LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
WSB-NLU Institutional Repository
Type
Institutional Repository
Items
1142 Publications
Compatibility
OpenAIRE Basic (DRIVER OA)
OAI-PMH
http://repozytorium.wsb-nlu.edu.pl/oai/driver
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Kompetencje osobiste menedżera i ich wpływ na zarządzanie zasobami ludzkimi

  Praca analizuje kompetencje zawodowe oraz osobiste menedżerów zatrudnionych w firmie Provident Polska S.A. Treści merytoryczne są ściśle powiązane z częścią badawczą niniejszego opracowania. Badania zostały przeprowadzone z wykorzystaniem metody ankietowej, narzędziem badawczym był kwestionariusz ankietowy zawierający pytania otwarte, zamknięte, kontrolne oraz skale. Respondenci to grupa osób pełniących funkcje kierownicze w wyżej wymienionej firmie oraz jej pracownic...

  Perception of Export Barriers at Different Stages of the Internatonalizaton Process - Evidence from European SMEs

  This paper explores the evolution of export barriers along the firm’s internationalization process. Based on a sample of 7,515 European SMEs, we investigate the differences perceived by different groups of firms: companies uninterested in exports, future exporters, pre-exporters, experimental exporters, involved exporters, active exporters, committed exporters and failed exporters. We study both external barriers (i.e. arising from the environment in home and foreign markets) a...

  Funkcjonowanie niemieckich przedsiębiorstw sportowych w warunkach globalizacji

  The German sport clubs in last few years were submitted of organizing conversion to become sport companies. Taking into consideration the hierarchy of goals, sport success as well as financial results start to have an enormous role in their activity. This is a main reason, why marketing strategy begun to be implemented towards their customers. Diversification of the business activity and limitation of the risk was typical in this situation. In result, the German sport compan...

  Uroczystość Bożego Ciała – święto z procesją

  Święto Bożego Ciała powinno być obchodzone w Wielki Czwartek bowiem w Wielki Czwartek Kościół Rzymskokatolicki obchodzi pamiątkę ustanowienia Eucharystii. W Wielkim Tygodniu Kościół rozważa również mękę Chrystusa i obowiązuje żałoba, dlatego też papież Urban IV specjalną bullą „Transiturus” ogłoszoną 11 sierpnia 1264 roku ustanowił osobne święto Bożego Ciała dla całego kościoła i nakazał je obchodzić. W Polsce jest ono obchodzone w czwartek po niedzieli Trójcy Przenajświętszej, a więc jest to...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark