LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Digital library of University of Maribor
Type
Institutional Repository
Items
51744 Publications
Compatibility
OpenAIRE 3.0 (OA, funding)
OAI-PMH
https://dk.um.si/oai/oai2.php
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • SEMIOTIKA V MNOŽIČNIH VEČIGRALSKIH SPLETNIH IGRAH IGRANJA VLOG

  Žel, Teja (2015)
  Množične večigralske spletne igre igranja vlog so eden izmed najbolj priljubljenih žanrov iger. V diplomskem delu nas je zanimala semiotika množičnih večigralskih spletnih iger, predvsem pomeni znakov in simbolov v njihovih vse kompleksnejših virtualnih svetovih. V delu smo pregledali aktualno literaturo, analizirali igre ter izvedli anketo med igralci iger. Zanimalo nas je, kako dobro igralci dojemajo znake, ki so sestavni del semiotike. Prav tako nas je zanimala dvojnost pomenov znakov v ig...

  ŠTUDIJA IZDELAVE KALKULACIJE V DOMEL D.O.O.

  Nadzor in analiza proučevanja stroškov, še bolj pa njihova operativna uporaba pri poslovnih odločitvah zahtevajo, da podjetje v vse bolj konkurenčnem okolju oblikuje zanesljiv in panogi primeren sistem oblikovanja cen. Ta sistem oblikovanja cen imenujemo tudi kalkulacije. Rezultat kalkulacije je lastna cena izdelka, ki je obvezen predpogoj za oblikovanje prodajne cene pri vsakem komercialistu ne glede na program oz. izdelek, ki ga ta prodaja. Kalkulacije se od programa do programa nekoliko ra...

  MERITVE ŠUMA PROCESNIH PARAMETROV PRIMARNEGA SISTEMA IN REAKTORJA V NUKLEARNI ELEKTRARNI KRŠKO

  Diplomska naloga opisuje meritve šuma procesnih parametrov v Nuklearni elektrarni Krško. Na začetku diplomske naloge je predstavljen splošni opis Nuklearne elektrarne Krško in sama sestava in delovanje energetskega objekta. V nadaljevanju so teoretično opisane fizikalne osnove sevanja in radioaktivnosti. Razloženi so tudi vsi trije merilni sistemi (NIS, IC, ACM 7300), iz katerih smo zajemali meritev. Opisana je tudi merilna oprema Dewetron, s katero smo izvajali meritve. Na koncu diplomske n...

  Izboljšave gostinske dejavnosti na Kozjanski domačiji z vidika logistike

  Logistika je pomembna dejavnost v vsakem podjetju, tudi na turistični kmetiji. Z uporabo logistike se v obravnavanem podjetju pokažejo problemi in se na tak način poskušajo rešiti. Tudi v gostinstvu se je treba posluževati logistike in njenih dejavnosti, da dosežemo najbolj optimalen rezultat. V našem primeru je obravnavano podjetje Kozjanska domačija, ki je mlada turistična kmetija in daje velik pomen doma pridelani hrani. Nudi prenočišča, oglede, predavanja in pogostitev za vnaprej najavlje...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Funders in data provider publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Projects with most Publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark