LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Electronic Research Archive - Blekinge Tekniska Högskola
Type
Institutional Repository
Items
8015 Publications
Compatibility
OpenAIRE Basic (DRIVER OA)
OAI-PMH
http://bth.diva-portal.org/dice/oai
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Automatically measuring the resistive loss of a transformer : A project in cooperation with Alstom Power Sweden

  In order to develop more economical and ecologically friendly transformers it is necessary to know the losses throughout the product development process. There are several losses related to transformers, but in this particular case the focus will be on the resistive loss of the transformer. In order to measure this loss first the resonant frequency of the transformer is determined. Since at resonance the secondary side of the transformer is considered to be purely resistive. The aim of this p...

  Livskvalitet vid ALS : En litteraturstudie om hur personer med ALS beskriver sin livskvalitet under sjukdomstiden

  Bakgrund: Amyotrofisk lateral skleros är en nervsjukdom som innebär att samtliga muskler efter hand förtvinar och personen slutligen blir totalförlamad. Personens intellekt bibehålls under hela sjukdomsförloppet. Livskvalitet inkluderar fysiska, psykiska, sociala och andliga värden och livskvalitet är subjektivt och ytterst individuellt. Livskvalitet knyts till enskilda människors inre upplevelser och karakteriseras som psykiskt välbefinnande. Syfte: Syftet med studien var att belysa hur pers...

  Datasäkerhet för hemdatorer. Brandväggar för privatpersoner.

  I arbetet med denna uppsats, har vi undersökt om brandväggar håller vad de lovar och om de i så fall ger full datasäkerhet. Vårt syfte är att, ur hemmaanvändarens perspektiv undersöka vad datasäkerhet innebär, hur hotbilden vid Internet-användning i hemmet ser ut och vad personliga brandväggar kan erbjuda för skydd. För att ta reda på detta gjorde vi följande frågeställningar: Vad är/innebär datasäkerhet? Vad skyddar en brandvägg mot? Vad skyddar brandväggen inte mot? För att besvara våra frå...

  Valuation of Securities on Inactive Markets

  Background: The main topic of the master thesis is Valuation of Securities on Inactive Markets. Securities quoted on inactive market have been investigated to present how their fair value can be efficiently measured. Securities quoted on inactive market can have limited or unreliable inputs and the valuation process can become time and money consuming. Financial professional face similar problems while valuing financial assets on inactive markets. Relevance of the topic: The master thesis mig...

  Förslag till omvandling av Ljungby järnvägskvarter

  När den andra sträckan av Karlshamn - Halmstads järnväg anlades år 1878 fick Ljungby sin första järnvägsförbindelse. Järnvägen resulterade i ett uppsving för köpingen, som växte från 300 till 3000 invånare på 20 år. När den sista etappen av Skåne -Smålands järnväg anlades i slutet av 1800-talet fick Ljungby ytterligare en järnvägsförbindelse. Nu blev Ljungby en järnvägsknutpunkt, som staden kom att växa kring och varifrån hundratals resenärer reste varje dag. Under 1960-talet lades persontraf...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Funders in data provider publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Projects with most Publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark