LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Repository of Polytechnic Nikola Tesla in Gospić
Type
Institutional Repository
Items
262 Publications
Compatibility
OpenAIRE 3.0 (OA, funding)
OAI-PMH
https://repozitorij.velegs-nikolatesla.hr/oai
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Odnos menadžmenta i vođenja

  Bubaš, Marija (2017)
  Tema ovog rada je odnos menadžmenta i vođenja. Svrha rada je prikazati karakteristike hrvatskih menadžera, njihovu dobnu i spolnu strukturu te ih usporediti s karakteristikama efektivnih vođa. Kroz sve cjeline gore navedene prolazimo pojmove i objašnjavamo ih. U završnom dijelu rada dolazimo do biti ovog završnog rada, a to su odnosi menadžmenta i vođenja. Topic of this work is relationship between management and leadership. Purpose of work is to show characteristics of Croatian managers, ...

  Žene u politici

  Podnar, Ivana (2017)
  Kroz povijest žene su uvijek bile podcjenjivane i osporavane, oduvijek se smatralo da je njihov zadatak biti kod kuće, brinuti se oko odgoja djece i istovremeno obavljati teške fizičke poslove u kućanstvu. Kako se razvijalo društvo, dolazi i do određenih promjena u položaju žena. S vremenom, počele su dobivati različite poslove, društvena prava, pravo glasa, a u konačnici i pravo odlučivanja i rada u politici. Iako danas živimo u 21. stoljeću, postoje dijelovi svijeta u kojima žene...

  PODNOŠENJE POREZNIH PRIJAVA OBVEZNIKA POREZA NA DOBIT I OBRAČUNAVANJE POREZA NA DOBIT PO GODIŠNJEM OBRAČUNU ZA 2014. GODINU NA PRIMJERU PODUZEĆA HOTELI BRELA d. d.

  Feher, Slavica (2015)
  U završnom radu obrađen je porez na dobit koji se obračunava na dobit poduzeća Hoteli Brela d. d. ostvarenoj u 2014. godini. Tematika rada obrađena je na način da su prvo definirani pojam i svrha poreza na dobit, prikazane temeljne karakteristike i navedeni elementi prijave poreza na dobit. U sljedećem poglavlju prikazani su zakonski okviri, pravila i propisi vezani za porez na dobit te je navedeno tko su sve obveznici poreza na dobit. Nadalje je navedeno kako se utvrđuje porezno razdoblje i ...

  Analiza koncentracije bankarskog sektora u Republici Hrvatskoj

  Buqaj, Rajmonda (2017)
  Tema ovog završnog rada je analiza koncentracije bankarskog sektora u Republici Hrvatskoj. U ovom završnom radu u prvom dijelu je dana definicija banke, opisane su bankarske karakteristike, bankarska djelatnost te bankarska tajnu kao temelj za dobar odnos izmeĎu banke i klijenta . Da bi se moglo razumjeti banke, ponajprije ih je potrebno definirati. Kada je riječ o bankama, definicija ima jako puno, a najčešće su one s pravnog aspekta prema nacionalnom zakonodavstvu. Banke se mogu definirati ...

  RASKID UGOVORA

  Lovrić, Sanela (2017)
  Tema ovog završnog rada je raskid ugovora. Kako bi temu razmotrila na adekvatan način, autorica se osvrnula na građanskopravne ugovore, kao i na načelo dispozitivnosti u navedenim ugovorima, te u konačnici i na prestanak građanskopravnih ugovora koji se temelji na volji ugovornih stranaka. Autorica se također osvrnula i na raskid ugovora s trajnim prestacijama, kao što su najam ili zakup, te na raskid ugovora na temelju zakona – raskid zbog neispunjenja i raskid zbog promijenjenih okolnosti. ...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark