LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
WSB-NLU Institutional Repository
Type
Institutional Repository
Items
1168 Publications
Compatibility
OpenAIRE Basic (DRIVER OA)
OAI-PMH
http://repozytorium.wsb-nlu.edu.pl/oai/driver
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Zintegrowany system do zarządzania firmą Microsoft Business Solutions Navision Attain: materiały szkoleniowe

  Połeć, Krystyna (2004)
  Firma Microsoft w swoim programie uniwersyteckim udostępnia szkołom wyższym oprogramowanie biznesowe. WSB-NLU na przełomie lat 90-tych i pierwszych lat XXI wieku korzystało z systemu MBS Navision Attain (obecnie MS Dynamics). W ramach ćwiczeń do przedmiotu "Systemy Informacyjne w Zarządzaniu" studenci poznawali praktycznie możliwości oprogramowania klasy ERP. W programie Navision Attain wykonywali podstawowe operacje: wystawiali dokumenty handlowe, magazynowe, kasowe, księgowe w fikcyjnej fir...

  Eventy marketingowe jako narzędzie promocji marki

  Janowska, Kinga (2012)
  W niniejszej pracy podjęto próbę udowodnienia tezy, iż eventy marketingowe są skutecznym narzędziem promocji marki. Jako metodę badawczą wybrano sondaż ankietowy, natomiast narzędziem zbierania informacji był kwestionariusz ankietowy. Na podstawie przeprowadzonych badań, wskazano wpływ wydarzeń marketingowych oraz emocji z nimi związanymi na zachowania i percepcję uczestników wydarzenia marketingowego – eventu w celu scharakteryzowania atrakcyjnego i skutecznego eventu modowego. Z wyników bad...

  The impact of instructional technology on business education in the United States

  Widlak, Frederick W. (2004)
  Internet jest bardzo ważnym czynnikiem w dzisiejszej edukacji. Służy jako źródło nowych praktyk, metod nauczania i uczenia się. Nauczanie on-line uważane jest za skuteczne interakcje podtrzymujące to nowe środowisko. Przeglądanie stron www łączy nowe sposoby nauczania i uczenia się oraz stawia coraz nowsze i wyższe wymagania studentom i instruktorom. Programy kursów on-line są dobrze zaprojektowane, posiadają dobrze napisane teksty i efektywne cele uczenia się. Istnieją jednak krytyczne uwagi...

  Rewolucyjne a ewolucyjne podejście do zmian organizacyjnych

  Czarnecka, Barbara (2005)
  Explaining how and why organizations change has been an important and enduring quest of scholars in management. This article presents two predominating in contemporary theory approaches to organizational change: revolutional and evolutional. Author depicts main ideas of each, their strengths and weaknesses and how both can extend our understanding of organizational changes

  The Nowy Sącz entrepreneurial spirit

  Pawłowski, Krzysztof (2003)
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark