LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1

VBN

Name
VBN
Type
Institutional Repository
Items
15037 Publications
Compatibility
OpenAIRE 2.0+ (DRIVER OA, EC funding)
OAI-PMH
http://vbn.aau.dk/ws/oai
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Road and street smart lighting control systems as a new application area of the hot-potato protocol

  This paper presents the new application area of the hot-potato routing protocol, which is a “last-mile” communication network for controlling systems of road and street lighting.Four variants of the hot-potato protocol are analyzed with use of the graph theory. For the assessment of the traffic parameters the ETX parameter is used in relation to the length of the shortest path. Proposed methods are independent of the media type and can be implemented either in wireless or PLC.

  Perspektiverne for den nordjyske IKT-sektor

  I dette kapitel analyseres de erhvervsmæssige udviklingsperspektiver for den nordjyske IKT-sektor. Udviklingen på verdensplan har en stor betyd¬ning i denne højteknologiske industri, hvor den teknologiske foran¬dringstakt er meget høj. En stor del af beskæftigelsen er i internationale virksomheder og påvirkes derfor af disse markeder, men DDN kunne (måske) have haft en større betydning for udviklingsperspektiverne end det fik.

  Nød lærer nøgen kvinde

  Jeg er begyndt at cykle til arbejde. Det burde jeg have begyndt på for længe siden. Paradokset er jo, at der er en kæmpe gevinst, både for miljøet og for mig. Forhåbentlig kommer det til at gå på samme vis i byggeriet.Jeg føler mig næsten fristet til at håbe, at energipriserne vil holde det høje niveau og gerne stige endnu mere, så alle landets bygningsejere bliver tvunget til at stille sig selv spørgsmålet: Hvad kan jeg gøre for at slippe billigere?Når det handler om energiforbrug i bygninge...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Funders in data provider publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Projects with most Publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark