LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Institutional Repository of Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas
Type
Institutional Repository
Items
4994 Publications
Compatibility
OpenAIRE 2.0 (EC funding)
OAI-PMH
http://elar.nung.edu.ua/oai/request
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Технічний облік споживаних енергоресурсів як важлива складова процесу формування витрат підприємств

  Фадєєва, І. Г. (2007)
  Рассмотрены вопросы организации технического учета энергоресурсов как одного из направлений сокращения потребления энергии на предприятиях отрасли и важной составляющей процесса формирования затрат предприятий. Получены модели для определения затрат электроэнергии в зависимости от глубины скважины, что позволяет определять энергоемкость каждой составляющей технологического процесса и принимать эффективные решения по управлению процессами формирования затрат....

  Підвищення ресурсу штангової свердловинної насосної установки при високому вмісті парафінів та корозійних агентів у продукції свердловини

  Онищук, С. Ю. (2010)
  В результаті математичного моделювання процесу деформування колони насосних штанг, яка знаходиться під дією комплексу силових факторів, із врахуванням дії круглого моменту, створюваного обертачем колони насосних штанг, показано, що дія крутного моменту, прикладеного вгорі колони НШ, негативно впливає на її стійкість. Визначено величину крутного моменту, створюваного лопатями протектора для створення додаткового крутного моменту на колону насосних штанг при взаємодії з потоком рідини в кол...

  Методи параметричного діагностування поршневих газоперекачувальних агрегатів компресорних станцій підземних сховищ газу

  Костів, В. В. (2003)
  Запропоновано метод параметричного діагностування компресорних циліндрів ПГПА, що базується на аналізі тренду перетинів негерметичності, приведено методику його практичної реалізації на основі вимірювань параметрів режиму роботи. Показано, що узагальнюючим діагностичним параметром для оцінки стану циліндра може служити температура газу на виході циліндра. На цій основі розроблено два методи діагностування стану циліндра. Проведено серії експериментів в промислових умовах, результати яких підт...

  Основні аспекти ремонту та контролю якості підземних трубопроводів

  Крижанівський, Є. І.; Полутренко, М. С.; Іткін, О. Ф.; Марчук, О. М. (2012)
  Висвітлено основні аспекти реконструкції, ремонту та контролю магістральних трубопроводів. Показано, що важливою технологічною проблемою є виконання операцій по видаленню пошкодженого ізоляційного шару та підготовки поверхні в ході реконструкції, ремонту та контролю трубопроводів. Виділено асоціати бактерій чотирьох фізіологічних груп з пошкоджених праймерів магістральних газопроводів, прокладених в регіонах І, ІІ і ІІІ. Визначено їх якісний та кількісний склад. Встановлено, що...

  Особливості методики непоздовжнього сейсмічного профілювання СГТ

  Гневуш, В. В.; Лящук, Д. Н. (2004)
  Статья посвящена вопросам изучения еффекту группирования сейсмоприемников и источников возбуждения на непродольных профилях. Путем использования НП ОГТ удалось расширить возможности сейсморазведки в сложных поверхностных условиях, где прокладывания продольных профилей усложнено или невозможно....
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark