LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
E-resource repository of the University of Latvia
Type
Institutional Repository
Items
29028 Publications
Compatibility
OpenAIRE Basic (DRIVER OA)
OAI-PMH
http://dspace.lu.lv/oai/request
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Criminal liability for falsification of documents in Latvia and other EU countries- similarities and differences

  Altought in the Criminal Law Article 275 is clearly certain responsability for the falsification of documents, in practice often are situations which are not properly understood the concept of „document”. It is not clear which document conferring the right to or releases from the obligation, are not dealt with so-called „between document”, altought juridical validity and document general form of the requirements for the document. In practice there are situations when do not know how to cla...

  Informācijas materiālo nesēju vēsturiskās formas

  Bakalaura darba tēma ir „Informācijas materiālo nesēju vēsturiskās formas”. Pētījuma mērķi ir noskaidrot, kādas ir informācijas materiālo nesēju vēsturiskās formas, kā tās tiek pētītas, un kāda ir mūsdienu bibliotēku loma vēsturiskā kultūras mantojuma izpētē un saglabāšanā. Pētījuma teorētisko bāzi veido dāņu profesora Birgera Hjorlanda teorija „Darbības lauka analīze bibliotēku un informācijas zinātnē”. Pētījuma empīriskā daļa veidota, pamatojoties uz profesores Rūtas Vodakas „Vēsturiskā...

  DAMS – dalīšanās, aptaujas, mūzika un saites

  Sociālais portāls “Dalīšanās Aptaujas Mūzika Saites” (turpmāk – DAMS) tiek veidots kā vietne, kur uzglabāt mīļākos mūzikas videoklipus, savas pārdomas, interesantas saites, iespēja veidot un piedalīties aptaujās, sekot draugu aktivitātēm, sūtīt personiskas vēstules. Rakstus var koplietot ar tādiem populāriem portāliem kā draugiem.lv un facebook.com. DAMS tas ir viss vienuviet – ērti un pārskatāmi. Sistēma ir izveidota izmantojot PHP valodu un MySql datu bāzes pārvaldības rīku uz codeignite...

  Mācību procesa individualizācija latviešu valodas apguvē mazākumtautību vidusskolā

  Ludmila Drakša. Mācību procesa individualizācija latviešu valodas apguvē mazākumtautību vidusskolā. Mācību procesa individualizācija dod iespēju apgūt latviešu valodu kvalitatīvi. Pētījuma mērķis ir teorētiski pamatot un eksperimentāli pārbaudīt mācību procesa individualizācijas efektivitāti latviešu valodas apguvē mazākumtautību vidusskolā. 1. daļā aplūkoti mācību procesa individualizācijas teorētiskie aspekti, izskatīti pedagoģiski psiholoģiskie pamati. Parādītas mācību procesa indi...

  Latvijas auditorijas vēlamā situāciju komēdija

  Darbā „Latvijas auditorijas vēlamā situāciju komēdija” pētīts, kāda veida situāciju komēdija patīk Latvijas auditorijai. Darbā teorētiskajā daļā analizēts situāciju komēdijas žanrs un lietojuma un apmierinājuma teorija. Darba empīriskā daļa satur auditorijas pētījuma analīzi. Pētījumā izmantotas anketēšanas un grupu interviju pētījumu metodes. Pētījuma rezultāti liecina, ka situāciju komēdijas apmierina to skatītāju vēlmes pēc izklaides un bēgšanas no ikdienas. Savukārt skatītājie...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Funders in data provider publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Projects with most Publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark