LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Afyon Kocatepe Üniversitesi Açık Erişim Sistemi
Type
Institutional Repository
Items
1628 Publications
Compatibility
OpenAIRE Basic (DRIVER OA)
OAI-PMH
http://acikerisim.aku.edu.tr:8080/oai/driver
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Girişimcilerin Sektör Tercihlerinde Etkili Olan Faktörlerin Belirlenmesi: Düzce Örneği

  Bu araştırmanın amacı, girişimcilerin yatırımlarında sektör (iş kolu) tercihlerini etkileyen faktörlerin Düzce ili özelinde incelenmesidir. Bununla birlikte, girişimcilerin sektör tercihlerini etkileyen faktörlerin demografik özelliklerine göre faklılık gösterip göstermediği berlirlenecektir. Ayrıca, girişimcilerin yaptıkları yatırımlara ilişkindeğerlendirmeleri incelenecektir. Araştırmanın evreni, 2009 ve sonraki yıllarda Düzce ilinde çeşitli sektörlere yatırım yapan 386 gi...

  Türkiye’deki Yabancı Sermaye Yatırımları ve Madencilik Sektörü Üzerine Uygulama

  Bir ekonomide üretim araçlarının toplamını artırmak için yatırım yapılır. Bu yatırımlar kimi zaman ülkenin mevcut sermayesi ile gerçekleştirilirken kimi zamanda dışarıdan sağlanan kaynaklarla yapılmaya çalışılır. Dışarıdan sağlanan yatırımlar ülke ekonomisi için yerinde, zamanında ve uygun şekilde kullanıldığında olumlu sonuçlar doğurur.Gelişmekte olan ülkeler son yıllarda yabancı sermaye çekebilmek için yatırımcılara büyük kolaylıklar sağlamaktadırlar. Yabancı sermaye yatırımları gidecekleri...

  Ekonomik Cografya Açısından Eskisehir Anadolu Tarım İşletmesi ve Temel Sorunları

  Araştırma, İç Anadolu Bölgesi’nde Eskişehir İline bağlı Mahmudiye İlçesi sınırları içinde bulunan Anadolu Tarım İşletmesi’nde yapılmıştır. İşletme İç Anadolu’yu Doğu Anadolu, Marmara ve Ege Bölgelerine bağlayan yolların yakınında yer almaktadır. Bu özel konumu işletmenin günümüze kadar öneminin korunmasını sağlamıştır. Anadolu Tarım İşletmesi, ülkemizde devlet eliyle tarımsal faaliyetlerin yapıldığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı işletmelerden birisidir. Anadolu ...

  Fitness Salonlarına Giden Bireylerin Beklentileri

  İnsanoğlu yüzyıllar önce kendi bedenini kullanarak iş görürken, günümüzde teknolojinin kendisine sunduğu imkanlarla hareketliliğini yitirmiştir. Bugün bir çok ülkede insanları tekrar hareketli kılmak bir devlet politikası haline gelmiştir. Çünkü egzersizlerle sağlığı korumanın mümkün olduğu bilimsel bir gerçektir. Spor temel olarak hareket sistemi üstüne dayalı ve yerçekimine veya bir kuvvete karsı insanların müsabaka ve fiziksel aktivite olarak gerçekleştirdikleri bir eylemdir...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark