LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Repository of Faculty of Pharmacy and Biochemistry University of Zgreb
Type
Institutional Repository
Items
458 Publications
Compatibility
OpenAIRE 3.0 (OA, funding)
OAI-PMH
https://repozitorij.pharma.unizg.hr/oai
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Nuspojave antitrombotika

  Uzeirbegović, Sabina (2017)
  CILJ ISTRAŽIVANJA Cilj ovog specijalističkog rada je analizirati učestalost i karakteristike prijavljenih nuspojava antitrombotika (skupina B01 ATK klasifikacije lijekova) te ih usporediti s nuspojavama ostalih lijekova s osvrtom na mogući utjecaj interakcija kao rizičnog faktora za nastanak nuspojava antitrombotika. Poseban je osvrt dan na nove oralne antikoagulanse (NOAK) obzirom da su klinička ispitivanja i iskustvo nakon stavljanja u promet pokazali da pojava velikog krvarenja, uključ...

  Praćenje vrijednosti INR u pacijenata s fibrilacijom atrija na terapiji varfarinom: prospektivno opservacijsko istraživanje

  Kuharić, Maja (2016)
  Cilj istraživanja: Varfarin se koristi već 60 godina u antikoagulantnoj terapiji i iako je vrlo učinkovit, lijek ima niz ograničenja u svojoj primjeni zbog čestih nuspojava i nepravilnog korištenja te zbog toga predstavlja velik problem za pacijente i zdravstveni sustav. Cilj istraživanja je bio prospektivno neintervencijski u periodu kroz 6 mjeseci, pratiti terapiju varfarinom u pacijenata s fibrilacijm atrija. Cilj je bio ispitati u kolikom su postotku vrijednosti INR ispitanika bile un...

  Respiratorne nuspojave lijekova

  Koprivnjak, Maja (2017)
  Cilj istraživanja: Cilj specijalističkog rada je analizirati lijekove na tržištu Republike Hrvatske / Europske unije koji uzrokuju nuspojave dišnog sustava i klasificirati ih unutar definiranih granica učestalosti korištenjem HALMED baze lijekova. Rad pregledno prikazuje lijekove odobrene u RH/EU koji uzrokuju nuspojave specifično dišnog sustava, klasificiranih unutar definiranih granica učestalosti. Materijal i metode: Kao materijal za izradu specijalističkog rada kor...

  Percepcija bolesti i farmakoterapije u bolesnika s kroničnim bolestima

  Vukelić, Mia (2016)
  Percepciju bolesti i farmakoterapije u bolesnika s kroničnim bolestima možemo opisati kao individualnu spoznaju, koja je definirana kao emocionalan doživljaj vlastitog stanja, zdravlja ili bolesti koji onda utječe na bolesnikov život u sklopu tog stanja. Dosadašnja istraživanja bolesnikove percepcije bolesti i terapije ukazala su na njen značajan utjecaj na ishod terapije. Cilj ovog rada bio je kvalitativnom metodom problemski usmjerenog (dubinskog) polustrukturiranog intervjua...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Funders in data provider publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Projects with most Publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark