kurās ietilpst Vidzemes un Kurzemes brāļu draudzes, atspoguļojumu periodikā no 1903. līdz 1945.gadam. Brāļu draudzes raksturo darbības samazināšanās, bet Vidzemes un Kurzemes brāļu draudžu organizācijas mēģina turpināt brāļu draudžu darbību. Nozīmīgu darbu ve...

  Politisko skandālu mediju atspoguļojums Lielbritānijā un Latvijā

  Bakalaura darba tēma: “Politisko skandālu mediju atspoguļojums Lielbritānijā un Latvijā”. Pētījuma mērķis ir izpētīt un salīdzināt Lielbritānijas un Latvijas politiskos skandālus laika posmā no 2005. – 2010. gadam, lai konstatētu skandālu tipus, kā arī izpētītu politiskā skandāla sekas uz politiķa karjeru. Darba uzdevumi: apkopot un analizēt akadēmisko literatūru, atlasīt notikušos skandālus, konstatēt galvenos politisko skandālu tipus, kā arī salīdzināt politiķu karjeras pēc iesaistes politi...

  Nelokāmā divdabja ar -ot(-ies) semantika un sintaktiskais lietojums

  Bakalaura darba "Nelokāmā divdabja ar -ot(-ies) semantika un sintaktiskais lietojums" mērķis ir izpētīt šī divdabja semantiku un sintaktisko lietojumu publicistikā, īpašu uzmanību pievēršot sintaktiskajām konstrukcijām, kurās divdabis lietots. Tika ekscerpēts aptuveni 400 piemēru ar šī divdabja lietojumu. Darba teorētisko pamatu pārsvarā sastāda informācija no latviešu valodas gramatikām. Darbā veltīta viena nodaļa tam, lai aprakstītu visus atrastos veidus, kā nosaukts divdabja izteiktās darb...

  Investīcijas dārgmetālos

  Zelts- pasaules ekonomisko un politisko procesu indikators. Pieaugot saspīlējumam vai neziņai par turpmāko nākotni, zelta cena pieaug, nereti izraisot masveida ažiotāžu investoru vidū. Darbā izanalizētie ietekmējošie faktori norāda uz potenciālām iespējam investīcijām zeltā. Bakalaura darba mērķis- pamatojoties uz investīciju teorētiskajiem atziņām, izpētīt investīcijas zeltā, to cenu ietekmējošos faktorus, izanalizēt tendences un aktualitātes, izdarīt secinājumus un sniegt priekšlikumus pote...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Funders in data provider publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Projects with most Publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark