LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Repository of the School of Dental Medicine University of Zagreb
Type
Institutional Repository
Items
356 Publications
Compatibility
OpenAIRE 3.0 (OA, funding)
OAI-PMH
https://repozitorij.sfzg.unizg.hr/oai
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Matične stanice i njihova primjena u regeneraciji zubnih tkiva

  Medved, Monika (2015)
  Potraga za novim načinima liječenja dovela je do istraživanja matičnih stanica. Postoje dva tipa matičnih stanica: embrionalne matične stanice i odrasle mezenhimalne matične stanice. Embrionalne matične stanice izolirane su iz unutrašnje stanične mase blastociste, dok su odrasle matične stanice pronađene u različitim tkivima kao što je koštana srž, masno tkivo, potkožno tkivo, mišići i periferna krv. Različite metode koriste se za izolaciju stanica. One uključuju izolaciju uz pomoć enzima, ma...

  Utjecaj pušenja na zdravlje usne šupljine - znanje i stavovi stomatologa i studenata stomatologije

  Komar, Katarina (2015)
  Pušenje duhana ima dokazano štetan učinak na cjelokupno opće i oralno zdravlje. Redovito informiranje pacijenata o štetnostima duhanskog dima i savjetovanje prestanka pušenja može imati veliki utjecaj na smanjenje udjela pušača u zajednici. Stomatolozi kao zdravstveni djelatnici igraju veliku ulogu u promoviranju zdravih životnih navika te koristi nepušačkog načina života, a često su prvi koji imaju priliku zamijetiti patološke promjene u ustima koje nastaju kao posljedica pušenja. Svrha istr...

  Mogućnosti estetskog rješavanja središnje dijasteme na gornjim zubima

  Balta, Renata (2015)
  Vrlo često u stomatološku ordinaciju dolaze pacijenti zbog pojava dijastema između zubi, pogotovo u gornjoj čeljusti. Suvremene tehnike u stomatologiji nude nam veliki raspon materijala i metoda izrade kako bi dobili što prirodniji završni izgled. Ovisno o etiologiji, veličini i smještaju dijasteme te financijskim mogućnostima pacijenta biramo koju metodu koristiti. Ortodontska terapija u prekrivanju dijastema najmanje je invazivna metoda koja često biva samo početna faza pri prekrivanju dija...

  Preparati fluora u prevenciji radijacijskog karijesa

  Vučković, Silvija (2015)
  Pacijenti koji primaju radioterapiju u području glave i vrata, izloženi su raznim rizicima i popratnim nuspojavama među koje ubrajamo i rizik od nastanka radijacijskog karijesa. Radijacijski karijes predstavlja agresivan i brzo progresivan oblik karijesa čiji je uzrok nedostatak i promjena sastava i funkcije sline, što nastaje usljed oštećenja slinovnica zračenjem. Orodentalna njega igra važnu ulogu u terapiji i pristupu pacijentima pod radioterapijom. Stomatolozi moraju uspostaviti dobru kom...

  Konfekcijski pričvrsni sustavi pokrovnih proteza nošenih implantatima

  Lončar, Božo (2015)
  Uvođenje terapije implantatima poboljšalo je kakvoću života bezubim pacijentima. Terapija je izvorno bila zamišljena kao potpora mostovima na skidanje kod bezubih pacijenata. Međutim, nadomjesne upotrebe su se razvile za liječenje pacijenata s upitnim stanjem kosti i za posebne potrebe. Takva planiranja terapije imaju utjecaja na biomehaniku, održavanje i uspjeh samih implantata. Preoperativno vrednovanje strukture i kakvoće zaostatnih bezubih grebena te međučeljusnih odnosa...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark