LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Electronic Kirovograd State Pedagogical University Institutional Repository
Type
Institutional Repository
Items
1937 Publications
Compatibility
OpenAIRE 3.0 (OA, funding)
OAI-PMH
http://dspace.kspu.kr.ua/oai/openaire
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Декор ліпного посуду з кургану раннього залізного віку біля с. Івангород на Кіровоградщині

  Панченко, Кирило Ігорович (2013)
  У статті розглядаються особливості декору ліпного посуду з кургану раннього залізного віку біля с. Івангород у системі зв’язків фракійської та ранньоскіфської культур.

  Дотримання симетрії при вивченні руху небесних тіл

  Волчанський, Олег Володимирович (2014)
  (UA) У статті проводиться аналіз традиційного підходу до вивчення студентами теми «Кульмiнацiї свiтил. Умови видимостi свiтил на рiзних географiчних широтах». Показано, що в існуючих підручниках і посібниках охоплені не всі можливі варіанти кульмінацій світил, через що порушується симетрія отримуваної картини, зокрема графіки залежності висоти світила в меридіані від географічної широти спостерігача отримують невластиві їм злами. Пропонується доповнити теоретичний матеріал підручників та реко...

  Дидактичні аспекти застосування сучасних технологій навчання у підготовці майбутніх учителів початкової школи

  Радул, Валерій Вікторович (2013)
  У статті охарактеризовані дидактичні аспекти застосування сучасних технологій навчання у професійній підготовці майбутніх учителів початкової школи: проблемного, контекстового, ситуаційного, інтерактивного навчання; розвивального, особистісно орієнтованого, ігрового, модульного навчання; співробітництва; формування творчої особистості та інформаційно-комунікативні технології навчання. Визначено, що дидактичними аспектами застосування зазначених технологій навчання у підготовці майбутніх учите...

  The problem of development of the creative personality during the university studying

  Dubinka, Mykola; Дубінка, Микола Михайлович (2014)
  У статті розглядається проблема розвитку творчої особистості студента, вказується на особливостях формування творчості, зазначається на ряді якостей та властивостей, які сприяють розвитку творчості. This article deals with the problem of student’s artistic personality, substantiates the basic concepts such as «creativity», «creative activity», «creative personality»; focuses on some personality traits that contribute to the development of the creative personality of the student; highlights...

  Вдосконалення методичної підготовки компетентного вчителя фізики

  Трифонова, Олена Михайлівна (2012)
  (uk) Вимоги до методичної підготовки вчителя фізики є важливою складовою частиною його компетентності. В даній статті зроблено аналіз та запропоновано удосконалення до структура методичної підготовки майбутнього вчителя фізики. (ru) Требования к методической подготовке учителя физики являются важной составной частью его компетенции. В данной статье сделано анализ и предложены направления усовершенствования структуры методической подготовки будущего учителя физики....
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark