LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:

OpenAIRE is about to release its new face with lots of new content and services.
During September, you may notice downtime in services, while some functionalities (e.g. user registration, login, validation, claiming) will be temporarily disabled.
We apologize for the inconvenience, please stay tuned!
For further information please contact helpdesk[at]openaire.eu

fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Repository of Polytechnic Nikola Tesla in Gospić
Type
Institutional Repository
Items
318 Publications
Compatibility
OpenAIRE 3.0 (OA, funding)
OAI-PMH
https://repozitorij.velegs-nikolatesla.hr/oai
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Dioničko društvo

  Radošević, Leana (2015)
  Ovaj rad bavi se dioničkim društvom i sastavnicama koje ga povezuju sa ekonomijom. U početku svoga rada objašnjavam osnovne pojmove dioničkog društva, njegove prednosti i nedostatke, a u trećem poglavlju navodim sve sto se dotiče temeljnog kapitala dioničkog društva. Četvrto poglavlje se odnosi na dionice kao temeljni kapital,kao skup prava kao vrijednosni papir te kao privremenice. U njemu isto tako govorim o registru dionica i vlastitim dionicama kako bi dala bolji uvid u razradi teme i lak...

  Statistička analiza broja prevezenih putnika i vozila u obalnom linijskom pomorskom prometu Zadarske Županije

  Kotlar, Kristijan (2018)
  Obalni linijski promet od značaja je za Republiku Hrvatsku budući se njena obala proteže oko 49 nastanjenih otoka zbog čega je potrebno osigurati njihov održivi razvoj. Kako bi se osigurao siguran prijevoz putnika i vozila, od važnosti je i ustroj morskih luka u kojima se taj promet i odvija, a bitan je i razvoj lučke infrastrukture. Istraživanje i utvrđivanje značajki pomorskog prometa putnika i vozila od iznimnog je značaja jer usklađenost prometa i turizma predstavlja osnovu održivog razvo...

  Žene u politici

  Podnar, Ivana (2017)
  Kroz povijest žene su uvijek bile podcjenjivane i osporavane, oduvijek se smatralo da je njihov zadatak biti kod kuće, brinuti se oko odgoja djece i istovremeno obavljati teške fizičke poslove u kućanstvu. Kako se razvijalo društvo, dolazi i do određenih promjena u položaju žena. S vremenom, počele su dobivati različite poslove, društvena prava, pravo glasa, a u konačnici i pravo odlučivanja i rada u politici. Iako danas živimo u 21. stoljeću, postoje dijelovi svijeta u kojima žene...

  Ocjena zaduženosti poduzeća Hoteli Zlatni rat d.d.na temelju analize financijskih izvještaja

  Rosandić, Anabela (2016)
  Završnim radom ukazuje se na vaţnost analiziranja i korištenja računovodstvenih informacija prezentiranih u godišnjim financijskim izvještajima pri donošenju poslovnih odluka, a posebice pri ocjeni zaduţenosti poduzeća ili poslovnih partnera. Zaduţenost poduzeća ima utjecaj na likvidnost, profitabilnost i opstanak poduzeća, a samim time i na rast i razvoj gospodarstva. Rad prikazuje instrumente i postupke analize zaduţenosti, vaţnost adekvatnog financiranja te tehnike i modele upravljanja riz...

  Statistička analiza prijevoza robe u Republici Hrvatskoj i usporedba sa susjednim zemljama

  Vrban, Ante (2017)
  Prijevoz robe se kao vaţan čimbenik u prometu najviše afirmirao u moderno doba iako su općenito kroz povijest ljudi uvijek teţili dobavljanju dobara koje nisu posjedovali ili luksuza iz udaljenijih zemalja (Bliski istok, Indija, Kina). Jedan od najboljih primjera starog vijeka jest „put svile“ kojim je Marco Polo išao u Kinu. Republika Hrvatska takoĎer teţi boljoj prometnoj povezanosti i redu kao jedna moderna europska zemlja koja je odnedavno u Europskoj uniji. Iako je dobro cestovno povezan...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok