LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Istanbul Bilgi University Library Open Access
Type
Institutional Repository
Items
846 Publications
Compatibility
OpenAIRE Basic (DRIVER OA)
OAI-PMH
http://openaccess.bilgi.edu.tr:8080/oai/request
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Yaşar Kemal'in İngilizce Anlatıcısı: Örtük Çevirmen Ayrık Ses

  111 pages Çeviribilimsel yaklaşımları bir kenara bırakarak çeviriyi anlatı olarak ele alan kuramsal çalışmalar sayıca azdı. Türk edebiyatından İngilizceye çevrilen eserlerde anlatının dönüşümünün izini sürmek akademideki bu boşluğun üstüne gitmek bakımından önemliydi. Bu doğrultuda bu çalışmada, Yaşar Kemal’in destansı anlatının örneğini oluşturan Binboğalar Efsanesi (1971) ve anlatıcı bakımından değişkenlik gösteren Yılanı Öldürseler (1976) romanlarıyla çevirileri anlatı olarak karşılaştı...

  Dilsiz yara: Feride Çiçekoğlu'nun yapıtlarında işkence ve travma

  113 pages Homeros'tan günümüze bireysel ve toplumsal felaketler insanlığın ilgisini çekmiştir. Anlatma ve paylaşma ihtiyacı da en çok yaşanan felaketlerde ortaya çıkmaktadır. Bundan dolayıdır ki savaş, doğal afetler, tecavüz, ev içi şiddet, ırk ayrımcılığı, soykırım, işkence ve benzeri travmatik olaylar edebiyatta geniş bir yer bulur. Bu tür anlatılar genelde "travma edebiyatı" başlığı altında toplanır. Türkiye'nin yakın tarihindeki en büyük toplumsal travmalardan biri 12 Eylül 1980 askeri...

  A field research on the perceptions of environmentalism in the local anti small hydropower stations resistance in Turkey: the cases of Fındıklı and Şavşat regions

  123 page This study primarily aims to describe the collective action frame evolved through the experiences of the activists of the anti small hydropower station (SHP) movements in Artvin, Şavşat and Rize, Findikli regions. The study also attempts to make sense of the frame analysis outcomes by referring to the works Alain Touraine and Alberto Mclucci on new social movements as cultural transformers. The outcome of the study submits that the anti SHP movements offer something more than envi...

  Three Essays on Dynamics of Poverty

  174 pages This dissertation includes three essays on dynamics of poverty in Turkey. Essay one addresses the question of what are the main factors and events monetary poverty transitions of households in Turkey in the years 2007-2010. Using a balanced panel data set drawn from Survey of Income and Living Conditions (SILC) and applying binary choice models that assess the relative importance of these factors in contributing to a change in the poverty status of the households, the findings re...

  Online game culture in turkish new media

  83 pages Sanal gerçekliğin sosyo-politik düzlemde ele alındığı bu çalışmada, Türkiye’deki online oyun kitlesinin oyunlardaki ritüelleri temel alınarak Türk oyun kültürünün yapısı incelenmektedir. Çalışmada Türkiye’de bir oyun milletinin var olup olmadığı incelenirken, bu soruya yanıt bulmak için hangi oyunların neden oynandığı ele alınmaktadır. Bu süre zarfında ise Huizinga tarafından ortaya konan “Homo Ludens (Oyun oynayan insan)”kavramı göz önünde tutulmakta ve oyun kitlesinin kendilerin...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark