LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Istanbul Bilgi University Library Open Access
Type
Institutional Repository
Items
888 Publications
Compatibility
OpenAIRE Basic (DRIVER OA)
OAI-PMH
http://openaccess.bilgi.edu.tr:8080/oai/request
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Optimal monetary policy under different wage and price contracts

  51 pages Bu tez, kapalı bir ekonomide, farklı ücret ve fiyat sözleşmeleri altında en iyi para politikası konusunda bir literatür taramasıdır. En iyi para politikasını, belirleyici faktörleri enflasyon ve üretim açığı olan zarar fonksiyonunu en aza indirgediğimiz veya temsilci kişinin faydasını azami ölçüde arttırdığımız zaman elde edebiliriz. Tezde ücret ve fiyat yapışkanlığının önemi ve para politikasına en iyi yanıtı verdiğine inandığımız New Keynesyen Model üzerinde durduk. Yakın zamand...

  Göçmen kaçakçılığı ile mücadele politikaları

  113 pages Bu çalısmada, göçmen kaçakçılıgı ile mücadele konusunda uygulanan ve uygulanması önerilen politikaların, insan hakları açısından degerlendirilmesi amaçlanmıstır. Bu kapsamda bir çalısmanın yapılabilmesi için öncelikle göçmen kaçakçılıgı kavramı, benzer eylemlerle karsılastırılarak incelenmistir. Göçmen kaçakçılıgının, son dönemlerde uluslararası gündemin önemli konularından biri olmasının sebepleri ise göçmen kaçakçılıgının boyutlarının incelenmesi ile açıklanmıstır. Gelistirilen...

  Inflation targeting

  60 pages Bu çalışmada son yıllarda pek çok ülke tarafından temel para politikası olarak kabul gören ?enflasyon hedeflemesi? politikası incelenmektedir. Bu hedef hesap verme, güvenilirlik, şeffaflık ve merkez bankası bağımsızlığı ilkelerini para politikası için gerekli kılar. Bu hedeflemenin çalışmamızda açıklanan kesin etkisi enflasyon beklentilerindeki düşme üzerindedir. Çalışmada ele alınan diğer bir konu Türkiye'deki uygulamalardır. Türkiye'de enflasyon hedeflemesi politikası iki ayrı d...

  A field research on the perceptions of environmentalism in the local anti small hydropower stations resistance in Turkey: the cases of Fındıklı and Şavşat regions

  123 page This study primarily aims to describe the collective action frame evolved through the experiences of the activists of the anti small hydropower station (SHP) movements in Artvin, Şavşat and Rize, Findikli regions. The study also attempts to make sense of the frame analysis outcomes by referring to the works Alain Touraine and Alberto Mclucci on new social movements as cultural transformers. The outcome of the study submits that the anti SHP movements offer something more than envi...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark