LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Repository of Nicolaus Copernicus University
Type
Institutional Repository
Items
4442 Publications
Compatibility
OpenAIRE Basic (DRIVER OA)
OAI-PMH
https://repozytorium.umk.pl/oai/driver
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Rewitalizacja małych miast w województwie kujawsko-pomorskim szansą ich rozwoju społeczno-gospodarczego

  Celem opracowania jest określenie uwarunkowań podejmowania działań rewitalizacyjnych na przykładzie małych miast w województwie kujawsko-pomorskim oraz roli władz samorządowych we wspieraniu projektów rewitalizacyjnych.

  Uczniowie i komputery w sieci…

  Wszechobecność komputerów w naszym życiu spowodowała, iż często nie wyobrażamy sobie dnia bez włączenia komputera i sprawdzenia poczty elektronicznej, czy wyszukania informacji w dostępnych serwisach internetowych. Podłączenie naszego komputera do sieci Internet staje się powoli standardem, który niestety w Polsce cały czas stosunkowo za dużo kosztuje. W sytuacji, gdy jednak zdecydujemy się już na podłączenie naszego komputera do sieci pojawiają się pierwsze pytania. Jaka opcja będzie dla mni...

  Metaforyczny charakter wyrażeń eufemistycznych współczesnego języka rosyjskiego (na przykładzie pola semantycznego seksu)

  In the modern Russian the euphemisation is one of the important linguistic processes. Research on euphemismes is becoming more and more popular, because euphemismes for the sake of grammar and pragmatic variety are very interesting. This paper refers to the problem of metaphorical character of euphemismes on the basis of semantic field of sex. Эвфемизация занимает в современном русском языке почётное место. Возникающие в её результате эвфемистические выражения, представляют собой разнообр...

  S. Swieżawski, Święty Tomasz na nowo odczytany

  Jest to recenzja książki Stefana Swieżawskiego pt. "Święty Tomasz na nowo odczytany".

  „Uczyńmy człowieka” Historia interpretacji teologicznej Rdz 1,26 od Filona Aleksandryjskiego po początek IV wieku

  The first chapter of Genesis has arguable the greater influence of the development of Christian exegesis and theology than did any other part of the Old Testament. Gen 1:26 is frequently commented on by the Christian authors, but Philo from Alexandria and the rabbinic tradition had given attention to the plurals in this text. The rich context of the Gen 1:26 appeared as the sources of anthropology, theology and Christology. Barnabas interpreted the plural in Gen. 1:26 as God talking to the Lo...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Funders in data provider publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Projects with most Publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark