LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Repository of Centre for Open Science
Type
Institutional Repository
Items
6124 Publications
Compatibility
OpenAIRE 2.0+ (DRIVER OA, EC funding)
OAI-PMH
http://depot.ceon.pl/oaiextended/driver
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Udrożnianie górnych dróg oddechowych w stanach zagrożenia życia u dzieci

  Goniewicz, Mariusz; Rzońca, Patryk; Sieniawski, Daniel; Rybakowski, Marcin; Witt, Magdalena; Goniewicz, Krzysztof (2012)
  Wstęp: Większość przypadków nagłego zatrzymania krążenia występujących u dzieci wynika przede wszystkim z asfiksji, a nie z pierwotnej dysfunkcji mięśnia sercowego z towarzyszącymi zaburzeniami rytmu. Niewydolność oddechowa prowadząca do nagłego zatrzymania krążenia najczęściej jest spowodowana zatkaniem dróg oddechowych, chorobą układu oddechowego i urazem. Udrożnianie dróg oddechowych stanowi ważną czynność w resuscytacji oraz w stanach nagłego zagrożenia życia u dzieci. Bez względu na przy...

  Determinanty korzystnych relacji z klientami. W poszukiwaniu różnych strategii marketingu relacji na rynku B2B

  Mitręga, Maciej (2008)
  The present stage in the development of relationship marketing makes it reasonable to conduct synthetic studies about factors influencing buyer-seller relationships on B2B market. The aim of this paper is to present factors which increase likelihood of some expected effects of business relationships development. In the paper casual relationships observed within business relationships are analysed and as a result the structural model of relationships is presented. The model is based mostly on ...

  Imperfekcje stalowych zbiorników walcowanych - przyczyny ich powstawania, sposoby ograniczania

  Ziółko, Jerzy (1999)
  Omówiono imperfekcje kształtu spowodowane złą geometrią blach, spawaniem i nierównomiernym osiadaniem fundamentu oraz imperfekcje materiałowe (rozwarstwienie blach) występujące podczas budowy cienkościennych zbiorników stalowych o dużej pojemności (50000-100000 m3). Imperfections in shape of steel cylindrical tanks caused by wrong geometry of plates non precized welding and non-uniform settlement of foundations as well as by material imperfections (non-metalic inclusions) in plates occuri...

  „Czas przemówić” – kampanie społeczne w świecie arabskim

  Nowaczek-Walczak, Magdalena (2010)
  W rozdziale przedstawiono kilka przykładów kampanii społecznych, które w ostatnich latach przeprowadzono w różnych zakątkach szeroko definiowanego świata arabskiego. Starałam się wybrać tylko te najciekawsze, przyjmując jako kryterium tematykę (zależało mi na kampaniach jak najbardziej związanych ze specyfiką kulturową tego obszaru) oraz przyjętą formę przekazu (oryginalne nośniki, ciekawe pomysły, kontrowersje). Zupełnie pominęłam kampanie przeprowadzone w serialach i filmach oraz nie wyszcz...

  Was sind Erinnerungsorte für den Literaturwissenschaftler?

  Rduch, Robert (2011)
  What Are „Sites of Memory” for a Literature Specialist? – The aim of the paper is to present a critical attitude towards research on sites of memory (realms of memory) from the viewpoint of literary studies. It focuses on the limits that prevent the use of this category in literary studies and shows the risks of politicization and trivialization in the humanities. Robert Rduch
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Funders in data provider publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Projects with most Publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark