LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Digital library of University of Maribor
Type
Institutional Repository
Items
51272 Publications
Compatibility
OpenAIRE 3.0 (OA, funding)
OAI-PMH
https://dk.um.si/oai/oai2.php
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • VZDRŽEVANJE PREZRAČEVALNIH NAPRAV

  Habjanič, Jože (2010)
  S prezračevalno klimatskimi sistemi, ki so nameščene v objektu, se srečujemo vsakodnevno. Prezračevalni sistemi, ki delujejo neprekinjeno in jih redno ne vzdržujemo, lahko povzročajo obilico težav. Namen diplomske naloge je bil poiskati kritična mesta na prezračevalno klimatskih napravah v UKC Maribor ter predstaviti ustrezno vzdrževanje le teh. Ugotovljeno je bilo, da je kritični element vzdrževanja prezračevalno klimatskega sistema vrečasti zračni filter in z njim povezano preveč porablj...

  EVOLUCIJA YOUTUBA KOT PLATFORME ZA GLASBENIKE

  Keber, Kristina (2015)
  Namen diplomskega dela je raziskava evolucije YouTube kot glasbene platforme v kateri smo se posvetili pregledu sprememb, ki so se dogajale od njegove ustanovitve do danes ter so vplivale na glasbenike. Zanima nas kako so na glasbo vplivali posamezni elementi YouTuba in kdo se je prilagodil komu. V ta namen smo najprej predstavili začetke YouTuba ter nadaljevali s pregledom sprememb, ki so vplivale na glasbeni del platforme. Skozi te vidike predstavimo tri članke s katerimi bomo raziskali vpl...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Funders in data provider publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Projects with most Publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark