LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Ankara University Archive System
Type
Institutional Repository
Items
26047 Publications
Compatibility
OpenAIRE Basic (DRIVER OA)
OAI-PMH
http://acikarsiv.ankara.edu.tr/services_oai2/
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Nijerya’da silahlı örgütler: Boko Haram ve MEND

  <p>2000’li yıllarda Nijerya’da iki silahlı örgüt gerçekleştirdikleri eylemlerle hem iç hem dış kamuoyunda gündeme gelmiştir. Bunlardan ilki olan Boko Haram, ağırlıklı olarak ülkenin kuzeydoğusunda faaliyet gösteren, Selefilik görüşüne sahip olan bir İslami Cihat örgütüdür. Temel amaçları devletin tutukladığı örgüt üyelerinin bırakılması ve Nijerya’da bir Şeriat rejiminin tesis edilmesidir. Bu amaçlar doğrultusunda devlet ve uluslararası kuruluşları hedef alan saldırılar düzenlemektedir....

  7-15 yaş grubundaki kekeme olan ve olmayan bireylerin sözel iletişim tutumlarının karşılaştırılması

  <p><table cellspacing="0" cellpadding="1" width="100%"><tbody><tr class="renkp"><td id="td0" colspan="4"><p>Kekemelik çok boyutlu bir akıcılık bozukluğudur. Klinik çalışmalarda kekemelerin sözel iletişime karşı olumsuz tutuma sahip olduklarının gözlenmesi ve bu tutumların kekemeliği geliştirici ve devam ettirici bir faktör olabileceğinin kabul edilmesi, kekemelerin sözel iletişim tutumlarının sistematik araştırmalarla değerlendirilmesini gerektirmiştir. Kek...

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ YONCA EKİM ALANLARINDA GÖRÜLEN ÖNEMLİ HASTALIKLARIN BELİRLENMESİ

  Bu çalışma ile Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ayaş ve Haymana çiftlikleri ile Dışkapı yerleşkesindeki yonca ekim alanlarındaki önemli hastalıklar belirlenmiştir. 2003 - 2004 yıllarında belirtilen bölgelerden örnekler alınarak hastalık etmenlerinin teşhisleri yapılmıştır. Teşhisi yapılan funguslar; Leptotrochila medicaginis, Pseudopeziza medicaginis, Leveillula taurica, Peronospora trifoliorum, Phoma medicaginis var. medicaginis, Colletotrichum trifolii, Stemphylium botryosum, Stagon...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark