LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Erciyes University Open Archive System
Type
Institutional Repository
Items
16 Publications
Compatibility
OpenAIRE 3.0 (OA, funding)
OAI-PMH
http://acikarsiv.erciyes.edu.tr:8080/oai/request
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Comparative Study On Solid Core Photonic Crystals Fibers: Dispersion For Fixed Hole Diameter And Fixed Pitch Length

  In this study, the dispersion properties of the PCFs with triangular lattice for both the structures with a fixed hole-diameter (d) and with a fixed pitch length (Λ) are investigated comparatively. The PCFs studied in this work have a core formed a missing air-hole at the center in a silica background and a photonic crystal cladding with a regular triangular lattice having 4-rings of air-holes around the core. Simulations are executed for both fixed diameter (d=0.84 μm) an...

  Civan Perçemi (Achillie Millefolium L.) Bitkisinden Elde Edilen Boyarmadde İle Yünlü Kumaşların Boyanması Ve Spektrofotometrik Analizi

  Civan perçemi (Achillie millefolium L.) olarak bilinen bitkinin yapısında achilleine, apigenin, azulen, camphor, coumarin, inulin, menthol, quercetin, rutin ve salisilik asittir gibi bir çok kimyasal bulundurmasına karşın yapısındaki boyarmadde özelliği içeren temel bileşen guercetin dir. Bu çalışmada guerceti ve benzer boya özelliği gösteren yapılar kullanılarak yünlü kumaşların boyanma özellikleri araştırılmıştır. Boyama öncesinde yünlü kumaşa önceden mordanlama işlem ya...

  yazar başlık

  senato (1985)
  açıklama özet sponsor

  Ekmeklik Buğdayda Kalite

  Ekmeklik buğday çeşitlerinin farklı tüketici kesimlerinin isteklerine cevap verebilecek uygun kalite özelliklerine sahip olması gerekmektedir. Buğday yetiştiriciliğinde; gübreleme, sulama, ekim zamanı, ekim sıklığı, hastalık, zararlı, yabancı ot kontrolü ve hasat zamanı gibi faktörlerin buğday kalitesine etki ettiği bilinciyle hareket ederek; uygun zamanda ve dozda azotlu gübre vererek, buğdayın olum dönemlerine dikkat etmek sureti ile gerekirse sulama zamanını bu dönemler...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark