LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Repository of Polytechnic Nikola Tesla in Gospić
Type
Institutional Repository
Items
158 Publications
Compatibility
OpenAIRE 3.0 (OA, funding)
OAI-PMH
https://repozitorij.velegs-nikolatesla.hr/oai
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Porezni sustav Republike Hrvatske

  Furač, Kristina (2016)
  Porezni sustav Republike Hrvatske sastoji se od 5 vrsta poreza gledajući po teritorijalnoj pripadnosti, a to su : Državni porezi, županijski porezi, gradski ili općinski porezi ,zajednički porezi te porezi na dobitke od igara na sreću i naknade na priređivanje igara na sreću. Državne poreze čini : porez na dobit, porez na dodanu vrijednost, porez po tonaži broda, porez na trošarine. Opće poznato je da je jedan od najizdašnijih poreza ,porez na dodanu vrijednost odnosno PDV. The tax system ...

  Građani i uprava

  Sertić, Valentina (2016)
  Odnos uprave i građana povijesno se razvija otkad uprava u današnjem smislu postoji, a to je otprilike od kraja feudalizma, kada su apsolutne monarhije u razdoblju tzv. Prosvijećenog apsolutizma prvi put organizirale modernu upravu i počele preko upravnih organizacija obnašati vlast i određene regulativne i kontrolne službe. Povijesni razvoj odnosa između uprave i građana odvija se ovim redoslijedom: paternalizam, demokratska država i uprava, javni odnosi, suodgovornost. Za međ...

  Odnos menadžmenta i vođenja

  Bubaš, Marija (2017)
  Tema ovog rada je odnos menadžmenta i vođenja. Svrha rada je prikazati karakteristike hrvatskih menadžera, njihovu dobnu i spolnu strukturu te ih usporediti s karakteristikama efektivnih vođa. Kroz sve cjeline gore navedene prolazimo pojmove i objašnjavamo ih. U završnom dijelu rada dolazimo do biti ovog završnog rada, a to su odnosi menadžmenta i vođenja. Topic of this work is relationship between management and leadership. Purpose of work is to show characteristics of Croatian managers, ...

  RASKID UGOVORA

  Lovrić, Sanela (2017)
  Tema ovog završnog rada je raskid ugovora. Kako bi temu razmotrila na adekvatan način, autorica se osvrnula na građanskopravne ugovore, kao i na načelo dispozitivnosti u navedenim ugovorima, te u konačnici i na prestanak građanskopravnih ugovora koji se temelji na volji ugovornih stranaka. Autorica se također osvrnula i na raskid ugovora s trajnim prestacijama, kao što su najam ili zakup, te na raskid ugovora na temelju zakona – raskid zbog neispunjenja i raskid zbog promijenjenih okolnosti. ...

  PODNOŠENJE POREZNIH PRIJAVA OBVEZNIKA POREZA NA DOBIT I OBRAČUNAVANJE POREZA NA DOBIT PO GODIŠNJEM OBRAČUNU ZA 2014. GODINU NA PRIMJERU PODUZEĆA HOTELI BRELA d. d.

  Feher, Slavica (2015)
  U završnom radu obrađen je porez na dobit koji se obračunava na dobit poduzeća Hoteli Brela d. d. ostvarenoj u 2014. godini. Tematika rada obrađena je na način da su prvo definirani pojam i svrha poreza na dobit, prikazane temeljne karakteristike i navedeni elementi prijave poreza na dobit. U sljedećem poglavlju prikazani su zakonski okviri, pravila i propisi vezani za porez na dobit te je navedeno tko su sve obveznici poreza na dobit. Nadalje je navedeno kako se utvrđuje porezno razdoblje i ...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark