LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Ibn Haldun University Institutional Repository
Type
Institutional Repository
Items
200 Publications
Compatibility
OpenAIRE Basic (DRIVER OA)
OAI-PMH
http://openaccess.ihu.edu.tr/oai/driver
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • İslamî finansın metodolojisine dair bazı notlar

  Varlı, Yusuf (2018)
  Varlı, Yusuf (IHU Author) İslamî finansta paradigma değişikliğinin gerekliliğine dair gündeme taşıdığım tartışmaları bu yazı ile sürdürmeye devam edeceğim. Önceki yazılarımda ilgili paradigmanın neden değişmesi gerektiğini aktarmış ve bu değişimin nasıl gerçekleştirilebileceğine dair bazı argümanlar sunmuştum. Bu yazıda ise tartışmayı genişletmeye devam etmek ve İslamî finans sisteminin metodolojisi ve uygulanışı hususunda çeşitli önerilerde bulunmak istiyorum. Öncelikle şunu belirtmek ger...

  Fıkhın Aristo'su olmak

  Aybakan, Bilal (2017)
  Aybakan, Bilal (IHU Author) Hicri 150 yılında doğan İmam Şafiî 204’te vefat eder. Toplam 54 senelik ömrüne -ki miladi takvime çevirdiğimiz zaman 52 seneye düşmekte- büyük başarılar sığdırmıştır. Yaşadığı dönemin entelektüel hayatını bize bütün detaylarıyla aktarmış olması sebebiyle, yaşadığı dönemin bütün gelişmelerini, tartışmalarını, bu tartışmaların taraflarını önümüze serer. Onun geride bıraktığı bu miras olmasaydı, biz o dönemdeki ilim hayatını sağlıklı olarak, bugünkü kesinlikte tesp...

  Sürdürülebilirlik ve etik finans

  Yılmaz, Mustafa Kemal (2017)
  Yılmaz, Mustafa Kemal (IHU Author) Kâinatın vücuda gelişinden bugüne tüm toplumlar etik değerleri koruyarak medeniyetlerini geliştirmenin ve mevcudiyetlerini devam ettirmenin çabası içinde olmuşlardır. Tarım toplumundan sanayi toplumuna, sanayi toplumundan bilgi toplumuna ve bilgi toplumundan da teknoloji toplumuna evrilen süreçler boyunca ise yaşanan değişim ve dönüşüm ekonominin kıt kaynakları olarak bilinen çevresel ve doğal kaynakların hesapsızca kullanılmasına neden olmuştur. Bu süreç...

  Do consumption behaviors converge?: A regional demand side analysis of convergence clubs

  Erdal, Fuat (IHU Author) The rapid progress of information and communication technologies and the improvements in road and air transport have increased not only the income levels but also the interaction of households with each other. Differences in consumption behaviors of the households across regions may be because of their income differences, if not due to their preferences. This study aims to investigate whether consumption behaviors converge together with income levels. For that purp...

  “Kâğıtsızlık”tan tekrar vatandaş olmaya doğru

  Haliloğlu, Nagihan (2018)
  Haliloğlu, Nagihan (IHU Author) 1997 yılında Boğaziçi Üniversitesi son sınıf öğrencisiydim. Yasakların en son ulaştığı yerlerden biri olan Boğaziçi’nde yaşamın çok fazla değişmediğini hatırlıyorum. Genel yasaklar başlamadan önce derslerine tesettürlü öğrenci almayan hocalar sadece biraz daha cesaretlenmişti, o kadar. Boğaziçi’nin tesettürlü öğrencisi 1997’den önce de kötü muameleyle karşılaşmış olduğu için hangi hocanın dersinin seçilip seçilmeyeceğini iyi bilirdi. O yaz mezun olur olmaz (...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Funders in data provider publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Projects with most Publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark