LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Erciyes University Open Archive System
Type
Institutional Repository
Items
14 Publications
Compatibility
OpenAIRE 3.0 (OA, funding)
OAI-PMH
http://acikarsiv.erciyes.edu.tr:8080/oai/request
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Yumurta Parazitoidi Trichogramma evanescens (Hymenoptera: Trıchogrammatıdae)’ in Yaşam Evrelerinin Gamma Radyasyonuna Karşı Duyarlılıkları

  Ayvaz, Abdurrahman; Karabörüklü, Salih; Tunçbilek, Aydın Ş. (2007)
  Bu çalışmada, gamma radyasyonunun yumurta parazitoidi Trichogramma evanescens’in yumurta, pupa ve ergin evreleri üzerine etkileri araştırılmıştır. Parazitoidin yumurta evresi 0-20 Gy arasında değişen dozlarda ışınlandığında artan doza bağlı olarak pupalaşma, ergin çıkışı ve dişi birey oranında azalma gözlenmiştir. 5 Gy’lik dozla ışınlanan yumurtalardan gelişen erginlerin parazitleme oranlarında kontrole göre önemli bir azalma görülmemiştir. Parazitoidin 1 günlük pupaları ışınl...

  Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Drama Yöntemiyle Fen Ve Teknoloji Dersinin İşlenmesine Yönelik Öz-Yeterlik Ve Tutumları

  Altıntaş, Ebru; Kaya, Hasan (2012)
  ÖZET Fen ve Teknoloji dersi bireyleri bilişsel, duyuşsal ve devinişsel alanda geliştiren temel derslerden biridir. Drama yöntemi ise aktif öğrenme tekniklerine uygun, Fen ve teknoloji dersinde bireylerin gelişimini destekleyen ve yaratıcılığını artıran bir yöntemdir. Bu araştırma, 2010-2011 yılı bahar döneminde Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı 3. ve 4. sınıflarında öğrenim gören 190 öğretmen adayının (120 kız ve...

  Larenks Hava Boşluğunun Co-60 Ve 6 Mv Foton Işınları İçin Etkisinin İncelenmesi

  Bayraktar, Demet; Yaray, Kadir; Orhan, Okan; Çalışır, Ahmet (2012)
  Özet : Baş-boyun bölgesinde yer alan ve üst solunum yollarına yerleşen lezyonların radyoterapi tedavisinde, radyasyon ışınları genellikle lezyonun yüzeyine ulaşmadan önce bir hava boşluğundan geçer. Işınlamalarda hava boşluğunun varlığı, hava-tümör ara yüzeyinde elektronik denge kayıplarına bağlı olarak, bu bölgede doz düşüşlerine neden olur. Doz düşüşü etkisi hava boşluğunun geometrisine, hacmine ve ışınlanan alanın büyüklüğü ile kullanılan foton enerjisin...

  deneme1

  deneme1 (2016)
  fdf sd dfdf

  Comparative Study On Solid Core Photonic Crystals Fibers: Dispersion For Fixed Hole Diameter And Fixed Pitch Length

  Demir, Halime; Özsoy, Sedat (2012)
  In this study, the dispersion properties of the PCFs with triangular lattice for both the structures with a fixed hole-diameter (d) and with a fixed pitch length (Λ) are investigated comparatively. The PCFs studied in this work have a core formed a missing air-hole at the center in a silica background and a photonic crystal cladding with a regular triangular lattice having 4-rings of air-holes around the core. Simulations are executed for both fixed diameter (d=0.84 μm) an...
 • senato 2

  Yazı işleri müdürlüğü (1986)
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Projects with most Research Data

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark