LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Electronic Kirovograd State Pedagogical University Institutional Repository
Type
Institutional Repository
Items
2047 Publications
Compatibility
openaire3.0
OAI-PMH
http://dspace.kspu.kr.ua/oai/openaire
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Вдосконалення методичної підготовки компетентного вчителя фізики

  (uk) Вимоги до методичної підготовки вчителя фізики є важливою складовою частиною його компетентності. В даній статті зроблено аналіз та запропоновано удосконалення до структура методичної підготовки майбутнього вчителя фізики. (ru) Требования к методической подготовке учителя физики являются важной составной частью его компетенции. В данной статье сделано анализ и предложены направления усовершенствования структуры методической подготовки будущего учителя физики....

  Фізико-математичному факультету – 80 : науково-допоміжний бібліографічний покажчик праць викладачів та студентів

  (2011)
  Фізико-математичному факультету – 80 : науково-допоміжний бібліографічний покажчик праць викладачів та студентів / Наук. б-ка Кіровогр. держ. пед. у-ту ім. В. Винниченка ; [уклад.: Я. В. Коробова, О. А. Шульга ; наук. ред. Р. Я. Ріжняк ; відп. за вип. О. А. Шульга]. – Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. – 160 с. Науково-допоміжний бібліографічний покажчик присвячено 80-річчю фізико-математичного факультету Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимир...

  Етимологічний коментар до двох слов’янських топонімів

  (uk) У статті в ретроспективному аспекті розглядаються слов’янські топоніми, походження яких досі ще не визначене. Втрата співвідносних з ними апелятивів, а відтак - їх ізоляція у межах топонімічної системи, призвела до забуття їх внутрішньої форми, тобто стирання мотиваційних рис. Основною причиною цього був процес руйнування словотвірно-етимологічного гнізда, всередині якого сформувались ці оніми. (en) In article in retrospective aspect are consi...

  Соціально-психологічні проблеми вихованців соціальних гуртожитків

  (uk) Стаття присвячена вивченню соціально-психологічних особливостей вихованців системи інтернатних закладів, включаючи проблеми мешканців соціального гуртожитку. (ru) Статья посвящена изучению социально-психологических особенностей воспитанников системы интернатных учреждений, в том числе проблем жильцов социального общежития....

  Організаційно-педагогічні умови роботи аматорського колективу

  (UA) У статті обґрунтовано організаційно-педагогічні умови роботи аматорського хорового колективу, з’ясовано їхній вплив на кінцевий результат роботи керівника. Визначено роль диригента у створенні та організації хорового колективу, обґрунтовано мету прослуховування, значення репетиційного процесу, психологічної атмосфери в хорі, формування вокально-хорових навичок. (EN) The article shows the organizational and pedagogical conditions of the amateur choir and its influence on the final resu...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark