LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Repository of Faculty of Pharmacy and Biochemistry University of Zgreb
Type
Institutional Repository
Items
245 Publications
Compatibility
OpenAIRE 3.0 (OA, funding)
OAI-PMH
https://repozitorij.pharma.unizg.hr/oai
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Razlike u morfološkim i fiziološkim karakteristikama stanica kvasca Saccharomyces cerevisiae tijekom životnog vijeka

  S. cerevisiae ima posebnu ulogu među modelnim organizmima u istraživanju starenja. Tijekom replikacijskog životnog vijeka stanice kvasca podliježu različitim promjenama. Cilj ovog istraživanja bio je promatranje morfoloških i fizioloških karakteristika na stanicama kvasca S. cerevisiae tijekom njegova replikacijskog životnog vijeka. Analizirane su tri genski različite skupine kvasca (SP4, BY4741 i BMA64-1A), od kojih svaka sadrži soj divljeg tipa te njegova dva mutanta (Δfob1 i Δsod1). Određe...

  Nitric oxide synthase expression and activity in cell models relevant to human pathophysiology

  Složene interakcije mitohondrijske i nuklearne DNA onemogućuju otkrivanje pravog uzroka nasljednih mitohondrijskih bolesti kao i pružanje učinkovite terapije. Leberova nasljedna optička neuropatija (LHON), jedna od najučestalijih nasljednih optičkih neuropatija, je posljedica točkastih mutacija mitohondrijske DNA koje dovode do smanjenja aktivnosti kompleksa I u respiratornom lancu. Tipična obilježja LHON-a, sa biokemijskog stajališta, su smanjenje proizvodnje energije na staničnoj razini i p...

  Doprinos novoga farmakovigilancijskoga zakonodavstva EU-a u zaštiti zdravlja

  Cilj istraživanja: Cilj ovog rada bio je istražiti doseg današnje farmakovigilancije, odnosno utjecaj nove farmakovigilancijske legislative Europske unije na praćenja sigurnosnog profila lijeka, a ponajviše njezin doprinos zaštiti zdravlja pacijenta. Također, cilj rada je bio na temelju prikupljenih podataka opisati farmakovigilancijske aktivnosti koje su dio nove farmakovigilancijske legislative. Materijali i metode: Kao materijal za izradu ovog teorijskog rada poslužit će znanstven...

  Percepcija bolesti i farmakoterapije u bolesnika s kroničnim bolestima

  Percepciju bolesti i farmakoterapije u bolesnika s kroničnim bolestima možemo opisati kao individualnu spoznaju, koja je definirana kao emocionalan doživljaj vlastitog stanja, zdravlja ili bolesti koji onda utječe na bolesnikov život u sklopu tog stanja. Dosadašnja istraživanja bolesnikove percepcije bolesti i terapije ukazala su na njen značajan utjecaj na ishod terapije. Cilj ovog rada bio je kvalitativnom metodom problemski usmjerenog (dubinskog) polustrukturiranog intervjua...

  Determination of the precision and application of the new HSS-GC-FID method for determination of volatile components in olive oil

  Maslinovo se ulje koristi u ljudskoj prehrani još od davnih vremena, a posebice području Mediterana gdje se nalaze brojni maslinici. Sve veća pažnja maslinovom ulju posvećena je nakon objave rezultata istraživanja koja su pokazala da određene sastavnice maslinova ulja ispoljavaju pozitivne učinke na zdravlje. Kvaliteta maslinovog ulja usko je povezana s prisutnošću kratkolančanih alkohola u maslinovom ulju. Male količine etanola i metanola u ulju dozvoljene su s obzirom da se spomenuti alkoho...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Funders in data provider publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Projects with most Publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark