LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Repository of the School of Dental Medicine University of Zagreb
Type
Institutional Repository
Items
353 Publications
Compatibility
OpenAIRE 3.0 (OA, funding)
OAI-PMH
https://repozitorij.sfzg.unizg.hr/oai
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Halitoza : pregledni rad

  Zakšek, Igor (2015)
  Halitoza je neugodan miris izdahnutog zraka. Podaci istraživanja pokazuju da je 87% zadaha uzrokovano bolestima koje su lokalizirane u samoj usnoj šupljini. Najčešće su gingivitis, parodontitis i obloženost jezika. U manjem broju slučajeva zadah može biti uzrokovan sistemskim bolestima kao što su gastrointestinalna stanja (Zenkerov divertikul, želučana hernija, intestinalni plinovi), bubrežna, pankreasna i jetrena insuficijencija te ponekad i lijekovi, kao metronidazol. Dija...

  Terapija bisfosfonatima kod pacijenata s parodontitisom

  Župan, Maja (2015)
  Bisfosfonati su skupina snažnih antiresorptivnih lijekova koji se već desetljećima koriste u terapiji koštanih bolesti. Zbog visoke učinovitosti i afiniteta za kost danas predstavljaju zlatni standard liječenja osteoporoze. Koštana pregradnja je iznimno dobro reguliran proces od strane brojnih hormona i citokina te je za zdravlje pojedinca izuzetno važno da su njena dva procesa - razgradnja stare te odlaganje nove kosti, uravnoteženi. Kod uznapredovalog parodontitisa, zbog neravnoteže između ...

  POVEZANOST ENDODONTSKOG STATUSA I KVALITETE ŽIVOTA

  Matijević, Jurica (2013)
  Endodontski status i zdravlje periapikalnog tkiva u uskoj su meñuovisnosti i bolesti periapeksa terminalna su posljedica utjecaja patoloških noksi na endodont. Periapikalno zdravlje ima moguće posljedice na opće zdravstveno stanje, a s tim i na kvalitetu života i svakodnevnog funkcioniranja. S obzirom da je endodontski status i status periapikalnih tkiva moguće očitati jedino radiološki i kliničkim pregledom i analizom, postavlja se pitanje je li moguće analizom utjecaja n...

  Suvremeni postupci estetske rekonstrukcije krune zuba

  Lic, Mateja (2015)
  Zbog brojnih kongenitalnih i stečenih nedostataka zubnog niza pacijenti se već u dječjoj dobi i u adolescenciji podvrgavaju stomatološkim zahvatima pomoću kojih se korigira anatomija, funkcija i estetika. Prije svakog zahvata važno je uzeti detaljnu anamnezu. Materijali koji se koriste pri restauraciji su kompozitni i keramički. Prilikom izbora materijala mora se paziti na odabir boje kako bi nadomjestak što vjernije oponašao prirodan zub. Kod manjih oštećenja prednost imaju kompozitni ispuni...

  Upotreba trombocitima obogaćenog fibrina u oralnoj kirurgiji

  Manjarić, Tena (2017)
  Trombocitima obogaćen fibrin (PRF) autologni je biomaterijal sastavljen od fibrinskog matriksa bogatog leukocitima i trombocitima. Ima visoki regenerativni potencijal pri cijeljenju koštanih i mekih tkiva i pozitivan učinak na postoperativnu kvalitetu života, stoga se koristi kao aditivno sredstvo u brojnim stomatološkim i općemedicinskim kirurškim zahvatima. PRF se dobiva centrifugiranjem krvi pacijenta te se jednostavno aplicira na željeno mjesto samostalno ili u kombinaciji s drugim nadomj...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark