LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Electronic Research Archive - Blekinge Tekniska Högskola
Type
Institutional Repository
Items
8060 Publications
Compatibility
OpenAIRE Basic (DRIVER OA)
OAI-PMH
http://bth.diva-portal.org/dice/oai
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Samtal kring sexuell hälsa med personer som har kolostomi : -Ur sjuksköterskans perspektiv

  Bakgrund: 700 000 människor i Europa lever med någon form av stomi. I samband med en stomioperation kan kroppsuppfattningen förändras och därmed också attityden till sin egen kropp. Detta kan leda till problem med den sexuella hälsan i form av minskad lust, rädsla att samlaget ska orsaka smärta och att personen med en kolostomi kan känna sig mindre attraktiv. Det ingår i sjuksköterskans roll att samtala kring den sexuella hälsan men sjuksköterskorna kan uppleva detta problematiskt då ämnet ka...

  Föräldrars upplevelser i vardagen under deras barns sjukdomstid i leukemi : En kvalitativ analys av självbiografiska böcker

  Bakgrund: Föräldrar ställs inför en ny och svår vardag då deras barn drabbas av sjukdomen leukemi. Familjens vardagliga liv ändras dramatiskt, många känslor som lidande, sorg och hopp kommer att prägla deras nya livssituation. Sjuksköterskan har en viktig del i att få familjen att känna trygghet i den svåra situation de befinner sig i. Syfte: Syftet med studien var att belysa föräldrars upplevelser i vardagen under deras barns sjukdomstid i leukemi. Metod: Studien baserades på två självbiogra...

  The Link between Project Management Leadership and Project Success

  The main endeavor of this thesis paper was to explore and uncover the correlations between leadership competencies and productive performance in project management. The aspiration was to shed light on key leadership attributes critical for project success and to underline the significance of implementing these competencies in a project environment. This research paper begins with a focus on the value of general leadership and elaborates on the effectives of each leadership style. In today’s w...

  STRATOSHPHERIC CHANNEL MODELLING

  High Altitude Platform Stations (HAPs) are communication facilities situated at an altitude of 17 to 30 km and at a specified, nominal, fixed point relative to the Earth. They are mostly solar-powered, unmanned, and remotely-operated. These platforms have the capability of carrying multipurpose communications relay payload, which could be in the form of full base station or, in some cases, a simple transponder as is being used in satellite communication systems. HAPs, when fully deployed will...

  Art director : Idé, process och struktur

  Det finns ett behov av personer som klarar av att generera en mängd fräscha, slitstarka och kreativa idéer under press. Denna undersökning omfattar hur mångsidiga Art directors kan arbeta för att framställa och producera material som håller hög standard. Fyra Art directors har intervjuats och givit sin åsikt i ämnet. Utifrån resultaten av intervjuerna och en mängd kreativa tekniker har vi utfört en grundläggande idéprocess. Resultatet av denna process är en konstutställning där vi har skapat ...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Funders in data provider publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Projects with most Publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark