LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Repository of Faculty of Pharmacy and Biochemistry University of Zgreb
Type
Institutional Repository
Items
584 Publications
Compatibility
OpenAIRE 3.0 (OA, funding)
OAI-PMH
https://repozitorij.pharma.unizg.hr/oai
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Razlike u morfološkim i fiziološkim karakteristikama stanica kvasca Saccharomyces cerevisiae tijekom životnog vijeka

  Kovačević, Marina (2015)
  S. cerevisiae ima posebnu ulogu među modelnim organizmima u istraživanju starenja. Tijekom replikacijskog životnog vijeka stanice kvasca podliježu različitim promjenama. Cilj ovog istraživanja bio je promatranje morfoloških i fizioloških karakteristika na stanicama kvasca S. cerevisiae tijekom njegova replikacijskog životnog vijeka. Analizirane su tri genski različite skupine kvasca (SP4, BY4741 i BMA64-1A), od kojih svaka sadrži soj divljeg tipa te njegova dva mutanta (Δfob1 i Δsod1). Određe...

  Farmaceutska industrija s aktivnostima u području razvoja i proizvodnje nanolijekova

  Baković, Miro (2015)
  Nanolijekovi se intenzivno istražuju i razvijaju s ciljem značajnog poboljšanja sigurnosnog profila i djelotvornosti postojećih lijekova (a što se najčešće postiže uklapanjem u različite nosače nanometarskih dimenzija) ili se razvijaju nove molekule djelatnih tvari koje u određenoj mjeri postižu ciljano djelovanje (tzv. polimerni terapeutici). Istraživačke i industrijske aktivnosti vezano za razvoj nanolijekova vrlo su intenzivne u razvijenim zemljama svijeta. Analizirajući ukupni broj publik...

  Kvantno-kemijsko istraživanje reakcija pregrađivanja odabranih psihofarmaka

  Šakić, Davor (2015)
  U okviru ovog doktorskog rada, proučavani su mehanizmi pregrađivanja psihofarmaka haloperidola, aripiprazola, paroksetina, karbamazepina te lijekovi iz skupine hidantoina i barbiturata. Korištenjem kvantno-kemijskih metoda, izračunate su strukture i reakcijski mehanizmi relevantni za kemijsku sudbinu psihofarmaka u okolišu. Proučavane su reakcije kloriranja, epoksidacije i hidroksilacije modelnih amina, amida i metabolita psihofarmaka inducirane hipoklorastom kiselinom. Opisani su različit...

  Percepcija bolesti i farmakoterapije u bolesnika s kroničnim bolestima

  Vukelić, Mia (2016)
  Percepciju bolesti i farmakoterapije u bolesnika s kroničnim bolestima možemo opisati kao individualnu spoznaju, koja je definirana kao emocionalan doživljaj vlastitog stanja, zdravlja ili bolesti koji onda utječe na bolesnikov život u sklopu tog stanja. Dosadašnja istraživanja bolesnikove percepcije bolesti i terapije ukazala su na njen značajan utjecaj na ishod terapije. Cilj ovog rada bio je kvalitativnom metodom problemski usmjerenog (dubinskog) polustrukturiranog intervjua...

  Nitric oxide synthase expression and activity in cell models relevant to human pathophysiology

  Radić, Kristina (2015)
  Složene interakcije mitohondrijske i nuklearne DNA onemogućuju otkrivanje pravog uzroka nasljednih mitohondrijskih bolesti kao i pružanje učinkovite terapije. Leberova nasljedna optička neuropatija (LHON), jedna od najučestalijih nasljednih optičkih neuropatija, je posljedica točkastih mutacija mitohondrijske DNA koje dovode do smanjenja aktivnosti kompleksa I u respiratornom lancu. Tipična obilježja LHON-a, sa biokemijskog stajališta, su smanjenje proizvodnje energije na staničnoj razini i p...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Funders in data provider publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Projects with most Publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark