LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Institutional Repository of Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas
Type
Institutional Repository
Items
5567 Publications
Compatibility
OpenAIRE 2.0 (EC funding)
OAI-PMH
http://elar.nung.edu.ua/oai/request
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Підвищення надійності газотранспортних систем

  Копей, Б. В.; Бенмуна, А.; Слободян, В. І.; Беллауар, А.; Галій, С. І.; Халімі, Д.; Найда, А. М. (2012)
  Монографія присвячена аналізу надійності газотранспортних систем, зокрема газоперекачувальних агрегатів та газопроводів. Отримані результати з прогнозування ресурсу газоперекачувальних агрегатів на основі віброконтролю. Удосконалено лабіринтні ущільнення типу "газ-масло" на основі оптимізації конструкції з використанням тривимірного моделювання та методу скінченних елементів. Запропоновано композитні бандажі та оцінено їх ефективність при зміцненні труб з дефектами....

  Удосконалення технологій ліквідації прихватів бурильних колон ударними механізмами

  Яворський, М. М. (2001)
  Дисертація присвячена підвищенню ефективності динамічної дії на прихвачений інструмент з допомогою ударних механізмів. Розроблена математична модель технології ліквідації прихватів з допомогою ударних механізмів, яка враховує вплив основних технічних і технологічних факторів на ефективність динамічної дії в зоні прихвату. Досліджені динамічні характеристики коливальної системи і вивчено вплив основних факторів на критерії динамічної дії на зону прихвату (імпульс коливальної системи і внутрішн...

  Визначення динамічних характеристик міжфазного натягу по зміні тиску у висячій краплі сталого об'єму

  Малько, О. Г. (2003)
  Розроблені алгоритм та програмний продукт віконного типу моделювання квазістатичного росту висячої краплі, яка утворюється на вістрі ножового капіляра. Одним з аспектів розрахунків програми є встановлення залежності міжфазного натягу від тиску в рідинному меніску заданого об'єму, що дало можливість обгрунтувати методологію визначення динамічних характеристик міжфазного натягу по зміні тиску у висячій краплі сталого об'єму (від моменту утворення поверхні розділу фаз до стану рівноваги)....

  Зменшення втрат природного газу в трубопроводах низького та середнього тиску

  Гончарук, М. І. (2003)
  Розроблено методику дослідження корозійних процесів на підземних ділянках газопроводів та методику' дослідження впливу температури навколишнього та робочого середовищ на покази побутових лічильників газу. Удосконалено спосіб обліку витрат газу. Вивчено фізико-механічні властивості матеріалу різних ділянок підземного газопроводу методом ступінчастого навантаження та побудови номінальних діаграм деформації і зроблено оцінку їх стабільності в процесі експлуатації. Виявлено схильність металу газо...

  Інформаційно-вимірювальні системи індивідуального обліку теплової енергії

  Микийчук, Б. М.; Яцук, В. О.; Столярчук, П. Г. (2010)
  Розглянуто особливості побудови та оптимізації структур інформаційно-вимірювальних систем для індивідуального обліку теплової енергії в багатоквартирних будинках.
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark