LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Repository of Centre for Open Science
Type
Institutional Repository
Items
6146 Publications
Compatibility
OpenAIRE 2.0+ (DRIVER OA, EC funding)
OAI-PMH
http://depot.ceon.pl/oaiextended/driver
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • RISK ASSESSMENT AND ACTIONS TO REDUCTION OF RISK IN EXPLOSIVE ENVIRONMENT

  Artykuł zajmuje się oceną ryzyka i środków redukcji w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, dla gazu ziemnego CNG na stacjach przy napełnianiu samochodów osobowych, ciężarówek i autobusów.Stacja paliw była monitorowana przez dwa lata gdzie zastosowano metodę FMEA do zdefiniowania i oceny braków, sugerując środki zaradcze w celu zmniejszenia liczby awarii w systemie. Zastosowanie metody FMEA pomaga poprzez identyfikację i minimalizację prawdopodobieństwa wystąpienia awarii w systemie, co ma ogr...

  Energetyka chińska jako determinant stosunków międzynarodowych w Azji

  Stosunki energetyczne w Azji Południowo - Wschodniej i na Dalekim Wschodzie zależą od kierunku rozwoju chińskich ambicji mocarstwowych. Chińska Republika Ludowa – w ogólnym mniemaniu – poszerza swoje strefy wpływów i zapewnia strategiczne bezpieczeństwo energetyczne uzależniając mniejszych i „słabszych” sąsiadów. Śmiało można stwierdzić, że polityka energetyczna Chin określać będzie w sposób bezpośredni przyszłość stosunków międzynarodowych w Azji, a pośrednio przyczyni się do kształtowania n...

  The bar is open! Kulturotwórcza funkcja instytucji kawiarni w kulturze polskiej w opinii trzech pokoleń mieszkańców Śląska i Zagłębia

  “The bar is open!” takes on the problems of both the origin and the significance of urban meeting areas. It combines a historical perspective with a synchronous look at the Silesian pubs, clubs and cafés. The text is based on qualitative fieldwork conducted in the cities of Katowice and Sosnowiec, which gave this work major local meaning and impact, but the proposals are an attempt to make wider recognition of the problem of cafés. In fact, a café can be treated as a mirror which reflects man...

  Postawy egalitarne jako przedmiot badań socjologii

  Artykuł dotyczy analizy postaw egalitarnych z punktu widzenia klasycznej teorii postaw oraz teorii postaw jako tymczasowych konstruktów, odnosząc się przy tym do tradycji i wyników polskich badań nad egalitaryzmem. Tym samym próbuje się rozstrzygnąć, czy postawy egalitarne są względnie trwałymi konstruktami, czy też konstruowane są in statu nascendi podczas badania sondażowego. Autor wskazuje na różnice intencji poznawczych badaczy egalitaryzmu społeczeństwa polskiego wyrażone w terminologii ...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Funders in data provider publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Projects with most Publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark