LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Otwarte Repozytorium Nauk Historycznych LECTORIUM
Type
Thematic Repository
Items
298 Publications
Compatibility
OpenAIRE 3.0 (OA, funding)
OAI-PMH
http://repozytorium.lectorium.edu.pl/oai/request
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Brytyjskie wyroby ceramiczne na gdańskim rynku produktów w XVIII i XIX wieku

  Dąbal, Joanna (2013)
  Podjęta w artykule problematyka dotyczy angielskich i szkockich wyrobów ceramicznych z okresu od XVIII do XIX wieku, pozyskanych podczas badań archeologicznych w Gdańsku (stanowiska w obrębie Starego Miasta, Starego Przedmieścia, Południowej Wyspy Spichrzów i Szafarni). Wśród nich wyróżniono naczynia ceramiczne, fajki i ceramikę budowlaną. Ze względu na duży zasięg przeprowadzonych badań oraz bogatą bazę źródłową w niniejszej pracy wstępnie przedstawiono cechy poszczególnych kategorii wyrobów...

  Dariah and other digital humanities projects

  Duch, Włodzisław (2014)
  I Międzynarodowa Konferencja Humanistyki Cyfrowej - nowoczesne technologie w badaniach humanistycznych DARIAH.PL, 27 XI 2014 Warszawa. Agnieszka Uziębło

  Solidarnie przeciw biedzie. Socjologiczno-pedagogiczny przyczynek do nowych rozwiązań starego problemu

  (2016)
  Badacze zagadnienia ubóstwa, współpracując ze sobą w realizacji wspólnej koncepcji teoretycznej, zakorzenionej w idei społecznej re-solidaryzacji, przedstawiają interdyscyplinarnie sformułowaną, innowacyjną myśl socjologiczno-pedagogiczną, zarówno w odniesieniu do koncepcji naukowych, jak i propozycji rozwiązań społecznych. Magdalena Jedlicka

  Zbiory fotograficzne i filmowe w Internecie: aspekty prawne i technologiczne

  Barczewski, Michał (2010)
  Zapis spotkania dedykowanego zbiorom fotograficznym i filmowym ze względu na ich powszechną obecność w zasobach zarówno bibliotek, jak też archiwów i muzeów oraz z powodu znaczącego miejsca, jakie zajmują w gromadzonych kolekcjach ECS. W zamierzeniu organizatora konferencja to pierwszy krok do forum wymiany idei i doświadczeń w szeroko pojętym obszarze na styku kultury, prawa i technologii wśród wszystkich zainteresowanych, a w szczególności praktyków, przedstawicieli instytucji kulturalnych ...

  Balaklava (Sevastopol, Ukraine) - Season 2012. Some remarks on the chronology and spatial layout ot the Roman fort

  Karasiewicz-Szczypiorski, Radosław; Savelâ, Oleg (2013)
  Zawiera streszcz. pol. i ros. Badania wspólnej ekspedycji Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Muzeum „Chersonez Taurydzki” w Sewastopolu są prowadzone w centrum Bałakławy od 2009 roku. Dzięki nim, a szczególnie wynikom wykopalisk sezonu 2012, udało się wydzielić cztery fazy chronologiczne oraz odtworzyć plan fragmentu fortu rzymskiego w dwóch ostatnich fazach jego użytkowania. Oskar Kubrak
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark