LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Repository of the School of Dental Medicine University of Zagreb
Type
Institutional Repository
Items
356 Publications
Compatibility
OpenAIRE 3.0 (OA, funding)
OAI-PMH
https://repozitorij.sfzg.unizg.hr/oai
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Mogućnosti estetskog rješavanja središnje dijasteme na gornjim zubima

  Balta, Renata (2015)
  Vrlo često u stomatološku ordinaciju dolaze pacijenti zbog pojava dijastema između zubi, pogotovo u gornjoj čeljusti. Suvremene tehnike u stomatologiji nude nam veliki raspon materijala i metoda izrade kako bi dobili što prirodniji završni izgled. Ovisno o etiologiji, veličini i smještaju dijasteme te financijskim mogućnostima pacijenta biramo koju metodu koristiti. Ortodontska terapija u prekrivanju dijastema najmanje je invazivna metoda koja često biva samo početna faza pri prekrivanju dija...

  Učinak novih izvora svjetlosti za izbjeljivanje zuba

  Klarić, Eva (2013)
  Izbjeljivanje zubi je postupak kojim se tretiraju te u odreĊenom stupnju otklanjaju razliĉite diskoloracije zubi. Aktivni spoj svih sredstava za izbjeljivanje je vodikov peroksid. Mehanizam reakcije vodikovog peroksida nije u potpunosti razjašnjen, ali se smatra da je proces oksidacije, gdje se velike pigmentirane molekule razlažu u manje, odgovoran za izbjeljivanje. Izvori svjetlosti mogu poboljšati izbjeljivanje tako što fotokatalitiĉki ili termokatalitiĉki ubrzavaju aktivni raspad molekula...

  CAD/CAM sustavi za izradu skeleta djelomičnih proteza

  Hunić, Hrvoje (2015)
  Dentalna medicina se kao znanstvena i stručna disciplina razvija iz dana u dan sve više zahvaljujući razvoju tehnologije. CAD (računalom potpomognuto oblikovanje) / CAM (računalom potpomognuta izradba) tehnologija je danas visoko zastupljena u svim aspektima dentalne medicine u svijetu. Cilj ove tehnologije je skratiti vrijeme izradbe protetskog rada, smanjiti mogućnost pogrešaka, te ponuditi mogućnost protetske sanacije u manjem broju posjeta ili u jednoj posjeti. Upotrebom ove tehnologije i...

  Preparati fluora u prevenciji radijacijskog karijesa

  Vučković, Silvija (2015)
  Pacijenti koji primaju radioterapiju u području glave i vrata, izloženi su raznim rizicima i popratnim nuspojavama među koje ubrajamo i rizik od nastanka radijacijskog karijesa. Radijacijski karijes predstavlja agresivan i brzo progresivan oblik karijesa čiji je uzrok nedostatak i promjena sastava i funkcije sline, što nastaje usljed oštećenja slinovnica zračenjem. Orodentalna njega igra važnu ulogu u terapiji i pristupu pacijentima pod radioterapijom. Stomatolozi moraju uspostaviti dobru kom...

  Biostatika djelomične proteze i estetski retencijski elementi

  Kordić, Antonio (2016)
  Jedino djelomična proteza koja je planirana i izrađena uz poštivanje tehničko- -mehaničkih i bioloških kriterija uklopit će se u usnu šupljinu i osigurati ravnomjernu raspodjelu opterećenja na mukogingivna tkiva i na parodont uporišnih zuba. Samo na taj način izrađena proteza omogućuje harmoničnu funkciju žvačnoga sustava (1). Prema tome, biostatički problem djelomične proteze nastaje uglavnom zbog razlike između stupnja pomičnosti preostalih zuba i stupnja pomičnosti prot...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark