LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Otwarte Repozytorium Nauk Historycznych LECTORIUM
Type
Thematic Repository
Items
268 Publications
Compatibility
OpenAIRE 3.0 (OA, funding)
OAI-PMH
http://repozytorium.lectorium.edu.pl/oai/request
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Mycenaean objects from the National Museum in Warsaw

  Among the collection of antiquities in the National Museum of Warsaw there is a group of Mycenaean vases and a Mycenaean "phi" idol. There is also a small collection of Mycenaean sherds belonging to the Museum Śląskie deposited in the National Museum. The aim of this paper is to publish the sherds, the idol and to publish or re­publish the vases (some of them were published in CVA but in inadequate way). The origin of the vases and the idol is generally unknown. They all date to LH IIILA­...

  Dariah and other digital humanities projects

  I Międzynarodowa Konferencja Humanistyki Cyfrowej - nowoczesne technologie w badaniach humanistycznych DARIAH.PL, 27 XI 2014 Warszawa. Agnieszka Uziębło

  Wizualizacja, humanistyka i nadmiar źródeł w epoce cyfrowej.

  Jednym z wyzwań, przed jakimi stoi humanistyka w dobie cyfrowej, jest nadmiar źródeł. Sieć to ogromne archiwum, dane w nim zawarte są często sfragmentaryzowane, nieuporządkowane, wypreparowane z (kon)tekstu. W sytuacji nadmiaru danych istotne wydaje się pytanie, w jaki sposób badacz (zwłaszcza historyk, ale też np. antropolog) ma szukać wiedzy o przeszłości (czyli nawet o dniu wczorajszym), jak się po tym archiwum poruszać, skoro nawet w obrębie wąskich specjalności i tematów konfrontujemy si...

  Fieldwork at Novae 2012

  W 2012 r. przeprowadzono drugą kampanię wykopaliskową na odcinku 12, w prawym latus praetorii po wschodniej stronie principia, na południe od via principalis. W tym miejscu, zgodnie ze standardowym planem rzymskiego obozu wojskowego, powinno się znajdować praetorium, koszary dla immunes lub też baraki I kohorty. dotychczasowe badania nie pozwalają jednak na wskazanie, jaką funkcję pełniły odsłonięte konstrukcje. odkryto obiekty należące do pozostałości architektonicznych po legionie VIII Augu...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark