LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
oPUB
Type
Institutional Repository
Items
280 Publications
Compatibility
OpenAIRE 3.0 (OA, funding)
OAI-PMH
http://opub.dsw.edu.pl/oai/request
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Wychowanie w szkołach jezuickich okresu staropolskiego

  Kochanowicz, Jerzy (2010)
  Brak ostatniej strony. Prezentowany artykuł jest próbą zarysowania kompleksowego zagadnienia wychowania w szkole jezuickiej w okresie staropolskim. Z konieczności oferuje jednak spojrzenie uproszczone ze względu na wielość form, w których realizowała się jezuicka oświata (szkoły różnego typu i stopnia, teatr szkolny, sodalicje uczniowskie, instytucje wspomagające: bursy, konwikty, biblioteki etc.), ze względu na jego wzloty i upadki, wreszcie – jego zróżnicowanie geograficzne: szkoły w Wie...

  Poradnictwo ery komunikacji satelitarnej

  Kargulowa, Alicja (2012)
  Artykuł przedstawia poradnictwo ery komunikacji satelitarnej, jako społeczny proces, w którym udział bierze wiele podmiotów życia społecznego. Są to organizatorzy życia społecznego, członkowie społeczeństwa – potencjalni klienci poradni, osoby radzące się, doradcy oraz badacze -poradoznawcy. Wspomniane podmioty kierowały się innymi intencjami w okresie industrializmu, a innymi kierują się w okresie ery satelitarnej i społeczeństwa sieci. Autorka analizuje tę zmianę i jej szeroki kontekst, ...

  Być doradcą! Doświadczenia i refleksje

  (2008)
  „Być doradcą! Doświadczenia i refleksje” – ta publikacja to głos praktyków, doradców z różnych instytucji z różnych stron Polski. Aktualne, autentyczne doświadczenia przywołane i opisane w ramach studiów podyplomowych realizowanych w Dolnośląskiej Szkole Wyższej „Doradca – trener – konsultant. Całożyciowe poradnictwo zawodowe”. Opublikowane w tomie artykuły powstały na seminariach dyplomowych prowadzonych przez: prof. Alicję Kargulową, prof. Józefa Kargula, prof. Bożenę Wojtasik i dr Elżbietę...

  „Inny” w pedagogice

  Kargulowa, Alicja (2011)

  Rozwój profesjonalny jako uczenie się w relacjach

  Noworolnik-Mastalska, Monika (2013)
  W artykule dokonano klasyfikacji wybranych współczesnych koncepcji rozwoju profesjonalnego, przyjmując perspektywę społeczno-kulturowego uczenia się w szeroko rozumianych relacjach. Oprócz klasycznego społecznego uczenia się w relacjach z innymi ludźmi rozważano również jego inne wymiary, takie jak: wymiar osobisty, kiedy to uczenie się zachodzi w relacji do własnego „Ja” podczas rozwoju tożsamości zawodowej, oraz wymiar kulturowy, kiedy z kolei uczenie się jest wynikiem kompetentnego odpowia...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Funders in data provider publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Projects with most Publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark