LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Digital library of University of Maribor
Type
Institutional Repository
Items
55780 Publications
Compatibility
OpenAIRE 3.0 (OA, funding)
OAI-PMH
https://dk.um.si/oai/oai2.php
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • GENDER DIFFERENCES IN ENTREPRENEURIAL ACTIVITY IN SLOVENIA

  Urankar, Sanja (2011)
  The entrepreneurship is understood as the process of creating something new, worthy. The entrepreneurs should put into that their time and effort, and also take the risk. The enterpreneurship was always very important for the economic development and employment, therefore it's very important to know as much as possible about entrepreneurship. For that purpose in Slovenia is taking place GEM research about entrepreneurship, implemented by Institute for Entrepreneurship & Small Business Managme...

  Učinkovitost bralne strategije PV3P v srednji šoli pri usvajanju kemijskih pojmov

  Verhovšek, Maja (2012)
  Branje je pomembno ne le pri predmetu slovenščine, temveč tudi pri ostalih šolskih predmetih. Predstavlja eno izmed komunikacijskih dejavnostih, s pomočjo katere pridobivamo novo znanje. Seveda pa je to mogoče le takrat, kadar beremo z razumevanjem, torej učinkovito. Strokovnjaki opozarjajo na pomen različnih bralnih strategij, ki pripomorejo k aktivnejšemu branju, uporabi različnih korakov pred, med in po branju. Ena izmed bralnih strategij je tudi bralna strategija PV3P (Preleteti, Vprašati...

  Ukrepi Evropske komisije za zmanjšanje administrativnih bremen v Evropski uniji za mala in srednje velika podjetja

  Stamenčić, Zoran (2016)
  Meje med državami članicami Evropske unije na nek način obstajajo le še na papirju – prebivalci Evropske unije lahko delamo v drugih državah članicah, podjetja pa na primer lahko poslujejo v drugih državah članicah pod istimi pogoji kot poslujejo domača podjetja. Notranji trg Evropske unije tako ponuja številne priložnosti podjetjem, ki želijo razširiti svoje poslovanje izven meja svoje države ter s tem izboljšati svoj položaj na zelo konkurenčnem trgu. Priložnosti, ki jih prinaša notranji tr...

  ZDRAVSTVENA NEGA PACIENTA S SPONDILOLISTEZO

  Paradiž, Klavdija (2013)
  Namen diplomskega dela je opisati obravnavo pacienta s spondilolistezo pred in po operativnem posegu ter opisati vlogo medicinske sestre. Spondilolisteza je posledičen zdrs vretenca naprej ali nazaj, kjer lahko privede do močnih bolečin in omejitev pri vsakodnevnem gibanju. V teoretičnem delu je predstavljena spondilolisteza in vzroki za njen nastanek, vrste spondilolistez, klinični pregledi in diagnostične preiskave ter celostna obravnava pacienta pred operacijo in po njej. V raziskovalnem d...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Funders in data provider publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Projects with most Publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark