LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Högskolan Kristianstad Publikationer
Type
Institutional Repository
Items
5680 Publications
Compatibility
OpenAIRE 3.0 (OA, funding)
OAI-PMH
http://hkr.diva-portal.org/dice/oai
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Fånga dagen i undervisningen : en etnografisk studie i Gambia

  I detta arbete har vi sökt och erhållit kunskaper om hur lärare fångar dagen i undervisningen i Gambia, genom kvalitativa metoder bestående av intervjuer och observationer. Vi vill ta hem kunskaperna till Sverige, ta lärdom och bygga broar för att dels kunna utveckla vårt eget lärande och dels knyta till oss kunskaper om den gambiska kulturen. Vi har studerat genom ett etnografiskt synsätt eftersom vi befann oss mitt i denna annorlunda kultur under vår sista verksamhetsförlagda utbildning. Lä...

  Ownership strategy : a holistic and praxis oriented view on corporate governance

  Swedish municipalities are sometimes using wholly owned corporations in order to conduct certain municipal operations. They have, however, been criticised for being passive owners. This paper presents a development of the concept of ownership strategy, with the aim of reconciling the fragmented field of corporate governance. The concept is empirically developed in order to explore the ownership strategies of municipal owners. From data collected through a survey from Swedish municipalities, i...

  ”Man gör det man tycker om att göra” – en kvalitativ studie i hur killar i åldrarna 11- och 14 år ser på sig själva och sin psykosociala utveckling

  Syftet med detta arbete är att ta reda på hur killar i åldrarna 11 och 14 ser på sig själva och sin psykosociala utveckling. Vad påverkar killars syn på sig själva i sin psykosociala utveckling i åldrarna 11- och 14 år? Har killar i dessa åldrar behov av samtal om sin psykosociala utveckling? Genom enskilda intervjuer fick killarna berätta om sina personliga upplevelser och erfarenheter. Resultatet visar att familjen och främst mamman är viktig för killarna. Kompisar är även viktiga för killa...

  Boll spelar roll : en intervjustudie om lärares resonemang kring bollekar och bollspel

  Anledningen till detta examensarbete är att bollekar och bollspel har visat sig dominera idrottsundervisningen i skolan och enligt den senaste läroplanen, Lgr 11, finns inte bollekar och bollspel specifikt uttalat. Examensarbetet innehåller en intervjustudie där fem lärare som undervisar i idrott och hälsa i årskurs F-6 har medverkat. Syftet med studien är att undersöka hur lärare förhåller sig till momentet bollekar och bollspel i ämnet idrott och hälsa. I examensarbetet presenteras också i ...

  Produktionsavbrott - förekommer det effekter att lära av?

  A large part of the time losses in production in modern manufacturing industry are a cause of unplanned interruptions in production. In this essay we have studied the effects of an unplanned interruption in production. The study was performed during one month on a press production line at Volvo Cars Body Components (VCBC) in Olofström. The effects of the interruptions have been studied on the basis of two perspectives of the environment of the production. The study started at the level of au...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Funders in data provider publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Projects with most Publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark