LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Repository of Polytechnic Nikola Tesla in Gospić
Type
Institutional Repository
Items
98 Publications
Compatibility
OpenAIRE 3.0 (OA, funding)
OAI-PMH
https://repozitorij.velegs-nikolatesla.hr/oai
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Politika Europske unije

  „Ujedinjeni u različitosti“ slogan je Europske Unije. Europska Unija najveća je integracija koja okuplja različite države i narode. Pored zajedničkih ciljeva Unija poštuje svaku državu članicu te prihvaća njezin nacionalni identitet, kulturu, povijest, jezik, religiju, te njezine potrebe i želje. Njezinom nastajanju, prethodila je želja da se okonča međunarodna mržnja i rivalstvo u Europi te da se izgradi temelj za održavanje mira između prethodno neprijateljskih strana. Zamisao je potekla od...

  Žene u politici

  Kroz povijest žene su uvijek bile podcjenjivane i osporavane, oduvijek se smatralo da je njihov zadatak biti kod kuće, brinuti se oko odgoja djece i istovremeno obavljati teške fizičke poslove u kućanstvu. Kako se razvijalo društvo, dolazi i do određenih promjena u položaju žena. S vremenom, počele su dobivati različite poslove, društvena prava, pravo glasa, a u konačnici i pravo odlučivanja i rada u politici. Iako danas živimo u 21. stoljeću, postoje dijelovi svijeta u kojima žene...

  Međunarodni menadžer

  Riječ menadžment dolazi od latinske riječi manus što znači ruka. Menadžment je, dakle proces koordinacije i efikasnog korištenja ljudskih i materijalnih resursa kako bi se postigli zadani ciljevi organizacije. Menadžment je dakle proces planiranja, organizacije, koordiniranja i kontrole aktivnosti i resursa organizacije sa srhom postizanja ciljeva poduzeća. Temeljna je zadaća menadžmenta učiniti ljude sposobnima za zajedničko izvršavanje zadatka putem zajedničkih ciljeva i vrijednosti. Menadž...

  Organizacija skladišnog poslovanja

  Ovaj rad bavi se proučavanjem organizacije skladišnog poslovanja. Prvi dio rada proučava razliku izmeĎu skladišta i distribucijskog centra. Drugi dio rada proučava unutrašnju i vanjsku organizaciju skladišnog poslovanja, funkcije i vrste skladišta, opremu skladišta, skladišnu nomenklaturu i šifriranje te skladišni informacijski sustav koji može biti elektronska razmjena podataka, automatsko prikupljanje podataka te razmjena podataka pomoću radio frekvencije. Završni dio rada prikazuje kratki ...

  Upravnopravna regulacija instituta prebivališta

  Objašnjenje pojma prebivališta možemo pronaći u pravnom zborniku Codex Iustinianus, zapisano 529. god. u Konstantinopolu. Ono je jedno od najstarijih objašnjenja pojma prebivališta, a glasi: Domicilium est ubi qui degit, rerumque suarum summam constituit eo consilio, ut ibi maneat. 1 Kroz povijest pojam prebivališta definiran je raznim terminima i evidencijama o ustroju prebivališta. Povijesno gledajući, kada razmatramo pojam prebivališta možemo zamijetiti da usprkos vremenskom i povijesnom o...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark