LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
WSB-NLU Institutional Repository
Type
Institutional Repository
Items
1044 Publications
Compatibility
OpenAIRE Basic (DRIVER OA)
OAI-PMH
http://repozytorium.wsb-nlu.edu.pl/oai/driver
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Analiza i ocena efektywności rynku funduszy inwestycyjnych polskich akcji oraz najbardziej agresywnych z nich w latach 2005 – 2012

  Celem niniejszej pracy jest analiza i ocena efektywności rynku funduszy inwestycyjnych polskich akcji oraz najbardziej agresywnych funduszy działających na tym rynku. Analiza dotyczy okresów rocznych w latach 2005 – 2012. Rynkiem funduszy inwestycyjnych polskich akcji nazwano w niniejszej pracy zbiór tych funduszy inwestycyjnych, które w określonej przez siebie polityce inwestycyjnej nie ograniczają się do inwestowania w akcje wybranych sektorów lub spółek, lecz mogą inwestować w akcje wszyst...

  Languages in Problem Solving and Modeling

  The article concerns the problem of languages used in modeling and solving problems. Its framework stems from the distinction between two problem solving approaches – expert and interactive approach. The language choice is particularly important for the latter; we cannot solve a problem using a language that has not been used for the problem description. The text presents some arbitrarily chosen problem modeling languages, including computer supported ones. Special attention is...

  Kompetencje osobiste menedżera i ich wpływ na zarządzanie zasobami ludzkimi

  Praca analizuje kompetencje zawodowe oraz osobiste menedżerów zatrudnionych w firmie Provident Polska S.A. Treści merytoryczne są ściśle powiązane z częścią badawczą niniejszego opracowania. Badania zostały przeprowadzone z wykorzystaniem metody ankietowej, narzędziem badawczym był kwestionariusz ankietowy zawierający pytania otwarte, zamknięte, kontrolne oraz skale. Respondenci to grupa osób pełniących funkcje kierownicze w wyżej wymienionej firmie oraz jej pracownic...

  Uroczystość Bożego Ciała – święto z procesją

  Święto Bożego Ciała powinno być obchodzone w Wielki Czwartek bowiem w Wielki Czwartek Kościół Rzymskokatolicki obchodzi pamiątkę ustanowienia Eucharystii. W Wielkim Tygodniu Kościół rozważa również mękę Chrystusa i obowiązuje żałoba, dlatego też papież Urban IV specjalną bullą „Transiturus” ogłoszoną 11 sierpnia 1264 roku ustanowił osobne święto Bożego Ciała dla całego kościoła i nakazał je obchodzić. W Polsce jest ono obchodzone w czwartek po niedzieli Trójcy Przenajświętszej, a więc jest to...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark