LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Publikationer från Mälardalens högskola
Type
Institutional Repository
Items
7666 Publications
Compatibility
OpenAIRE 2.0+ (DRIVER OA, EC funding)
OAI-PMH
http://mdh.diva-portal.org/dice/oai
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Battlefield för den nya marknaden : Förenkla, förtydliga och förbättra ett användargränssnitt

  Hogstrand, Tobias (2007)
  Stockholmbaserade spelutvecklaren DICE, som bl.a. utvecklar Battlefield, vill ta mark på en relativt ny och växande spelmarknad. Från att ha strävat efter komplexa och verklighetstrogna upplägg vänder sig nu DICE till en helt ny målgrupp. Den primära publiken har identifierats som tillfälliga korttidsspelande ungdomar utan tidigare eller liten erfarenhet av liknande spel. För att nå den nya målgruppen krävs att dagens avancerade användargränssnitt förenklas och förtydligas. Målet är att spela...

  ATT VARA ÖPPEN FÖR OLIKHETER I TIDER AV FÖRÄNDRING : Barnmorskors och BVC-sjuksköterskors erfarenheter av föräldrars behov av tidigt föräldrastöd

  Bondesson, Beatrice (2012)
  Society has an obligation to offer parents support of various types, an example of such a support is “parent support”. The purpose of this study has been to describe midwives and child health care nurses conceptions of the need for early parent support. The definition of early parent support in this study is the first two weeks after delivery. Since the 1970:ies the Swedish delivery and “BB” care has changed in that the time in hospital care after delivery has been reduced from in average six...

  Läslust : En enkätundersökning om elevers läsvanor

  Hofer Karlsson, Camilla (2010)
  Syftet med mitt examensarbete var att belysa elevernas läsvanor på fritiden samt om det har någon påverkan på deras attityd till skolämnen. Syftet var också att belysa hur lärare kan öka läslusten hos eleverna som inte läser på sin fritid. Metoden som jag använde mig av var enkätundersökning som gjordes med elever och sammanställning av frågeformulär från två lärare på en mellanstadie skola. Min slutsats av detta arbete är att man måste fånga upp barnens läslust redan när barnen är små och st...

  Därtill är jag nödd och tvungen : En fokusgruppsstudie om distriktssköterskans erfarenhet av läkemedelsdelegering i hemsjukvård

  Östergren-Höljer, Jenny; Koivisto, Anita (2010)
  Abstract Background. The need for drugs delegation is increasing as more and more sick people are cared for at home and too few nurses working in home health care. Because of this, the number of delegations per nurse is often unacceptably high.Aim. The aim of this study was to describe the public health nurses´ experience in drugs delegation to home care staff in home care.Method. In this study a qualitative method with an inductive approach was used. Data collection was conducted through foc...

  Avreglering och internationalisering : Strategier inom och konsekvenser för kärnkraftindustrin

  Haukeland, Sverre
  En undersökning genomförs av de större företagen inom svensk kärnkraftindustri efter ca. 1990, främst med avseende på ändringar i företagens ägande och marknadspositioner. Undersökningen omfattar såväl kärnkraftverken och deras ägare, kraftbolagen, och kärnkraftverkens huvudleverantörer av kärntekniska produkter. Stora förändringar påvisas till följd av ny lagstiftning och nya marknadsvillkor (internationalisering)
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Funders in data provider publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Projects with most Publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark