LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Digital library of University of Maribor
Type
Institutional Repository
Items
55232 Publications
Compatibility
OpenAIRE 3.0 (OA, funding)
OAI-PMH
https://dk.um.si/oai/oai2.php
More information
Detailed data provider information (OpenDOAR)

 

 • Maps preserving zero products

  Linearna preslikava ▫$T$▫ iz Banachove algebre ▫$A$▫ v Banachovo algebro ▫$B$▫ ohranja ničelni produkt, če je ▫$T(a)T(b) = 0$▫, kadarkoli je ▫$ab = 0$▫. Glavna tema članka je vprašanje, kdaj je zvezna linearna surjektivna preslikava ▫$T: A to B$▫, ki ohranja ničelni produkt, uteženi homomorfizem. Dokažemo, da to velja za velik razred algeber, ki vključuje grupne algebre. Naša metoda sloni na obravnavi bilinearnih preslikav ▫$phi : A times A to X$▫ (kjer je ▫$X$▫ Banachov prostor) z lastnostjo...

  NAKUPOVANJE NA SPLETU

  Nakupovanje na spletu je prihodnost poslovanja. Za podjetja pomeni manjše stroške, lažje prilagajanje tržnim pogojem. Hitreje lahko razvijajo odnose in analizirajo uporabnike, saj jim je dan dostop o nakupnih podatkih uporabnika. Za potrošnike je nakupovanje na spletu možnost hitrega, preprostega in učinkovitega nakupovanja od doma ali pisarne. Pomembno je, da se seznanijo z vsemi informacijami in pogoji spletnih trgovin, saj se lahko le tako izognejo nezadovoljstvu ob nakupu v spletni trgovi...

  PRENOVA IZVAJANJA GENERALNIH ČIŠČENJ NA PRIMERU SPLOŠNE BOLNIŠNICE NOVO MESTO

  V Splošni bolnišnici je organizirana Služba za čiščenje, transport in kurirska dela, ki je zadolžena za čiščenje prostorov. V nalogi je predstavljena težava z organizacijo in planiranjem osnovnih generalnih čiščenj talnih površin prostorov, ki se izvajajo v petih stavbah bolnišnice. Zavedamo se, da redna obnova in zaščita talnih površin pripomore k podaljšanju življenjske dobe talnih površin, boljšemu izgledu, lažji izvedbi dnevnega čiščenja in s tem doseganju visokih standardov higiene. ...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Funders in data provider publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Projects with most Publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark