LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
E-resource repository of the University of Latvia
Type
Institutional Repository
Items
31252 Publications
Compatibility
OpenAIRE Basic (DRIVER OA)
OAI-PMH
http://dspace.lu.lv/oai/request
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Use of interactive methods in acquiring the theme "Latvian festivities"in Grade 12 at history of culture lessons

  The author’ s point of interest is how to promote the process of learning history of culture more successful. Therefore the title of this project is „Utilization of interactive teaching methods in acquiring theme of history of culture „Latvian celebrations of lifetime” in class 12”. The project consists of 3 parts and 6 attachments. Part 1 – to investigate the problem aspects related to pedagogy and psychology, apprpopriate teaching methods and tools; Part 2 – to show edu...

  Protection of Employees in Transfer of Undertakings

  Annotation Currently employees’ protection in event of transfer of undertakings is one of the most topical and complicated legal issues at national, European Union and International labour law level. Transfer of undertakings maintains the historical main aim of the labour law - to protect economically and personally dependent employees from illegal action of employer in event of change of employer or owner of the company. Transfer of undertakings is a legal instrument which promotes contin...

  Sporta arbitrāžas tiesas jurisdikcija

  Sporta arbitrāžas tiesas piedāvātie strīdu šķiršanas mehānismi, kā arī tās neatkarība un specializācija lēmumu pieņemšanā strīdos, kas saistīti ar sportu, ir ļoti nozīmīgi, jo sporta sacensībām pēc būtības ir īslaicīgs raksturs, kā rezultātā, izmantojot Sporta arbitrāžas tiesas piedāvātās iespējas, pastāv lielāka varbūtība uzturēt labklājību un izaugsmes iespējas sportā. Tādēļ pētnieciskā darba “Sporta arbitrāžas tiesas jurisdikcija” mērķis ir izpētīt Sporta arbitrāžas tiesas jurisdikciju un ...

  Semantisko tehnoloģiju loma tīmekļa lietojumprogrammu izstrādē

  Semantiskais tīmeklis ir pētniecībā aktuāla tēma, bet tā pielietojuma veidi vēl nav samērā plaši. Tāpēc darba mērķis ir izpētīt iespējas, kā semantiskā tīmekļa tehnoloģijas varētu tikt izmantotas dinamisku tīmekļa lietojumprogrammu izstrādē. Darbā ir iecerēts izpētīt, kādas ir eksistējošas tīmekļa lietojumprogrammu izstrādes pieejas un to esošās problēmas, kā arī noskaidrot, kādu ieguvumu semantiskā tīmekļa tehnoloģijas var sniegt tīmekļa lietojumprogrammu izstrādē, kādas varētu būt priekš...

  Digitālā televīzija: ietekmes uz medijiem un auditoriju

  Tā kā Latvijā digitālās televīzijas jomā nopietnus pētījumus iepriekš neviens vēl nav veicis, tad šis bakalaura darbs ar nosaukumu „Digitālā televīzija: ietekmes uz medijiem un auditoriju” piedāvā novatorisku ieskatu, kādas potenciālās iespējas un ietekmes varētu sniegt digitālās televīzijas attīstība pasaulē un Latvijā. Šajā bakalaura darbā pamatā ir apskatīti jautājumi par digitālās televīzijas ietekmi tieši trīs būtiskākajās komunikācijas sfērās – pirmkārt, kādu ietekmi tā atstāj uz aud...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Funders in data provider publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Projects with most Publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark