LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Digital library of Brno University of Technology
Type
Institutional Repository
Items
27558 Publications
Compatibility
OpenAIRE 3.0 (OA, funding)
OAI-PMH
https://dspace.vutbr.cz/oai/request
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • High-rise building in Brno

  Vlčková, Kristýna (2014)
  V rámci studie je řešen výškový objekt v Brně v městské části Veveří. Navržený objekt je členěn na 2 výškové věže o výškách 177 a 57 metrů, které navazují na okolní výškovou zástavbu administrativního centra na ulici Šumavské. Objekty jsou vzájemně propojeny proskleným krčkem. Výškový objekt je navržen jako kreativní centrum, sdružující různé umělecké směry do jedné budovy, v kombinaci s bydlením a vertikální galerií. V rámci jednotlivých podlaží jsou variabilní prostory pro studia, dílny a k...

  Systém pro testování odolnosti komunikační jednotky LAN dálkového sběru dat

  Mlýnek, Petr (2008)
  Systémy dálkového sběru dat mají široké uplatnění. Jednou z oblastí je i sběr dat v energetice, kdy se odečítá spotřeba elektrické energie při tzv. průběhovém měření. Výhodou dálkového odečtu odebrané elektrické energie je možnost častých odečtů bez nutnosti fyzické přítomnosti u daných elektroměrů. Nevýhodou dálkového sběru dat je, že přenos dat v síti může být předmětem různých typů útoků. Základem jakékoli obrany je důkladná znalost těchto útoků. Obrana proti těmto útokům je možná, ale vyž...

  Audiovizuální istalace

  Kachtík, Petr (2013)
  Základ diplomové práce tvoří instalace založená na propojení v reálném čase manipulovaného zvuku, obrazu a světel. Interakce mezi jednotlivými částmi instalace je dána manipulací se všemi jejími složkami. Cílem je komplexně obsáhnout prostor zatemněné místnosti vytvořením specifického environmentu. The basis of the thesis are based on the installation linked with real time manipulated audio, video and lights. Interactions between different parts of the installation is given by handling all...

  Vzdělávací a poradenské centrum Otevřená zahrada NNO v Brně - stavebně technologický projekt

  Marková, Veronika (2018)
  Předmětem diplomové práce je řešení stavebně technologického projektu výstavby administrativní budovy ,,Vzdělávací a poradenské centrum Otevřená zahrada NNO v Brně". Budova je navržena jako třípodlažní železobetonový skelet s plochou vegetační střechou a s lehkým obvodovým pláštěm. Diplomová práce zahrnuje především technologické předpisy pro montáž obvodového pláště a pro montáž oken, kontrolní a zkušební plány, návrh strojní sestavy, projekt zařízení staveniště, položkový rozpočet aj. Th...

  Bytový dům v Trutnově - stavebně technologický projekt

  Schreiber, Jiří (2018)
  Diplomová práce se zabývá řešením technologie výstavby vrchní hrubé stavby na objektu bytového domu v Trutnově. Obsahem práce jsou především zpracované technologické předpisy pro monolitické stropní konstrukce a pro svislé nosné konstrukce. Pro etapu hrubé vrchní stavby je dále zpracován návrh zařízení staveniště, technická zpráva zařízení staveniště, technická zpráva ke stavebně – technologickému projektu, řešení organizace výstavby, časový plán, položkový rozpočet, návrh strojní sestavy. ...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Funders in data provider publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Projects with most Publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark