LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Repository of Centre for Open Science
Type
Institutional Repository
Items
6124 Publications
Compatibility
OpenAIRE 2.0+ (DRIVER OA, EC funding)
OAI-PMH
http://depot.ceon.pl/oaiextended/driver
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Present and Future Spatial Accessibility of the Polish Sea Ports

  Komornicki, Tomasz (2015)
  Spatial accessibility is an increasingly popular indicator of assessing the level of development of transport infrastructure, and its impact on the development of particular territorial units. Among the most often used indexes of accessibility that can be applied to analyses prepared for the purposes of sea ports and coastal areas, are the following: ♦ time accessibility (presenting in a cartographic review how much time it takes to get to particular points), and accumulated accessi...

  Prawdziwość, autentyczność, bycie sobą - rozważania wokół problemu tożsamości na przykładzie twórczości artystów bluesowych

  Filipowicz, Patryk (2013)
  The article presents the subject of authenticity. How to understand the authenticity of a man? How to seek authenticity? The Author notes that genuineness, authenticity and being yourself are important categories in the works of blues artists. The answer to the question of what is the genuine blues and who is a real bluesman, can be a starting point for discussion about the authenticity of life. Miłosz Markiewicz

  Robotnicy przeciwko żołnierzom. Ewolucja teorii sztuki wojennej w I połowie XX wieku jako rywalizacja dwóch Programów

  Ponikło, Paweł (2013)
  Celem pracy jest wykazanie istnienia dwóch rywalizujących ze sobą Programów jako narzędzia analizy ewolucji teorii sztuki wojennej w I połowie XX wieku. Są to programy Rewolucyjny i Ewolucyjny. Dla pierwszego czynnikiem dominującym w budowaniu teorii stały się czynniki materialne, dla drugiego pozostał nim człowiek. Ukształtowały się w odpowiedzi na gwałtowne zmiany wywołane rewolucją przemysłową, technologiczną i społeczną XIX wieku. Znaczący wpływ na ich ukształtowanie mieli także najważni...

  Społeczeństwo wiedzy czy społeczeństwo informacji?

  Osika Grażyna (2007)
  Tekst jest poświęcony analizie różnic znaczeniowych pojęć, które w potocznej świadomości są używane zamiennie, chodzi o społeczeństwo wiedzy i społeczeństwo informacji. Tłem tej analizy są poglądy P. Druckera. Grażyna Osika
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Funders in data provider publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Projects with most Publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark