LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Istanbul Bilgi University Library Open Access
Type
Institutional Repository
Items
888 Publications
Compatibility
OpenAIRE Basic (DRIVER OA)
OAI-PMH
http://openaccess.bilgi.edu.tr:8080/oai/request
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • İstanbul Bilgi University European Institute Newsletter

  32 pages Welcome to the seventh Newsletter of the European Institute of İstanbul Bilgi University. This issue contains information on the activities, publications, conferences, workshops, graduate programs, research, social outreach projects and opinions of our students. The highlight of this year is the revision of the e-book for high-school pupils, which is now accessible on our website: http://dijitalavrupa.bilgi.edu.tr. The revised version includes five new animations on women, childre...

  Siber Gözetim: Toplumsal Denetim Aracı Olarak İnternetin Dönüşümü

  83 pages Freedom of expression plays an important role in construction and maintenance of a pluralistic democratic society order. The most effective enjoyment of the freedom of expression in today’s world is attained through the use of mass media. The mass media is widely invoked to access to information, news, ideas and so on.. It can be used as an important tool in formation of public opinion. In this respect, the freedom of expression constitutes the core of the freedom of mass media. H...

  Philon ve Habil ve Kabil'in kurbanları Yahudi ve Yunan kurban geleneği üzerine karşılaştırmalı bir araştırma

  85 pages Bu makalenin gayesi, Antik Yahudi ve Yunan toplumlarında kurbanın mekanizmasını analiz etmek ve aydınlığa kavuşturmaktır. Yüksek Lisans dersi olarak aldığım Kutsal, Kurban ve Modernite dersi için hazırlananan bu makaleyi antik geleneklerin rehberliğini ve değerlendirmesinin bir hatırlatmasını yapmak için bir tez olarak sunuyorum. Yahudi antik mirası içerisindeki kurbanın karanlık çağları her zaman için hem İslam hem de Hristiyanlık altında bulunan kurban mekanizmasını anlamak maks...

  Sophisticated preference aggregation

  33 pages Sofistike sosyal seçim fonksiyonu bireylerin tercih profilinden alternatiflerin ağırlıklı kıyaslandığı sofistike tercihlere bir fonksiyondur. Bu çalışmada toplumdaki güç dağılımının neden olduğu oligarşi yardımıyla Pareto optimal ve ikili bağımsız sofistike sosyal seçim fonksiyonlari karakterize edilmiştir. Bu fonksiyon sınıfı diktatörlükten anonim agregasyon kuralına kadar geniş bir sınıfı içermektedir. Sonuçlarımız Arrow (1951) imkansızlık teoremini ve Gibbard (1969) oligarşi te...

  Online game culture in turkish new media

  83 pages Sanal gerçekliğin sosyo-politik düzlemde ele alındığı bu çalışmada, Türkiye’deki online oyun kitlesinin oyunlardaki ritüelleri temel alınarak Türk oyun kültürünün yapısı incelenmektedir. Çalışmada Türkiye’de bir oyun milletinin var olup olmadığı incelenirken, bu soruya yanıt bulmak için hangi oyunların neden oynandığı ele alınmaktadır. Bu süre zarfında ise Huizinga tarafından ortaya konan “Homo Ludens (Oyun oynayan insan)”kavramı göz önünde tutulmakta ve oyun kitlesinin kendilerin...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark