LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Digital library of Brno University of Technology
Type
Institutional Repository
Items
43357 Publications
Compatibility
OpenAIRE 3.0 (OA, funding)
OAI-PMH
https://dspace.vutbr.cz/oai/request
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Manufacturing of pin with flange

  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru Strojírenské technologie předkládá návrh na technologii výroby výkovku - čepu s přírubou - vyráběného zápustkovým kováním z materiálu 15 142. Výkovek bude zhotoven několika údery v dokončovací zápustce. Vzhledem k sériovosti 800 000 ks za rok a vypočítané potřebné síle posledního úderu, se výkovek bude vyrábět na protiběžném bucharu KHZ-2 o jmenovité energii 20kJ. Kovací zápustky jsou vyrobeny z nástrojové oceli 19 552 a tepelně zpracovány...

  Čtečka paměťových karet

  Práce se zabývá problematikou paměťových karet SD a jejich  principem činnosti. Cílem práce bylo navrhnout a sestrojit čtečku paměťových karet. Toto zařízení umí ukládat a číst ASCII znaky. Hardware byl navrhnut pro komunikaci přes sériové rozhraní a je řízen mikrokontrolérem MC9S08QG8. This work deals with problems of SD memory card reader and its working principles. I have focused in my bachelor's thesis on proposition and construction of memory-card reader. This memory-card reader is ab...

  Návrh na snížení nezaměstnanosti v okrese Vyškov

  Tato diplomová práce se týká problematiky nezaměstnanosti v okrese Vyškov v letech 2007 – 2011. Práce obsahuje analýzu všech skupin nezaměstnaných v korelaci k věku, dosaženého vzdělání, pohlaví, stavu zdraví a délce nezaměstnanosti. Dále se v práci nachází několik návrhů řešení, které by měly prolomit značně neuspokojivý stav míry nezaměstnanosti ve zmíněném okrese. This diploma work deals with problem of unemployment in the district of Vyškov in the years 2007-2012. This work includes an...

  Zavedení SPC ve výrobním procesu

  Diplomová práce se zabývá zaváděním statistického řízení procesu (SPC) na CNC řezací centrum do mechanické výroby. Jedna část projektu se zabývá sběrem teoretických informací, sledováním procesu a sběrem dat. Druhá část řeší stabilizaci, regulaci a nápravná opatření procesu za použití správných statistických nástrojů. Výsledkem je zavedení měřicí stanice, odkud budou data přenášena na server a vyhodnocována. Na základě toho je možné, pokud proces nevykazuje stabilní stav, provést včas korekci...

  Diagnostics and Maintenance Design

  V textu je uveden záznam o provedení vizuální prohlídky vybraného úseku v městě Luhačovice. Do formuláře byly zakresleny poruchy vozovky, určeny jejich plochy a délky. Dále je popsáno zhodnocení a příčina vzniku porušení. Poté je uveden návrh a provedení opravy vozovky. V teoretické části je zapsána klasifikace poruch podle TP 82 „Katalog poruch netuhých vozovek“. Z katalogu jsem vybral a zmínil důležité poruchy, které se projevovaly v diagnostikovaném úseku. Nakonec popisuje zásady plánování...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Funders in data provider publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Projects with most Publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark