LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Document Server@UHasselt
Type
Institutional Repository
Items
10622 Publications
Compatibility
OpenAIRE 2.0+ (DRIVER OA, EC funding)
OAI-PMH
https://doclib.uhasselt.be/oai/driver
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Determinanten van het audithonorarium in BelgiĆ«

  In deze thesis wordt nagegaan welke determinanten een significante invloed uitoefenen op het audithonorarium in de Belgische auditmarkt. Door middel van een literatuurstudie werden de belangrijkste determinanten geĆÆdentificeerd. Hun invloed op het audithonorarium werd nadien getest aan de hand van een regressieanalyse. Een audit kan beschouwd worden als een economische dienst die aangeboden wordt op een markt met vragers en aanbieders en met als tastbare output het controleverslag. Deze a...

  Keeping up with Google: Searching in Text Databases

  Op het internet kunnen we gestructureerde informatie terugvinden in de vorm van tabellen, lijsten, etc. Deze kan gebruikt worden voor zowel informatieve doeleinden als voor verdere verwerking. Deze informatie aanbieden is echter niet eenvoudig, aangezien deze soms ingebed is in de webpagina's zelf. We moeten de informatie bijgevolg eerst uit de webpagina's zien te halen. Dit kunnen we doen aan de hand van wrappers. Een wrapper is een procedure ontwikkeld om informatie uit een specifieke soort...

  Fretting wear rate of sulphur deficient MoSx coatings based on dissipated energy

  The fretting wear of sulphur-deficient MoSx coatings with different crystallographic orientations has been investigated in ambient air of controlled relative humidity. The coefficient of friction and the wear rate of MoSx coatings sliding against corundum depend not only on fretting parameters like contact stress, fretting frequency, and relative humidity, but also strongly on the crystallographic orientation of the coatings. For randomly oriented MoSx coatings, the coefficient of friction an...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Funders in data provider publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Projects with most Publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark