LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Pamukkale Üniversitesi Açık Erişim Arşivi
Type
Institutional Repository
Items
904 Publications
Compatibility
OpenAIRE Basic (DRIVER OA)
OAI-PMH
http://acikerisim.pau.edu.tr:8080/oai/driver
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Katkısız ve katkılı CdSe ince filmlerinin optik ve elektrik özelliklerinin araştırılması

  Takanoğlu, Duygu (2011)
  Bu çalışmada II-VI yarıiletken grubuna ait katkısız ve katkılı CdSe ince filmlerinin, yapısal, elektriksel ve optik özellikleri XRD, sıcaklık bağımlı elektriksel iletkenlik, Hall etkisi, manyetik direnç ve soğurma ölçümleri ile belirlenmiştir. İnce filmler temizlenmiş uygun cam alttaşlar üzerine termal buharlaştırma yöntemi ile büyütülmüşlerdir. Büyütme esnasında sistemin vakumu 10-5 torr civarında tutulmuştur. Büyütülen filmler 673 K sıcaklığında 30 dakika tavlanmıştır. CdSe ince filmlerinin...

  Yıldızlar kategorisi erkek güreşçilerde denetim odağı, benlik saygısı ve başarı ilişkisi: Ege bölgesi yıldızlar ligi örneği

  Gencer, Eylem (2008)
  Bu çalışmanın amacı, yıldızlar kategorisi erkek güreşçilerde denetim odağı, benlik saygısı ve başarı ilişkisini araştırmak, yıldızlar kategorisindeki güreşçilerin başarı ve başarısızlıklarını etkileyen nedenlerin tartışılmasına bilimsel yaklaşımlarla açıklama getirebilmektir. Araştırmanın evrenini ve örneklemini 2007–2008 eğitim-öğretim yılında, yıldızlar kategorisi deplasmanlı güreş ligine katılan 7 (yedi) Ege Bölgesi güreş kulübünden 1990–1994 doğumlu toplam 89 erkek güreş sporcusu oluşturm...

  İlköğretim ve ortaöğretim yöneticilerinin kullandıkları çatışma yönetim stratejileri

  Erol, Hüseyin (2016)
  Bu çalışmada, Türkiye’de ilköğretim ve ortaöğretim yöneticilerinin kullandıkları çatışma yönetim stratejileri ile ilgili yapılmış tezleri inceleyerek sonuçlarını yordamak amaçlanmıştır. Bu çalışma çatışma yönetimine katkıda bulunmak amacıyla çatışmanın tabiatını, türleri, sebepleri ve taraflarını incelemektedir. Nitel araştırma yönteminin benimsendiği araştırmada, durum çalışması deseni kullanılmıştır. Araştırmanın kuramsal evreni Türkiye’de ilköğretim ve ortaöğretim yöneticilerinin kullandı...

  Spr yöntemi ile hb d-los angeles'ın gen düzeyinde tanısı

  Ayada, Ceylan (2006)
  Anormal hemoglobinler ve talasemiler, ülkemizde ve dünyada rastlanan en önemli kalıtsal sorunlardan birini oluşturmaktadır. Bu sorun gen kaynaklı olduğu için, hasta bireylerin doğmasını önlemek amacıyla evlilik öncesi tarama çalışmaları yapılmaktadır. Denizli yöresinde yapılan evlilik öncesi tarama çalışmalarında çeşitli anormal hemoglobin türlerinin varlığı saptanmıştır. Yöremizde Hb G-Coushatta, Hb D-Los Angeles türü anormal hemoglobinler beklenenden daha yüksek oranda bulunmaktadır. Bu hem...

  Geçirilmiş miyokarditte antikonjestif tedavi ne zaman kesilmelidir?

  Demir, Fikri; Bilici, Meki; Akın, Alper; Uluca, Ünal; Yılmazer, Murat Muhtar; Karabel, Duran (2016)
  Miyokardit miyokard dokusunun enflamasyonu ve miyokard fibrillerinin hasarı ile seyreden bir hastalıktır. Asemptomatik seyirden, kalp yetersizliği ve ani ölüme kadar değişken bulgular gösterir. Tedavinin köşe taşı, antikonjestif ilaçlar ve gerektiğinde mekanik ventilasyonu da kapsayan destekleyici tedavidir. Miyokardit düzeldikten sonra ilaç tedavisinin kesilmesi için en uygun zaman belirsizdir. Burada, izleminin beşinci ayında kalp yetersizliği bulguları düzelen ancak ilaçları kesildikten so...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark