LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Pamukkale Üniversitesi Açık Erişim Arşivi
Type
Institutional Repository
Items
800 Publications
Compatibility
OpenAIRE Basic (DRIVER OA)
OAI-PMH
http://acikerisim.pau.edu.tr:8080/oai/driver
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Toprak dolgu baraj gövdesindeki ve altındaki sızma olayının incelenmesi

  Bu çalışmada, öncelikli olarak toprak dolgu baraj gövdesindeki sızmadan dolayı meydana gelen potansiyel ve hız dağılımları incelenmiştir. Bununla birlikte palplanş ve bağlama gibi yapıların altında meydana gelen potansiyel ve hız dağılımları da incelenmiştir. Skaler alan problemlerinin çözümünde geleneksel olarak kullanılan sonlu eleman yöntemi yardımıyla çeşitli palplanş, bağlama ve toprak baraj modelleri incelenmiştir. Modellerde, kullanılan zeminin ve dolguların gerek geometrik, gerekse...

  Tekstil atık suyunda TiO2 nano partiküllerinin oluşumu, taşınımı ve kimyasal arıtımı

  Nano teknoloji (NT) en az bir nanometre boyutunda olan atom ve moleküllerin kontrolünde gelişmekte olan bir disiplinler arası bir teknolojidir. Bu özelliği birçok alanda NT uygulamaları sağlar. Nano-malzemelerin bu ilgi çekici özellikleri de tekstil sektörünü etkilemiştir. Son zamanlarda nano parçacıklar (NP'lerin), anti-bakteriyel özellik, kırışıklık direnci, su iticilik gibi yeni işlevler oluşturmak için tekstil ürünleri içine dahil edilmiştir. TiO2 NP'leri kendi kendini temizleyen ve antib...

  Polianilin-pomza kompozitinin elektriksel ve optik özelliklerinin incelenmesi

  Bu çalışmada polianilin ve polianilin-pomza kompozitlerinin elektriksel iletkenlik, foto-iletkenlik, soğurganlık ve termal özellikleri incelenmiştir. Sıcaklığa bağlı elektriksel iletkenlik ve foto-iletkenlik ölçümleri 80 - 400 K sıcaklık aralığında yapılmıştır. Ölçümler sonucunda her üç örneğin de yarıiletken davranışı sergilediği gözlenmiş, polianilin ve %15 pomza eklenmiş kompozit örneğin iletim mekanizmasının hoplama (Hopping) iletimi olduğu tespit edilmiştir. %36 pomza eklenmiş kompozit ö...

  Co katkılı TlGaS2 kristalinin yapısal, elektrik ve optik özelliklerinin incelenmesi

  Boz, Bekir (2010)
  Bu çalışmada, AIIIBIIIX2VI sınıfına ait Co katkılı TlGaS2 tek kristali; XRD, karanlıkta ve ışıkta sıcaklığa bağımlı iletkenlik, sınırlı boşluk yükü akımı ve soğurma ölçümleri ile araştırıldı. Kristalin stokiyometrisi, EDAX üniteli taramalı elektron mikroskobu ile incelendi. İncelenen külçenin stokiyometrik olduğu ve X-ışını kırınımı verileri ile bu kristalin monoklinik yapıda olduğu gözlendi. İletim mekanizması ve tuzak seviyeleri hakkında bilgi edinmek için 100 ? 400 K sıcaklık aralığında; s...

  AISI 304L ostenitik paslanmaz çeliğin sürtünme karıştırma kaynak edilebilirliğine etki eden faktörlerin incelenmesi

  Bu çalışmada, piyasada birçok alanda kullanılan AISI 304L paslanmaz çeliğin sürtünme karıştırma kaynak edilebilirliği ve bu esnada kaynağa etki eden parametrelerin (takım devir hızı, ilerleme hızı, baskı kuvveti ve takım açısı) karşılaştırmalı deneyler sayesinde etkileri araştırılmıştır. Deneylerde, sürtünme karıştırma kaynağı, üniversal freze tezgâhı tablası üzerine bağlanan cıvatalı diğer bir tabla düzeneği ile yapılmıştır. Takım olarak WC-Co (parmak freze çakısı) malzemesinden yapılmış 16m...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark