LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Pamukkale Üniversitesi Açık Erişim Arşivi
Type
Institutional Repository
Items
852 Publications
Compatibility
OpenAIRE Basic (DRIVER OA)
OAI-PMH
http://acikerisim.pau.edu.tr:8080/oai/driver
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Kurutma sıcaklığının üzüm çekirdeklerinin toplam fenolik madde içeriği ve antioksidan kapasitesi üzerine etkisi

  Üzüm çekirdeği, başta şarap olmak üzere meyve suyu ve pekmez ürünlerinin üretiminde açığa çıkan organik bir atık olup, biyoaktif bileşikler açısından oldukça zengin olması nedeniyle gıda formülasyonlarında fonksiyonel bir gıda bileşeni olarak değerlendirilmektedir. Bu çalışma, kurutma sıcaklığının üzüm çekirdeklerinde bulunan biyoaktif bileşikler üzerine etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır ve çalışmada kabin tipi kurutma sisteminde sıcak hava ile üç farklı ortam sıcaklığında (40, 50 ve 60...

  Paratestiküler pleomorfik liposarkom

  Testis sarkomları diğer testis malignensileri ile karışabilen seyrek tümörlerdir. Primer paratestiküler sarkomlar içerisinde en sık görülen tip ise liposarkomdur. 83 yaşında, sol testiküler bölgede ağrısız şişlik yakınımı ile başvuran erkek hastada testiküler kitle ön tanısı ile orşiektomi uygulanmıştır. Mikroskobik olarak, sol testisin tamamını kaplayan, normal testis dokusunu ortadan kaldırmış, 7,4 cm. çapında kirli beyaz renkte, orta sertlikte, tümöral yapı izlenmiştir. Mikroskobik incelem...

  Tekstil atık suyunda TiO2 nano partiküllerinin oluşumu, taşınımı ve kimyasal arıtımı

  Nano teknoloji (NT) en az bir nanometre boyutunda olan atom ve moleküllerin kontrolünde gelişmekte olan bir disiplinler arası bir teknolojidir. Bu özelliği birçok alanda NT uygulamaları sağlar. Nano-malzemelerin bu ilgi çekici özellikleri de tekstil sektörünü etkilemiştir. Son zamanlarda nano parçacıklar (NP'lerin), anti-bakteriyel özellik, kırışıklık direnci, su iticilik gibi yeni işlevler oluşturmak için tekstil ürünleri içine dahil edilmiştir. TiO2 NP'leri kendi kendini temizleyen ve antib...

  PTT ve PBT lifli kumaşların boyanma ve haslık özelliklerinin karşılaştırılması

  Poli(trimetilen tereftalat) (PTT), dikkat çekici özelliklere sahip olup aromatik poliester sınıfına ait bir materyaldir. PTT materyali ilk üretildiği yıllarda yüksek hammadde maliyetleri yüzünden fazla ilgi görmemiş ancak hammadde maliyetlerinin düşürülmesi ile PTT materyalinin sahip olduğu üstün özellikler tekrar gündeme gelmiştir. PTT materyali düşük sıcaklıklarda boyanabilme ve yüksek elastikiyet gibi özelliklere sahiptir. PTT, sahip olduğu üstün özellikler sayesinde tekstil endüstrisinde ...

  Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kuruluşu üzerine iktisadi bir inceleme

  1930 yılında kurulan ve 99 gün süren kısa muhalefet ömründe ülke çapında oldukça önemli etkiler yaratan ve kuruluş sebepleri ile ilgili değişik görüşlerin tartışıldığı Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın, bu kuruluş sebepleri arasındaki iktisadi boyutu da en az siyasi boyutu kadar incelenmeye değerdir. Gazi Mustafa Kemal'in "Ben fâni bir insanım, ölmeden evvel isterim ki millet hürriyete alışsın"* sözleriyle belirttiği üzere sağlığında demokrasinin ülke içerisinde tesis edildiğini görme arzusu, li...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark