LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Repository of Centre for Open Science
Type
Institutional Repository
Items
6040 Publications
Compatibility
OpenAIRE 2.0+ (DRIVER OA, EC funding)
OAI-PMH
http://depot.ceon.pl/oaiextended/driver
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • WARTOŚĆ ŻYWIENIOWA EKSTRUDATÓW PSZENŻYTNICH NA PODSTAWIE BADAŃ IN VIVO

  Makowska, Agnieszka; Kowalczewski, Przemysław Łukasz; Galiński, Grzegorz; Chudy, Sylwia; Michniewicz, Jan (2016)
  Pszenżyto, to mieszaniec międzyrodzajowy, sztucznie wyhodowany przez człowieka poprzez skrzyżowanie pszenicy i żyta. Polska jest największym producentem tego zboża na świecie. Niestety, dotychczas wykorzystuje się je głównie na cele paszowe, wykazano jednak, że zboże to może być wykorzystane do produkcji żywności, w tym do wyrobów ekstrudowanych. Celem niniejszej pracy było określenie wartości żywieniowej ekstrudatów pszenżytnich w porównaniu z ekstrudatami pszennymi i żytnimi w badaniach in ...

  O białoruskich pozornych odpowiednikach polskich archaizmów

  Kaleta, Radosław (2015)
  The aim of the present paper is to describe the idea of archaisms understood in a broad sense with respect to Polish and Belarusian. The phenomenon of archaisms in both Polish and Belarusian can be observed not only on the level of lexis, but also on the level of inflection or syntax. In the paper the term archaism encompasses mainly such lexical items which are stylistically neutral in Belarusian, however when translated into Polish, they are rendered by means of archaic words. In addition t...

  Operation conditions of Malopolska Region food businesses in the knowledge-based economy

  Firlej, Krzysztof; Rydz, Agnieszka (2012)
  Please visit: http://krzysztoffirlej.pl/ The article presents the extent to which knowledge management, and most of all human capital, has raising effect on the competitiveness of Polish enterprises of food industry, which was observed especially during our country’s full accession to the European Union. The main aim of the study was to analyze how knowledge resources and especially the quality of human capital in food enterprises can affect their development, organization, how it is us...

  Analiza strategiczna wybranych branż przemysłu rolno-spożywczego w Polsce

  Firlej, Krzysztof; Bober, Tomasz; Fudaliński, Janusz; Gorzelany - Dziadkowiec, Magdalena; Kozień, Ewa; Machaczka, Józef; Misiołek, Krzysztof; Smutek Halina (2013)
  Please visit: www.krzysztoffirlej.pl Skracający się czas życia wyrobów i rosnąca konkurencja powodują, że kierownicy przedsiębiorstw zastanawiają się jak postępować, aby wzmocnić pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa. Zarządzanie przedsiębiorstwem stało się obecnie trudniejsze, ponieważ otoczenie jest coraz bardziej dynamiczne i zmienne. Dyscyplina zarządzania strategicznego od ponad dwóch dekad poszukuje w swoich badaniach i teoriach odpowiedzi na następujące pytania...

  ?Postaci? z ?Placu Zbawiciela?. Wok?? polityczno?ci dzie?a sztuki

  Szymczak, Mateusz (2016)
  Praca prezentuje propozycj? my?lenia o politycznym aspekcie dzie?a sztuki na przyk?adzie dw?ch obraz?w z kultury polskiej XX wieku ? filmu ?Plac Zbawiciela? w re?. Krzysztofa Krauze i Joanny Kos-Krauze oraz obrazu ?Postaci? Wojciecha Fangora. Pos?uguj?c si? wybranymi teoriami wsp??czesnej antropologii (m.in. Judith Butler, Michela Foucault, Hala Fostera i Georgesa Didi-Hubermana), staram si? scharakteryzowa? wsp??czesne pozosta?o?ci XX wiecznej konstrukcji faszystowskiego podmiotu oraz dynami...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Funders in data provider publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Projects with most Publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark